İBB Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavına Girmeye Hak Kazananları Açıkladı

İBB Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavına Girmeye Hak Kazananları Açıkladı
İBB Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavına Girmeye Hak Kazananları Açıkladı

İBB’nin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu kapsamında istihdam edilmek üzere alacağı 6 müfettiş yardımcısı için ön başvurular alındı. Yazılı sınav, 2 Kasım’da Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılacak.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın boş bulunan Müfettiş Yardımcılığı kadroları için, 9/10/2020 – 25/10/2020 tarihleri arasında (https://www.turkiye.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda ön başvuru alındı.

Sınava 2045 kişi başvurdu. Bunlardan 426 kişi şartları taşıyor. KPSS sonucuna göre yapılan puan sıralamasına göre ilk 120 kişi sınava girmeye hak kazandı.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel ve sınav ilanında belirtilen özel şartlar gereğince, 9/10/2020 – 25/10/2020 tarihleri arasında elektronik ortamda başvuru yapan adaylar için, KPSS P48 puan sıralaması esas alınmak suretiyle sıralama yapıldı.

Bu kapsamda, yazılı sınava davet edilecek aday listesi (Sınava Girmeye Hak Kazanan Aday Listesi) için tıklayınız.

Müfettiş Yardımcılığı kadroları için yapılacak yazılı sınav 2/11/2020 tarihinde saat 10.00’da, Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Yazılı sınav tüm adaylar için tek oturum olarak gerçekleşecek. Web sitemizdeki bu yayın, sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğinde olup ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecek.

Sınav, yazılı (çoktan seçmeli test usulü) ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri 5/11/2020 tarihinde yine www.ibb.gov.tr adresinden duyurulacak.

Sınava Girmeye Hak Kazanan Adayların Dikkat Edileceği Hususlar

  • Adaylar, yapılacak yazılı sınav için ilanı dikkatle inceleyeceklerdir. Sınav ilanına ulaşabilmek için tıklayınız.
  • Aday, sınava girebilmek için nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur.
  • Sınava girerken, üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı Nüfus Cüzdanınızı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartınızı veya geçerlilik süresi devam eden pasaportunuzu veya KKTC Kimlik Kartınızı yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga veya adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında fotoğrafın olması zorunludur. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaktır. T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı-mühürlü / barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi”nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Bunların dışında; sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
  • Sınava gireceğiniz binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden en az bir gün önce mutlaka gidip görünüz. Sınav merkezinin konumunu görmek için tıklayınız.
  • Kimlik kontrolleri, üst arama ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için sınav saatinden 30 dakika önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır bulununuz.
  • Aday, Sınav Merkezine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.
  • Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeffaf pet şişe içerisindeki su İBB tarafından temin edileceğinden; hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz.
  • Sınavınızı tamamladıktan sonra cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı (sayfaları eksiksiz olarak) salon görevlilerine teslim ediniz. Sıra üzerinde bırakmayınız.
  • Sınav binasına giriş ve çıkışlarda sosyal mesafe kurallarına dikkat ediniz. Bina girişinde adaylara maske ve dezenfektan verilecektir. Adaylar sınava kendi maskeleriyle de gelebileceklerdir.
  • Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecek. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacak.

 


sohbet

Feza.Net

İlk yorum yapan olun

Yorumlar

İlgili Yazılar ve Reklamlar