TCDD 356 İşçi Alımı İçin Kura Çekimine Katılmayacak Adayların Dikkatine

tcdd isci alimi icin kura cekimine katilmayacak adaylarin dikkatine
tcdd isci alimi icin kura cekimine katilmayacak adaylarin dikkatine

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) işyerlerinde belirsiz süreli (daimi) iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere; 86 Tren Teşkil İşçisi, 42 Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Makinesi Operatörü, 188 Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı, 40 Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG) Toplam 356 işçi alımı için işgücü taleplerimiz işyeri bazında alınacak işçi sayıları belirtilerek İŞKUR da 09.04.2019 -15.04.2019 tarihileri arasında ilan edilmiştir. İlan edilen işgücü taleplerimizden birine başvuru yapıp, Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Ostim Hizmet Merkezince işyeri bazında gönderilen listede bulunan kişiler, işyerine alınacak işçi sayısının 4 katı veya altında olması nedeniyle noter huzurunda kura çekimi yapılmadan sözlü sınavına katılabilecektir. Noter huzurunda kura çekimi yapılmayacak işyerleri ve bu işyerlerine başvuru yapan kişiler TABLO 1 de gösterilmiştir.

Ancak, TABLO 1 de bulunan kişilerin sözlü sınavına katılabilmesi için İŞKUR ilanında belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları kontrol edilecektir.

Bu nedenle, TABLO 1 de adları karşısında belirtilen tarihlerde aşağıda istenilen evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine gelerek teslim etmeleri gerekmektedir. İstenilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeyen kişiler sözlü sınavına alınmayacaktır.

İşgücü taleplerimize başvuru yapıp, İŞKUR’ca gönderilen listede bulunan kişilerden istenen şartları taşımayanların başvuruları kabul edilmeyecek ve sözlü sınavına alınmayacaktır. Başvurusu kabul edilmeyenler için tutanak düzenlenecek ve İŞKUR a bildirilecektir.

İSTENEN BELGELER
1- Meslek Lisesi Diploma fotokopisi, (aynı zamanda ön lisans ve lisans mezunu adaylar ön lisans ve lisans diploma fotokopisi getirecek.)

2-T.C. Kimlik numarası bulunan Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet şifresi ile http://www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı olanlar her sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararını getirecektir.),

3- Devam eden eğitim durumu olanlar durumunu belirtir belge,

4- Nüfus cüzdan fotokopisi,

5- Askerlik durum belgesi (Askerlik Şubesi veya e-devlet şifresi ile http://www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacaktır. Alınacak belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğu belirtilmiş olacaktır. Askerlik çağında olmayanlar durumlarını dilekçe ile bildirecektir.),

6- Öncelikli Belgesi (Kamuda daimi işçi iken ayrılan, askerde üstün başarı belgesi alan v.b)

7- İş Talep Bilgi Formu (TCDD web sitesinde yayınlanmıştır. Resimli ve eksiksiz olarak doldurulacak)

8- Güvenlik Soruşturması Arşiv Araştırması Formu (TCDD web sitesinde yayınlanmıştır. Resimli ve eksiksiz olarak bilgisayar ortamında 1 adet doldurulacaktır.)

Ayrıca;
– Adana Yol Mekanik Atölye Müdürlüğüne Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Makinesi Operatörü olarak alınacak 5 işçide; G sınıfı, (G sınıfı ehliyetini yenileyenler için M ve G sınıfı), sürücü belgesi ve MEB Onaylı Ekskavatör Operatörlüğü belgesi istenmektedir. Başvuru yapan kişiler söz konusu belgelerin fotokopisini getirecektir.

  • İŞKUR da 4901689 isten numarası ile ilan edilip, İzmir Liman İşletme Müdürlüğüne Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG) (Mekanik Vasıta Operatörü) olarak Melek Lisesi Mekatronik Bölümünden mezun alınacak 10 işçinin aşağıda belirtilen belgelerden birine sahip olması gerekmektedir.

a) Eski sürücü belgesi olanlar için “D “Sınıfı (Çekici)

Yeni sürücü belgesi olanlar için “CE” Sınıfı (Kamyon ve Çekici)

b) Eski Sürücü belgesi “G” Sınıfı olanların (İş Makinesi) belgesine işletilmiş “Forklift” veya “Vinç” iş makinaları.

c)Yeni Sürücü Belgesi “G” Sınıfı olup, sürücü belgesinin arka yüzünün 12. satırında aşağıda belirtilen kod numaralarından biri bulunacaktır.

