TCDD Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

TCDD Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik
TCDD Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik
Abone Ol  


Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

YÖNETMELİK

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/12/2017 tarihli ve 30281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Alt görev: 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,”

“ı) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendine “makinist,” ibaresi eklenmiş, (d) bendinin (5) numaralı alt bendinde yer alan “makinist,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kadro ve pozisyonlara görevde yükselme sınavı sonucunda yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Proje müdürü;

1) Dört yıllık teknik yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Başmühendis unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak.

b) Şube müdürü;

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Başmühendis, Mimar (Başmimar), Tabip, Diş Tabibi, Başkontrolör unvanlarında; tek bir unvanda ya da birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az bir yıl görev yapmış olmak veya Kontrolör, Müdür Yardımcısı (Şube Müdür Yardımcısı, Muhasebe Müdür Yardımcısı, Personel ve İdari İşler/İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı), Uzman unvanlarında; tek bir unvanda ya da birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az iki yıl veya Şef pozisyonunda veya lisans seviyesinde öğrenimle ihraz edilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlar içerisinde yer alan unvanlarda tek bir unvanda ya da birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

3) Hizmet içi eğitim (Demiryolu Bakım Dairesi Şube Müdürlükleri için Demiryolu Bakım Dairesi ve Teşkilleri Yönetim, Demiryolu Modernizasyon Dairesi Şube Müdürlükleri için Demiryolu Modernizasyon Projeleri, Demiryolu Yapım Dairesi Şube Müdürlükleri için Demiryolu Yapım Projeleri, Etüt Proje Dairesi Şube Müdürlükleri için Etüt ve Proje İşleri Yönetimi, Trafik ve İstasyon Yönetimi Dairesi Şube Müdürlükleri için Trafik ve İstasyon Yönetimi, Destek Hizmetleri Dairesi Şube Müdürlükleri için Destek Hizmetleri Yönetimi, Muhasebe ve Finansman Dairesi Şube Müdürlükleri için Mali İşler Yönetimi, Emlak Dairesi Şube Müdürlükleri için Emlak Yönetimi, Liman ve Feribot Yönetimi Dairesi Şube Müdürlükleri için Liman ve Feribot İşletmeciliği, Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Şube Müdürlükleri için Satın Alma ve Stok Kontrol Yönetimi, Strateji Geliştirme Dairesi Şube Müdürlükleri için Yatırım Planlama ve Strateji Yönetimi, Bilgi Teknolojileri Dairesi Şube Müdürlükleri için Bilişim Teknolojileri, Uluslararası İlişkiler Dairesi Şube Müdürlükleri için Uluslararası İlişkiler, Organizasyonlar ve Avrupa Birliği, İnsan Kaynakları Dairesi Şube Müdürlükleri için İnsan Kaynakları Yönetimi, Kapasite Yönetim Dairesi Şube Müdürlükleri için Kapasite Yönetim, Hukuk Müşavirliği Mevzuat Şube Müdürlüğü için Mevzuat, Dava Takip ve İdari İşler Şube Müdürlüğü için Dava Takip, Araştırma ve Geliştirme Dairesi Şube Müdürlükleri için Ar-Ge yönetimi, Eğitim Dairesi Şube Müdürlükleri için Eğitim Yönetimi) kursunda/eğitiminde başarılı olmak,

c) Müdür yardımcısı (Şube müdür yardımcısı);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) En az yedi yıl hizmeti bulunmak,

3) Repartitör (Başrepartitör), uzman unvanlarında; tek bir unvanda ya da birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az bir yıl görev yapmış olmak veya teknik şef, şef pozisyonundaki unvanlarda tek bir unvanda ya da birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az üç yıl veya öğretmen, tekniker, başteknisyen unvanında veya lisans seviyesinde öğrenimle ihraz edilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlar içerisinde yer alan unvanlarda tek bir unvanda ya da birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az beş yıl görev yapmış olmak,

