2. El Araç Alım Satışı Mesleki Yeterlilik Sınavı 20-22 Şubat’ta2 el arac alim satisi mesleki yeterlilik sinavi 20 22 subatta
2 el arac alim satisi mesleki yeterlilik sinavi 20 22 subatta

Fethiye Ticaret Odası’nın düzenlediği ve üçüncüsü gerçekleştirilecek Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım Mesleki Yeterlilik sınavlarının tarihi belli oldu. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden firma yetkilileri ile çalışanlarını yakından ilgilendiren sınavlar 20-22 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak. Sınav başvuruları 12 Şubat 2019 Salı gününe kadar FTSO’ya yapılabilecek.

13 Şubat 2018 tarih ve 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’ ile ikinci oto alım satımı yapan gerçek veya tüzel tacirlerle esnaf ve sanatkârların faaliyetlerine devam edebilmeleri için 13 Ağustos 2019 tarihine kadar Ticaret İl Müdürlükleri’nden ‘Yetki Belgesi’ alması zorunlu hale getirildi.

İKİ SINAVDA TOPLAM 95 KİŞİ BELGE ALDI

Bu kapsamda Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin iştiraki olan Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Hizmetleri Anonim Şirketi (MEYBEM A.Ş.) işbirliğiyle 2018 yılı Eylül ve Kasım aylarında iki kez düzenlenen Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım Mesleki Yeterlilik Sınavlarına toplam 133 kişi başvuru yaptı. Teorik ve Sınavlarda başarılı olan toplam 95 kişi belge almaya hak kazandı.

İŞLETMEYE YETKİ BELGESİ VERİLEBİLMESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Esnaf ve sanatkârlar odasına ticaret ve sanayi odasına veya ticaret ve sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odasına kayıtlı olunması, Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması, Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için görevlendirdikleri ve yetkilendirdikleri temsile yetkili kişilerinin şubelerde ise şube müdürünün;

a) On sekiz yaşını doldurmuş olması

b) En az lise mezunu olması

c) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması

d) Konkordato ilan etmemiş olması

e) Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk zimmet irtikâp rüşvet hırsızlık dolandırıcılık sahtecilik güveni kötüye kullanma hileli iflas ihaleye fesat karıştırma edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama terörizmin finansmanı kaçakçılık vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması

Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin şubelerde ise şube müdürünün Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekmektedir.

İŞLETEMELERDE ARANAN FİZİKİ ŞARTLAR

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyeti gösteren firmaların yetki belgesi alabilmeleri için şu şartları yerine getirmeleri gerekiyor. İşletmenin imar mevzuatı çerçevesinde belirlenen ticaret alanlarında çevreye ve trafiğe yük getirmeyen yerlerde ve içinde ikamet amaçlı kullanılan bağımsız bölüm bulunmayan yapılarda açılması. Açık ve kapalı alan toplamının en az dört taşıtın kapladığı alan büyüklüğünde olması; bir taşıtın kapladığı alan büyüklüğü olarak otomobil için en az yirmi beş metre kare motosiklet için en az beş metre kare ve diğer taşıtlar için en az elli metre karenin esas alınması. Teşhir alanının net yüksekliğinin en az üç metre olması. LPG’li CNG’li veya LNG’li ikinci el motorlu kara taşıtlarının teşhirine yönelik açık alana sahip olması. Taşıtların giriş ve çıkış yapmalarına uygun olarak düzenlenmiş giriş ve çıkış kapılarının bulunması çıkış kapısının tehlikeli durumlarda kolay tahliyeye imkân verecek nitelikte olması.

SINAV BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

Başvuru Formu, Nüfus cüzdanı fotokopisi, İki adet vesikalık fotoğraf. Ödeme dekontu (Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4) için 550TL; Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) için 600TL) Ödemeler TOBB MEYBEM A.Ş’nin İşbankası Akay Şubesi – IBAN: TR57 0006 4000 0014 2011 1580 36 nolu hesabınaa yatırılacak olup; ödeme sırasında ad-soyad/ TC kimlik numarası/sınava girilen ulusal yeterlilik bilgisi/ilçe bilgilerinin yazılması önem arz etmektedir.) Sınavdan başarılı olan adaylar “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi” alabilmeleri için Mesleki Yeterlilik Kurumu’na belge masraf karşılığı olarak 150 TL belge ücreti ödemeleri gerekmektedir. Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım Mesleki Yeterlilik Sınav başvuruları 12 Şubat 2019 Salı günü mesai bitimine kadar Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nda kabul edilecek.

EK1: Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4- Elektronik Başvuru Formu

EK2: Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5-Elektronik Başvuru Formu

Reklamlar

Hızlı Tren Haberleriİlk yorum yapan olun

Yorumlar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.