Tarihte Bugün : 1 Mart 1919 Afyonkarahisar İstasyonu

tarihte bugun mart devlet demiryollari
tarihte bugun mart devlet demiryollari

Tarihte Bugün
1 Mart 1919 Afyonkarahisar İstasyonu işgal edildi.


1 Mart 1922 TBMM’de konuşan Mustafa Kemal Paşa, “İktisad hayatının faaliyet ve zidegisi ancak münakale vasıtalarının, yolların, şimendiferlerin, limanların hali ve derecesiyle mütenasiptir.” dedi.

1 Mart 1923 Mustafa Kemal Paşa, TBMM’nin 4. toplanma yılını açarken yaptığı konuşmada şunları söyledi. “Vesait-i nafiamızın en mühim aksamını şimendiferler teşkil etmektedir. Düşman tahribatından ve malzeme darlığından mütevellit her türlü müşkülata rağmen, şimendiferlerimizin orduya ve memleketin hayat-ı iktisadiyesine ifa ettikleri ve etmekte oldukları hidematı şükranla yad etmek isterim.

1 Mart 1925 Devlet demiryolları İşletmesince aylık Demiryolları Mecmuası yayınlanmağa başladı. Demiryolları Dergisi, Demiryol Dergisi,. Demiryolcu Dergisi, İstasyon Magazin, Happy On Life Railway adlarıyla 1998 yılına kadar devam etti.

1 Mart 1950 Karayolları Umum Müdürlüğü kuruldu. 1950–80 arasında ortalama yılda 30 km. demiryolu yapıldı. 1950–1997 yılları arasında karayolu uzunluğu yüzde 80 artarken, demiryolu uzunluğu sadece yüzde 11 artmıştır.


İlk yorum yapan olun

Yorumlar