4) Hizmet içi eğitim (Demiryolu Modernizasyon Dairesi Şube Müdürlükleri için Demiryolu Modernizasyon Projeleri, Demiryolu Yapım Dairesi Şube Müdürlükleri için Demiryolu Yapım Projeleri, Demiryolu Bakım Dairesi Şube Müdürlükleri için Demiryolu Bakım Dairesi ve Teşkilleri Yönetim, Destek Hizmetleri Dairesi Şube Müdürlükleri için Destek Hizmetleri Yönetimi, Muhasebe ve Finansman Dairesi Şube Müdürlükleri için Mali İşler Yönetimi, Emlak Dairesi Şube Müdürlükleri için Emlak Yönetimi, Etüt Proje Dairesi Şube Müdürlükleri için Etüt ve Proje İşleri Yönetimi, Liman ve Feribot Yönetimi Dairesi Şube Müdürlükleri için Liman ve Feribot İşletmeciliği, Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Şube Müdürlükleri için Satın Alma ve Stok Kontrol Yönetimi, Strateji Geliştirme Dairesi Şube Müdürlükleri için Yatırım Planlama ve Strateji Yönetimi, Bilgi Teknolojileri Dairesi Şube Müdürlükleri için Bilişim Teknolojileri, Trafik ve İstasyon Yönetimi Dairesi Şube Müdürlükleri için Trafik ve İstasyon Yönetimi, Uluslararası İlişkiler Dairesi Şube Müdürlükleri için Uluslararası İlişkiler, Organizasyonlar ve Avrupa Birliği, İnsan Kaynakları Dairesi Şube Müdürlükleri için İnsan Kaynakları Yönetimi, Kapasite Yönetim Dairesi Şube Müdürlükleri için Kapasite Yönetim, Hukuk Müşavirliği Mevzuat Şube Müdürlüğü için Mevzuat, Dava Takip ve İdari İşler Şube Müdürlüğü için Dava Takip, Araştırma ve Geliştirme Dairesi Şube Müdürlükleri için Ar-Ge yönetimi, Eğitim Dairesi Şube Müdürlükleri için Eğitim Yönetimi) kursunda/eğitiminde başarılı olmak,

ç) Uzman (Hukuk birimlerinde);

1) Adalet yüksekokulu mezunları için en az on bir yıl hizmeti bulunmak ve Şef (Büro şefi) unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak veya,

2) Hukuk fakültesi mezunları için en az yedi yıl hizmeti bulunmak,

d) Başmühendis;

1) Mühendis unvanında en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

e) Başteknisyen;

1) Sürveyan, teknisyen unvanında; tek bir unvanda ya da birden fazla unvanda olmak üzere lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az on yıl, teknik yüksekokul veya fakülte mezunları için en az altı yıl hizmeti bulunmak,

f) Şef (Büro şefi);

1) Kontrolör, teknik şef pozisyonunda görev yapmış olmak veya,

2) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

4) Repartitör unvanında görev yapmış olmak veya Memur unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

g) İtfaiye şefi;

1) 18/4/1999 tarihinde Teşebbüste görevde bulunanlar için en az lise ve dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) İtfaiyeci (İtfaiye eri) unvanında en az yedi yıl görev yapmış olmak,

ğ) Memur, hareket memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, tren teşkil memuru, puantör (puantör, liman puantörü), şoför, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar;

1) En az lise dengi okul mezunu olmak,

h) Servis müdürü (Demiryolu Bakım);

1) Mühendislik fakültelerinin İnşaat, Harita, Makine, Jeoloji, Metalurji, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme bölümleri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Servis müdür yardımcısı (Yol/Demiryolu Bakım/Tesisler) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

ı) Servis müdür yardımcısı (Demiryolu Bakım);

1) Mühendislik Fakültelerinin İnşaat, Makine, Harita, Jeoloji, Metalürji, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Fizik bölümleri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Başmühendis unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) Demiryolu Bakım Dairesi ve Teşkilleri Yönetim Kursunda başarılı olmak,

4) Başkontrolör (Yol/Tesisler Başkontrolörü), kontrolör (Yol/Demiryolu Bakım/Tesisler/EST Bakım Kontrolörü), müdür (Yol/Demiryolu Bakım Müdürü) unvanında tek bir unvanda ya da birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az iki yıl görev yapmış ve en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olanlarda bu bendin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar aranmaz,

i) Kontrolör (Yol Bakım Kontrolörü);

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Teknik şef (Yol Şube Şefi, Yol Kısım/Yol Bakım Onarım/Yol Bakım Şefi) unvanında tek bir unvanda ya da birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az üç yıl görev yapmış olmak,

j) Kontrolör (EST Bakım Kontrolörü);

