Mevlana Kalkınma Ajansı 6 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

mevlana kalkinma ajansi sozlesmeli personel alimi yapacak
mevlana kalkinma ajansi sozlesmeli personel alimi yapacak

T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nda, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200 üncü maddesine göre yapılacak yarışma sınavı ile “1 (bir) İç Denetçi, 3 (üç) Uzman Personel, 1 (bir) Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel ve 1 (bir) Destek Personeli” istihdam edilecektir.


Tablo 1: Sınav Başvuru Takvimi

BAŞVURU TARİHLERİ 08 Haziran 2020-19 Haziran 2020
MÜLAKAT LİSTESİ İLAN 26 Haziran 2020
BAŞVURU ADRESİ sinavbasvuru.sanayi.gov.tr
SINAV YERİ Konevi Mahallesi Feritpaşa Caddesi No:18 Meram/KONYA

Tel: (332) 236 32 90 Faks: (332) 236 46 91

İLAN ve SINAV SONUÇLARI DUYURU YERİ http://www.mevka.org.tr

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

  • a) Türk Vatandaşı olmak,
  • b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
  • d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
  • e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

İlanın Detayları İçin TIKLAYINIZİlk yorum yapan olun

Yorumlar