1) 105.06 Forklift,
2) 105.08 Mobil Rıhtım Vinci,
3) 105.10 Vinç (Lastik tekerlekli),
4) 105.17 Terminal Traktör,
5) 105.19 Konteyner Saha Köprü Vinci,
6) 105.20 Konteyner Rıhtım Köprü Vinci,
7) 105.22 Dolu Konteyner Makinesi,
7) 105.22 Dolu Konteyner Makinesi,
8) 105.23 Boş Konteyner Makinesi,
9) 105.31 Mobil Vinçi,
ç) MYK Belgesi olanların ise
1) 17UY0268-3 Liman RTG Operatör Belgesi,
2) 17UY0269-3 Liman SSG Operatör Belgesi,
3) 12UY0061-3 Mobil Vinç Operatör (MHC, Sahil ve Gemi Vinci) Belgesi,
belgelerinden en az birine sahip olması gerekmektedir. Başvuru yapan kişiler söz konusu belgelerin fotokopisini getirecektir.

Tren Teşkil İşçiliği için yapılacak sözlü sınavda adaylar sınav kurul üyelerince; mesleki bilgi ve becerilere ilişkin konularda değerlendirilecektir. Beceri alanında 50 puan üzerinden, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili her soru 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. Mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemeleri 2 soru ve teknik konulardan 2 soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Adayın başarı puanı sözlü sınavında almış olduğu puandır. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek belirlenecektir.

Diğer sanat kolları için yapılacak sözlü sınavda adaylar sınav kurul üyelerince; özgüvenlerinin 10 puan, yazılı iletişimlerinin 10 puan, sözlü iletişimlerinin 10 puan, gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili her soru 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. Mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemeleri 2 soru ve teknik konulardan 2 soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Adayın başarı puanı sözlü sınavında almış olduğu puandır. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek belirlenecektir.

Yapılacak sözlü sınavı sonucunda başarılı olup, işe başlatılacaklardan,

  • Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden tarama testi yaptırılması istenecektir. (Tarama testi alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığını tespit etmek amacıyla yapılan testtir).
  • Tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporunda “Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışır” ibaresi bulunacaktır. Ayrıca, Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), Renk Muayenesi (ishihara testi yapılmış), İşitme Muayenesi (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) belirtilmiş olacak ve görme/işitme değerlendirme sonuçları sağlık kurulu raporuna eklenmiş olacaktır.

  • Sözlü sınavını asıl kazananlardan isten Sağlık Kurulu Raporunda “Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışır” ibaresi bulunacaktır.

  • Sağlık Kurulu Raporlarına görme/işitme muayeneleri hakkında istenilen değerlendirme sonuçları eklenecektir.
    TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince grup tespiti ve psikoteknik değerlendirmesi yapılacak olan tren teşkil işçiliği, demiryolu yol yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü ve liman vinç operatörü (RTG ve SSG) (mekanik vasıta operatörü) sanat kollarında işe alınacakların, almış oldukları Sağlık Kurulu Raporu grup belirleyicileri tarafından değerlendirilecektir. Grubu uygun olanlar, psikoteknik değerlendirmesine gönderilecektir. Grubu uygun olmayanların işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek çağrılacaktır. Psikoteknik değerlendirme sonucunda yeterli görülenlerin ataması yapılacaktır. Yetersiz görülenler ise bir ay içerisinde ikinci kez psikoteknik değerlendirmeye gönderilecektir. İkinci kez de yetersiz görülenlerin işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek çağrılacaktır.

İŞKUR’da ortaöğrenim düzeyinde ilan edilen işgücü talebi kapsamında işe başlayıp, işe başladıktan sonra söz konusu işgücü talebinin İŞKUR’da ilan edildiği son başvuru tarihi itibariyle ön lisans veya lisans mezunu olduğu tespit edilenlerin iş sözleşmeleri, 4857 sayılı İş Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince fesh edilecektir.

Talep formları için TIKLAYIN

Günceleme: 22/04/2019 18:36

Benzer Reklamlar

İlk yorum yapan olun

Yorumlar