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Teknik şef (Tesisler/EST Bakım Şefi) unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

k) Müdür (Fabrika Grup Müdürü);

1) Mühendislik fakültelerinin (Çankırı Makas Fabrikası için; Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Makine, Metalurji, Raylı Sistemler, Mekatronik, Endüstri, diğer fabrikalar için; İnşaat Makine, Endüstri, Metalurji) bölümleri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Başmühendis unvanında görev yapmış olmak veya mühendis unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

3) Demiryolu Bakım Dairesi ve Teşkilleri Yönetim Kursunda başarılı olmak,

l) Müdür (Mekanik Atölye Müdürü);

1) Mühendislik fakültelerinin Makine, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektrik, Mekatronik, Metalürji bölümleri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Müdür yardımcısı (Mekanik Atölye Müdür Yardımcısı), Başmühendis unvanında tek bir unvanda ya da birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az iki yıl veya Mühendis unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

3) Demiryolu Bakım Dairesi ve Teşkilleri Yönetim Kursunda başarılı olmak,

m) Müdür yardımcısı (Mekanik Atölye Müdür Yardımcısı);

1) Mühendislik Fakültelerinin Makine, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektrik, Mekatronik, Metalürji bölümleri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Mühendis unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) Demiryolu Bakım Dairesi ve Teşkilleri Yönetim Kursunda başarılı olmak,

n) Müdür (Demiryolu Bakım Müdürü);

1) Mühendislik fakültelerinin İnşaat, Makine, Harita, Jeoloji, Metalürji, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Fizik bölümleri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Mühendis unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

3) Demiryolu Bakım Dairesi ve Teşkilleri Yönetim Kursunda başarılı olmak,

4) Teknik şef (Yol Şube Şefi, Tesisler/EST Bakım Şefi, Yol Kısım/Yol Bakım Onarım/Yol Bakım Şefi, Köprüler Şefi, Aplikasyon Şefi, Kaynak Şefi) unvanında tek bir unvanda ya da birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az beş yıl görev yapmış ve en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olanlarda bu bendin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar aranmaz,

o) Teknik şef (Yol Bakım Şefi);

1) 18/4/1999 tarihinde Teşebbüste görevde bulunanlar için en az lise dengi teknik okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az yedi yıl, iki yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az beş yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) Yol Orta Kademe Teknik Elemanları Hazırlama veya Yol Kısım Şefi Hazırlama veya Yol Teknik Elemanları veya Yol Mühendisleri Temel veya Demiryolu Bakım Teknik Elemanları (Yol) kursunda başarılı olmak,

ö) Teknik şef (EST Bakım Şefi);

1) 18/4/1999 tarihinde Teşebbüste görevde bulunanlar için en az lise dengi teknik okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az yedi yıl, iki yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az beş yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) Elektrifikasyon birimlerine atanacaklar için Tesisler Şefi/EST Bakım Hazırlama (Elektrifikasyon), Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon birimlerine atanacaklar için Tesisler Şefi/EST Bakım Şefi Hazırlama (Sinyalizasyon ve/veya Telekomünikasyon) kursunda veya Demiryolu Bakım Teknik Elemanları (EST) kursunda/eğitiminde başarılı olmak,

p) Teknik şef (Köprüler Şefi);

1) 18/4/1999 tarihinde Teşebbüste görevde bulunanlar için en az lise dengi teknik okul, diğerleri için en az iki yıllık teknik yüksekokul veya fakültelerin; İnşaat programlarından mezun olmak,

2) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az yedi yıl, iki yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az beş yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) Köprü Ekip Şefi Hazırlama Kursu veya Köprü Ekip Şefi, Köprüler Şefi kursu veya Yol Mühendisleri Temel kursunda başarılı olmak,

r) Teknik şef (Aplikasyon Şefi);

1) 18/4/1999 tarihinde Teşebbüste görevde bulunanlar için en az lise dengi teknik okul, diğerleri için en az iki yıllık teknik yüksekokul veya fakültelerin; Kadastro, Harita bölümleri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az yedi yıl, iki yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az beş yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) Yol Orta Kademe Teknik Elemanları Hazırlama veya Yol Kısım Şefi Hazırlama veya Yol Teknik Elemanları veya Yol Mühendisleri Temel veya Demiryolu Bakım Teknik Elemanları (Yol) kursunda başarılı olmak,

s) Teknik şef (Kaynak Şefi);

