Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak

karamanoglu mehmetbey universitesi akademik personel alimi yapacak
karamanoglu mehmetbey universitesi akademik personel alimi yapacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.

Eleman Sayısı : 20
Resmî Gazete Yayım Tarihi : 05.12.2019
Başvuru Süresi : İlanın yayım tarihinden itibaren onbeşinci günü mesai bitimidir.

Birim Bölüm Anabilim Dalı Adedi Kadro Unvanı Derece AÇIKLAMA
Beden Eğitimi
ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği Spor Yönetim Bilimleri 1 Doçent 1 Spor bilimleri alanında doçent unvanını almış olmak ve sporda iletişim ve karar verme konularında çalışmalar yapmış olmak.
Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı İngiliz Dili ve Edebiyatı 1 Dr. Öğr. Üyesi 5 Çağdaş İskoç Tiyatrosu üzerine çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon 1 Doçent 1 Doçentliğini yönetim ve strateji alanında almış olmak, strateji yönetimi, yenilik ve kurumsal yönetim alanında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Yenilenebilir Enerji Sistemleri 1 Doçent 1 Doçentliğini enerji sistemleri mühendisliği alanında almış olup güneş enerjisi ve enerji verimliliği konularında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Malzemesi 1 Doçent 1 Doçentliğini inşaat mühendisliği alanında almış olmak. Fiber katkılı betonlar ve optimizasyon ile ilgili çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Mekanik 1 Dr. Öğr. Üyesi 5 Makine mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Kemik ve kıkırdak biyomekaniği üzerinde çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Toplu Beslenme Sistemleri 1 Doktor Öğretim Üyesi 4 Tıp fakültesi fizyoloji anabilim dalında doktora yapmış olmak, kemoterapotik ilaç indüksiyonlarına bağlı gelişen çeşitli organ toksisiteleri ve hasarları konuları üzerine çalışmaları bulunmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Toplum Beslenmesi 1 Doktor Öğretim Üyesi 4 Sucu tıbbi bitkilerin doku kültürü teknikleri ile üretimi ve antioksidan özellikleri üzerine çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik Halk Sağlığı Hemşireliği 1 Doçent 1 Halk Sağlığı boyutunda Kist Hidatik ile ilgili çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Psikiyatri Hemşireliği 1 Dr. Öğr. Üyesi 5 Hemşirelik bölümü mezunu olup doktorasını psikiyatri hemşireliği anabilim dalında yapmış olmak. Bulanık mantık modeli ve intihar risk değerlendirmesi alanında çalışmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Odyoloji 1 Dr. Öğr. Üyesi 4 Uzmanlığını kulak burun boğaz alanında yapmış olmak ve yenidoğan işitme tarama testi konusunda çalışmış olmak.
Sağlık
Hizmetleri MYO
Tıbbı Hizmetler ve Teknikler Optisyenlik 1 Dr. Öğr.
Üyesi
4 Matematiksel fizik alanında doktora derecesine sahip olmak.
Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbı Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 1 Dr. Öğr. Üyesi 4 Nükleer fizik alanında doktora derecesine sahip olmak ve radyasyon zırh üzerine çalışmaları olmak.
Sosyal Bilimler MYO Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Pastacılık ve Ekmekçilik 1 Dr. Öğr. Üyesi 4 Doktorasını besin hijyeni bölümü/alanında yapmış olmak.
Teknik Bilimler MYO Makine ve Metal Teknolojileri Üretim Kalite Kontrol 1 Dr. Öğr. Üyesi 4 Endüstri Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak ve elektronik ticarette satın alma davranışları alanında çalışmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon 1 Doçent 1 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği ve Avrupa Anesteziyoloji Birliği (ESA) Yeterlilik Belgesi almış olmak. Farklı anestezi tekniklerinin göz içi basıncına etkileri ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji 1 Dr. Öğr. Üyesi 5 Uzmanlığını Ortopedi ve Travmatoloji alanında yapmış olmak ve Stabil olmayan posterior sternoklavikular eklem çıkığı üzerine çalışması olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji 1 Dr. Öğr. Üyesi 5 Üreter taşlarının medikal ekspulsif tedavisi konusunda çalışma yapmış olmak.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yeni Medya Yeni Medya 1 Dr. Öğr. Üyesi 4 Radyo, televizyon ve sinema alanında doktora yapmış olmak. Görüntü yönetmenliği, dizi ve belgesel film alanlarında prodüksiyon tecrübesine sahip olmak.
Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Anestezi 1 Dr. Öğr. Üyesi 5 Anestezik kaynaklı oksidatif stres üzerine sirkadiyen ritim gen/proteinlerinin etkisi konusunda çalışması olmak.

Adayların;

1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları,

2 – Üniversitemizin http://www.kmu.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra istenilen belgelerin çıktısı ile (Başvuru Dilekçesi, Taahhütname, Özgeçmiş ile Akademik ve İdari Etkinlikler Listesi) başvurmaları,

3 – Durumlarının, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi”ne uygun olması,

4 – 2547 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesine göre doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, yabancı dilini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, yayın listesi ve varsa YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek ilgili birimlere şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

5 – Doçent kadroları devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını belirten dilekçelerine ilave olarak özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, Doçentlik başarı belgelerini, yayın listelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

6 – Profesör kadrosu devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde belirtilen şartları taşıyan profesör adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, Doçentlik belgelerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserlerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.
Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren onbeşinci günü mesai bitimidir. Onbeşinci gün hafta sonu ve/veya resmi tatil gününe rastgelmesi halinde takip eden günün mesai bitim tarihi olup son başvuru tarihi www.kmu.edu.tr adresinde duyurulacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

2547 sayılı Kanun’un Ek-38 maddesi uyarınca belirlenen %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

İlan olunur.

İlanın Detayları İçin TIKLAYINIZ

Demiryolu Haberleri Ara

İlk yorum yapan olun

Yorumlar