Yeni İpek Yolu, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu

Yeni İpek Yolu, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu :Sınırların açıldığı bu küreselleşme döneminde, Türkiye ekonomisi için taşımacılık birinci derecede sorun olmaktadır. Bütün dünya, demir yollarını ve deniz yollarını kullanırken, biz kara yolları ve kamyonlara ağırlık verdik. Oysaki demir yolu ve deniz yollarında taşıma maliyeti çok daha ucuz, kara yolunun en az beşte biri kadardır. Bizde taşımacılığın yüzde 70’i kara yolları ile yapılıyor. Pahalı olduğu için kara yolu taşımacılığı, üretim maliyetlerini artırıyor ve sonuçta ürün fiyatlarının da artmasına neden oluyor.
Kaldı ki kara yolu taşımacılığında ağırlık sınırı var ve taşıma kapasitesi düşüktür. Çevre kirliliği ve trafik sorunu yaratıyor.
Avrupa’dan üçüncü boğaz köprüsünden ve Marmaray’dan başlayan, Kars-Tiflis ve Bakü ile Hazar Denizi’nden geçerek Orta Aya ve Çin’e kadar uzanan, ”Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu projesi”, taşımacılıkta ve ulaştırmada asrın en önemli projesidir. Yük taşımacılığı yanında yolcu taşımacılığı da yapılacaktır.  Sonuçta bu proje ”Avrupa’yı Çin’e bağlayan yeni ipek yolu” projesidir.
Bu projenin 2001 yılında kredisi de bulundu. Ancak o zamanlar ekonomik kriz nedeniyle hükümet uygulamaya koyamadı. Proje ancak Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye hükümetleri arasında, 7 Şubat 2007 tarihinde Tiflis’te yapılan  antlaşma ile uygulamaya konuldu. Hattın Gürcistan kısmının temeli ise yine 21 Kasım 2007 tarihinde üç ülkenin cumhurbaşkanlarının katılımı ile atıldı. Hattın 24 Eylül 2012 tarihinde tamamlanması öngörülmekte iken henüz tamamlanamadı.
Proje için 1992 yılından başlayarak 2007 yılına kadar Kars-Ardahan ve Iğdır Kalkınma Vakfı büyük ölçüde lobi oluşturdu… Bu projeyi anlatan toplantılar düzenledi. Kars ve Ardahan milletvekilleri ile diğer illerdeki bizim gibi Karslı- Ardahanlı milletvekilleri de konunun takipçisi olduk. Ayrıca 2002-2007 arasında Gürcistan’ın tek Türk Milletvekili olan Kemal Murathanov da Gürcistan ve Azerbaycan’da bu proje için çalıştı.
Şimdi Ulaştırma Bakanı olan Ahmet Arslan da DLH genel müdürü iken bu projeyi takip etti ve uygulamada etkili oldu.
Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hizmete girdiğinde, orta vadede yıllık 3 milyon ton yük taşınması hedeflenmekte, 2034 yılına gelindiğinde ise 16 milyon 500 bin ton yük ile 1 milyon 500 bin yolcu taşınması hedeflenmektedir.
Bu proje ile Türkiye, Hazar Denizi yoluyla Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’ne bağlanmış olacaktır. Dünyanın en önemli petrol-doğal gaz yataklarının bulunduğu ve 200 milyon Türk asıllı nüfusa sahip Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile ülkemiz arasında kesintisiz demir yolu bağlantısı sağlanacaktır.
Gürcistan, Azerbaycan  ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile olan ticaretimiz artacaktır.
Hükümetler, her ne hal ise sınır ticaretini dar tutmaktadır. Bu nedenle sınır komşumuz Gürcistan’la yaptığımız ticaret, potansiyelin çok altındadır. Demir yolu yapılması bu potansiyelin kullanılmasına imkan verecektir.
Demir yolu, bütün bu ülkelerle olan siyasi ilişkilerimizin daha da gelişmesini sağlayacaktır.
Kars-Ardahan yöresi yıllardır yoğun göç veren bir bölgedir. Bu bölgenin geçim kaynağı olan hayvancılık, gelmiş geçmiş hükümetlerin yanlış tarım politikası nedeniyle tamamıyla çökmüştür. 1950’li yıllardan sonra Rusya’ya canlı hayvan ihracatı yapılmış. On-on beş yıl bu yüzden, yörede 1960’lı yıllardan sonra bu gelir kesilmiştir… Demir yolunun açılması, bu yöreye yeniden canlılık getirecektir. Göçü önleyecektir.
Proje, fizibilitesi olan bir projedir… 4-5 yıl içinde kendini amorti edeceği hesaplanıyor.



İlk yorum yapan olun

Yorumlar