1) 18/4/1999 tarihinde Teşebbüste görevde bulunanlar için en az lise dengi teknik okul, diğerleri için en az iki yıllık teknik yüksekokul veya fakültelerin; Metalürji, Makine, Elektrik bölümleri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az yedi yıl, iki yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az beş yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) Yol Orta Kademe Teknik Elemanları Hazırlama veya Yol Kısım Şefi Hazırlama veya Yol Teknik Elemanları veya Yol Mühendisleri Temel veya Demiryolu Bakım Teknik Elemanları (Yol) kursunda başarılı olmak,

ş) Teknik şef (Tarım Şefi);

1) 18/4/1999 tarihinde Teşebbüste görevde bulunanlar için en az lise dengi teknik okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az yedi yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az beş yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl hizmeti bulunmak,

t) Sürveyan (Yol Sürveyanı);

1) En az lise dengi teknik okulların Yol, Alt Yapı, Üst Yapı, İnşaat, Yapı, Yapı Ressamlığı, Harita, Kadastro, Jeoteknik bölümleri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümlerden mezun olmak veya,

2) En az lise dengi teknik okul mezunu olarak Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) unvanında görev yapmış olmak,

u) Sürveyan (EST Sürveyanı);

1) En az lise dengi teknik okulların Elektrik, Elektronik, Telekomünikasyon, Haberleşme, Bilgisayar, Mekatronik bölümleri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümlerden mezun olmak veya,

2) En az lise dengi teknik okul mezunu olarak Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) unvanında görev yapmış olmak,

ü) Memur (Hat Bakım Onarım Memuru);

1) En az lise dengi okul mezunu olmak,

2) Teknisyen yardımcısı (Yol Çavuşu), memur (Yol ve Geçit Kontrol Memuru) unvanında görev yapmış olmak,

v) Memur (Yol ve Geçit Kontrol Memuru);

1) En az lise dengi teknik okul mezunu olmak,

y) Memur (Tarım Memuru);

1) Teknisyen yardımcısı (Tarım Çavuşu) unvanında görev yapmış olmak veya,

2) En az lise dengi okul mezunu olmak,

z) Servis müdürü (Demiryolu Modernizasyon);

1) Mühendislik Fakültelerinin İnşaat, Harita, Makine, Jeoloji, Metalurji, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Endüstri, Bilgisayar, Kontrol, Telekomünikasyon bölümleri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Servis müdür yardımcısı (Tesisler/Yol/Demiryolu Bakım/Demiryolu Modernizasyon) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

aa) Servis müdür yardımcısı (Demiryolu Modernizasyon);

1) Mühendislik Fakültelerinin İnşaat, Harita, Makine, Jeoloji, Metalurji, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Endüstri, Bilgisayar, Kontrol, Telekomünikasyon, Fizik bölümleri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Müdür (Yol/Demiryolu Bakım Onarım Müdürü), kontrolör (Tesisler/Yol Kontrolörü), başmühendis unvanında tek bir unvanda ya da birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az iki yıl veya mühendis unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

bb) Servis müdürü (Trafik ve İstasyon Yönetimi);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Servis müdür yardımcısı (Trafik/Trafik ve İstasyon Yönetimi) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

cc) Servis müdür yardımcısı (Trafik ve İstasyon Yönetimi);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Başkontrolör (Hareket Başkontrolörü), kontrolör (Hareket Kontrolörü) unvanında görev yapmış olmak,

çç) Müdür (Trafik Yönetim Merkezi Müdürü);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Başkontrolör (Trafik Başkontrolörü) unvanında en az üç yıl veya kontrolör (Trafik Kontrolörü) unvanında en az altı yıl görev yapmış olmak,

dd) Müdür (Gar Müdürü);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Başkontrolör (Hareket Başkontrolörü), kontrolör (Hareket Kontrolörü) unvanında görev yapmış olmak, başkontrolör (Trafik Başkontrolörü) unvanında en az iki yıl, gar şefi, müdür yardımcısı (Gar Müdür Yardımcısı) unvanında tek bir unvanda ya da birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az üç yıl veya kontrolör (Trafik Kontrolörü) unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

ee) Başkontrolör (Trafik Başkontrolörü);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Kontrolör (Trafik Kontrolörü) unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

ff) Gar şefi;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) İstasyon şefi unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

gg) Kontrolör (Trafik Kontrolörü);

1) En az iki yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) İstasyon şefi unvanında en az bir yıl veya makinist, yht makinisti unvanlarında tek bir unvanda ya da birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az beş yıl görev yapmış olmak,

3) Dispeçer veya Trafik Kontrolörü Kursunda/Eğitiminde başarılı olmak,

ğğ) İstasyon şefi;

1) 18/4/1999 tarihinde Teşebbüste görevde bulunanlar için en az lise, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Hareket memuru unvanında; lise ve dengi okul mezunları için en az üç yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az iki yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az bir yıl görev yapmış olmak,

hh) Servis müdürü (Kapasite Yönetim);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Servis müdür yardımcısı (Trafik/Trafik ve İstasyon Yönetimi/Kapasite) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

ıı) Servis müdür yardımcısı (Kapasite Yönetim);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Amir (Hareket Bölge Amiri), başkontrolör (Hareket Başkontrolörü), kontrolör (Hareket Kontrolörü) unvanlarında tek bir unvanda ya da birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az bir yıl görev yapmış olmak veya Kontrolör (Bölge Kontrolörü) unvanında en az iki yıl veya Şef (İşletme Şefi) unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

ii) Servis Müdürü (Emlak);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Servis müdür yardımcısı (Emlak) unvanında en az bir yıl veya başmühendis, başmimar unvanlarında tek bir unvanda ya da birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az iki yıl veya mühendis (yüksek mühendis), mühendis (İnşaat, Harita, Makine, Elektrik, Elektronik, Elektrik/Elektronik, Jeoloji), mimar, şehir plancısı unvanlarında tek bir unvanda ya da birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az üç yıl görev yapmış olmak,

jj) Servis müdür yardımcısı (Emlak);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Başmühendis, başmimar unvanlarında tek bir unvanda ya da birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az iki yıl veya müdür yardımcısı (Şube Müdür Yardımcısı), uzman, mühendis (yüksek mühendis), mühendis (İnşaat, Harita, Makine, Elektrik, Elektronik, Elektrik/Elektronik, Jeoloji), mimar, şehir plancısı unvanlarında tek bir unvanda ya da birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az üç yıl veya teknik şef (Emlak Şefi, Bölge Kısım Şefi), Şef (Kira İşleri Şefi) unvanlarında tek bir unvanda ya da birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az dört yıl görev yapmış olmak,

kk) Teknik şef (Emlak Şefi, Bölge Kısım Şefi);

1) 18/4/1999 tarihinde Teşebbüste görevde bulunanlar için en az lise dengi teknik okul, diğerleri için en az iki yıllık teknik yüksekokul mezunu olmak,

2) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az dokuz yıl, iki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık teknik yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

ll) Şef (Kira İşleri Şefi);

1) 18/4/1999 tarihinde Teşebbüste görevde bulunanlar için en az lise, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Lise ve dengi okul mezunları için en az dokuz yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

mm) Servis müdürü (İnsan Kaynakları);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Servis müdür yardımcısı (Personel ve İdari İşler/İnsan Kaynakları) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

nn) Servis müdür yardımcısı (İnsan Kaynakları);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Müdür yardımcısı (Şube Müdür Yardımcısı, Fabrika Personel ve İdari İşler/İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı, Liman Personel ve İdari İşler/İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı), uzman unvanında veya unvan değişikliğine tabi pozisyonlar içerisinde yer alan unvanlarda görev yapmış olmak veya Şef (Personel Şefi) unvanında en az bir yıl veya diğer Şef pozisyonundaki unvanlarda üç yıl görev yapmış olmak,

3) İnsan Kaynakları Yönetimi kursunda başarılı olmak,

oo) Müdür (Fabrika İnsan Kaynakları Müdürü, Liman İnsan Kaynakları Müdürü);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Müdür yardımcısı (Şube Müdür Yardımcısı), uzman, müdür yardımcısı (Fabrika Personel ve İdari İşler/İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı, Liman Personel ve İdari İşler/İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı) unvanında görev yapmış olmak veya Şef (Personel Şefi) unvanında en az bir yıl veya diğer şef pozisyonundaki unvanlarda en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) İnsan Kaynakları Yönetimi kursunda başarılı olmak,

öö) Müdür yardımcısı (Fabrika İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı, Liman İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) En az yedi yıl hizmeti bulunmak,

3) Uzman, Şef (Personel Şefi, Büro Şefi) unvanında görev yapmış olmak,

4) İnsan Kaynakları Yönetimi kursunda başarılı olmak,

pp) Şef (Personel Şefi);

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şef (Büro Şefi) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

3) İnsan Kaynakları Yönetimi kursunda başarılı olmak,

rr) Şef (Eğitim Şefi);

1) Amir (Eğitim Program Amiri) unvanında görev yapmış olmak veya,

2) En az iki yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

3) Şef (Büro Şefi) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

4) Eğitim Programlama kursunda başarılı olmak,

ss) Servis müdürü (Muhasebe ve Finansman);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Merkez mali işler müdür yardımcısı, servis müdür yardımcısı (Mali İşler/Muhasebe ve Finansman) unvanında tek bir unvanda ya da birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az bir yıl görev yapmış olmak,

şş) Servis müdür yardımcısı (Muhasebe ve Finansman);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Merkez mali işler müdür yardımcısı, müdür yardımcısı (Muhasebe Müdür Yardımcısı, Şube Müdür Yardımcısı), uzman unvanında görev yapmış olmak veya şef (Mali İşler Şefi) unvanında tek bir unvanda ya da birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az bir yıl veya diğer şef pozisyonlarındaki unvanlarda üç yıl görev yapmış olmak,

3) Mali İşler Yönetimi Kursunda başarılı olmak,

tt) Müdür (Muhasebe Müdürü) kadrolarına atanmak için;

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Müdür yardımcısı (Şube Müdür Yardımcısı, Muhasebe Müdür Yardımcısı), uzman unvanında görev yapmış olmak veya şef (Mali İşler Şefi) unvanında en az bir yıl veya diğer şef pozisyonlarındaki unvanlarda üç yıl görev yapmış olmak,

3) Mali İşler Yönetimi Kursunda başarılı olmak,

uu) Müdür yardımcısı (Muhasebe Müdür Yardımcısı);

1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az dokuz yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az yedi yıl hizmeti bulunmak,

2) Şef (Mali İşler Şefi) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak veya Şef (Büro Şefi) unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) Mali İşler Yönetimi kursunda/eğitiminde başarılı olmak,

üü) Şef (Mali İşler Şefi);

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şef (Büro Şefi) unvanında en az bir yıl veya şef (Vezne Şefi) unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) Mali İşler Yönetimi kursunda/eğitiminde başarılı olmak,

vv) Şef (Vezne Şefi);

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Veznedar unvanında en az dört yıl veya veznedar (Başveznedar) unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

yy) Servis müdürü (Satın Alma ve Stok Kontrol);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Servis müdür yardımcısı (Malzeme/Satın Alma ve Stok Kontrol) unvanında en az bir yıl veya başmühendis unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

zz) Servis müdür yardımcısı (Satın Alma ve Stok Kontrol);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Başmühendis, müdür yardımcısı (Teslim Alma ve Yollama Müdür Yardımcısı, Ana İkmal Merkezi Müdür Yardımcısı) unvanında görev yapmış olmak veya müdür yardımcısı (Şube Müdür Yardımcısı), uzman, mühendis unvanında tek bir unvanda ya da birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az iki yıl veya şef (Büro Şefi), Tekniker unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) Satın Alma ve Stok Kontrol Yönetimi kursunda başarılı olmak,

aaa) Servis müdürü (Destek Hizmetleri);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Servis müdür yardımcısı (Destek Hizmetleri) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

bbb) Servis müdür yardımcısı (Destek Hizmetleri);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Müdür yardımcısı, uzman unvanlarında tek bir unvanda ya da birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az bir yıl görev yapmış olmak veya koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik amir yardımcısı, şef, teknik şef, tekniker unvanlarında veya lisans seviyesinde öğrenimle ihraz edilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlar içerisinde yer alan unvanlarda tek bir unvanda ya da birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) Destek Hizmetleri Yönetimi kursunda/eğitiminde başarılı olmak,

ccc) Sivil savunma uzmanı;

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Müdür yardımcısı, uzman unvanında tek bir unvanda ya da birden fazla unvanda olmak üzere toplamda iki yıl görev yapmış olmak,

ççç) Müdür (Kreş Müdürü);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Müdür yardımcısı, uzman pozisyonlarında görev yapmış olmak veya şef pozisyonlarında, çocuk eğitimcisi (Çocuk Gelişim ve Eğitimcisi) unvanında tek bir unvanda ya da birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az üç yıl veya lisans seviyesinde öğrenimle ihraz edilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlar içerisinde yer alan unvanlarda en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

3) Destek Hizmetleri Yönetimi kursunda başarılı olmak,

ddd) Koruma ve güvenlik müdürü (Merkez);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Koruma ve güvenlik müdür yardımcısı unvanında iki yıl veya koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik amir yardımcısı unvanında tek bir unvanda ya da birden fazla unvanda olmak üzere toplamda dört yıl görev yapmış olmak,

3) Koruma ve Güvenlik Personeli Yönetimi, Yöneticiliği, Yeterliliği ve Etkinliği kursunda/eğitiminde başarılı olmak,

4) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11 inci maddesi gereği silahlı çalışma izni bulunmak,

eee) Koruma ve güvenlik müdür yardımcısı (Merkez);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) En az on iki yıl hizmeti bulunmak,

3) Koruma ve güvenlik amiri unvanında iki yıl veya koruma ve güvenlik amir yardımcısı unvanında üç yıl veya koruma ve güvenlik şefi unvanında dört yıl görev yapmış olmak,

4) Koruma ve Güvenlik Personeli Yönetimi, Yöneticiliği, Yeterliliği ve Etkinliği Kursunda başarılı olmak,

5) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11 inci maddesi gereği silahlı çalışma izni bulunmak,

fff) Koruma ve güvenlik müdürü (Bölge);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Koruma ve güvenlik müdür yardımcısı unvanında görev yapmış olmak veya koruma ve güvenlik amiri unvanında en az bir yıl veya koruma ve güvenlik amir yardımcısı unvanında iki yıl, koruma ve güvenlik şefi unvanında üç yıl görev yapmış olmak,

3) Koruma ve Güvenlik Personeli Yönetimi, Yöneticiliği, Yeterliliği ve Etkinliği Kursunda başarılı olmak,

4) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11 inci maddesi gereği silahlı çalışma izni bulunmak,

ggg) Koruma ve güvenlik müdür yardımcısı (Bölge);

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik amiri unvanında görev yapmış olmak veya koruma ve güvenlik amir yardımcısı unvanında en az bir yıl veya koruma ve güvenlik şefi unvanında iki yıl veya koruma ve güvenlik grup şefi unvanında dört yıl görev yapmış olmak,

3) Koruma ve Güvenlik Personeli Yönetimi, Yöneticiliği, Yeterliliği ve Etkinliği kursunda/eğitiminde başarılı olmak,

4) 5188 sayılı Kanunun 11 inci maddesi gereği silahlı çalışma izni bulunmak,

ğğğ) Koruma ve güvenlik amiri;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı unvanında görev yapmış olmak veya koruma ve güvenlik şefi unvanında en az bir yıl veya koruma ve güvenlik grup şefi unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) Koruma ve Güvenlik Personeli Yönetimi, Yöneticiliği, Yeterliliği ve Etkinliği Kursunda başarılı olmak,

4) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11 inci maddesi gereği silahlı çalışma izni bulunmak,

hhh) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şef (Koruma ve Güvenlik Şefi) unvanında en az bir yıl veya koruma ve güvenlik grup şefi unvanında iki yıl görev yapmış olmak,

3) Koruma ve Güvenlik Personeli Yönetimi, Yöneticiliği, Yeterliliği ve Etkinliği Kursunda başarılı olmak,

4) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11 inci maddesi gereği silahlı çalışma izni bulunmak,

ııı) Şef (Koruma ve Güvenlik Şefi);

1) 18/4/1999 tarihinde Teşebbüste görevde bulunanlar için en az lise ve dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik grup şefi unvanında en az bir yıl veya koruma ve güvenlik görevlisi unvanında en az yedi yıl görev yapmış olmak,

3) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11 inci maddesi gereği silahlı çalışma izni bulunmak,

iii) Koruma ve güvenlik grup şefi;

1) 18/4/1999 tarihinde Teşebbüste görevde bulunanlar için en az lise ve dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Lise ve dengi okul mezunları için en az dokuz yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

4) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11 inci maddesi gereği silahlı çalışma izni bulunmak,

jjj) Çözümleyici;

1) Dört yıllık yüksek teknik yükseköğrenim görmüş olmak,

2) En az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Programcı (Uzman Programcı) unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak veya programcı unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,

4) Bilişim Teknolojileri kursunda başarılı olmak,

kkk) Programcı yardımcısı;

1) Bilgisayar programcılığı eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak veya dört yıllık yüksekokul mezunu olup, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

lll) Müdür (Liman Teknik Müdürü);

1) Dört yıllık teknik yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Başmühendis unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak veya Teknik Şef (Bakım Onarım Şefi, Elektrik İşleri Şefi) unvanında tek bir unvanda ya da birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az üç yıl veya mühendis unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

mmm) Müdür (Liman Operasyon Müdürü);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Şef (Liman Servis Şefi, Liman Servis Terminal Şefi) unvanında tek bir unvanda ya da birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az üç yıl veya şef (Liman Şefi) unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

nnn) Teknik şef (Elektrik İşleri Şefi);

1) Dört yıllık teknik yükseköğrenim (Elektrik, Elektronik bölümleri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümler) mezunu olmak,

2) Şef yardımcısı, başteknisyen, sürveyan, mühendis, tekniker, teknisyen unvanında tek bir unvanda ya da birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az beş yıl hizmeti bulunmak,

ooo) Teknik şef (Bakım Onarım Şefi);

1) Dört yıllık teknik yükseköğrenim (Makine bölümü ya da bu bölüme denk olan diğer bölümler) mezunu olmak, (DATEM İşletme Müdürlüğünde çalışacaklar için; 18/4/1999 tarihinde Teşebbüste görevde bulunanlar için en az lise dengi teknik okul, diğerleri için en az iki yıllık teknik yüksekokul mezunu olmak ve Tahribatlı/Tahribatsız Muayene yöntemlerinin en az birinden sertifika sahibi olmak),

2) Şef yardımcısı, başteknisyen, sürveyan, mühendis, tekniker, teknisyen tek bir unvanda ya da birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az beş yıl hizmeti bulunmak,

ööö) Şef (Liman Servis Şefi, Liman Servis Terminal Şefi);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Şef (Liman Şefi) unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

ppp) Şef (Liman Şefi);

1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

2) Şef Yardımcısı (Liman Şef Yardımcısı), Şef (Liman Ambar Şefi) unvanında tek bir unvanda ya da birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az bir yıl görev yapmış olmak,

rrr) Şef (Liman Ambar Şefi);

1) 18/4/1999 tarihinde Teşebbüste görevde bulunanlar için en az lise ve dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Lise ve dengi okul mezunları için en az dokuz yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Puantör (Liman Başpuantörü) unvanında en az iki yıl veya puantör (Liman Puantörü) unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

sss) Avukat (Müşavir Avukat);

1) En az beş yıl avukatlık hizmeti bulunmak,

şşş) Servis Müdürü (EKAY Servis Müdürü);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) EYS Personeli Hazırlama Kursu veya Avrupa Birliği 2004/49/EC nolu Emniyet Direktifi’ne uygun Emniyet Yönetim Sistemi sertifikalı eğitiminde başarılı olmak,

ttt) Servis Müdür Yardımcısı (EKAY Servis Müdür Yardımcısı);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) EYS Personeli Hazırlama Kursu veya Avrupa Birliği 2004/49/EC nolu Emniyet Direktifi’ne uygun Emniyet Yönetim Sistemi sertifikalı eğitiminde başarılı olmak,

uuu) Kontrolör (EKAY Kontrolörü);

1) Dört yıllık teknik yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak (EYS Kaza Araştırma ve İnceleme Kursu veya Kaza ve Olay Raporları Hazırlama Eğitimini başarıyla tamamlamış olanlarda bu şartlar aranmaz),

2) Kaza İnceleme ve Raporlama Eğitiminde başarılı olmak veya EYS Kaza Araştırma ve İnceleme Kursu Eğitimi veya Kaza ve Olay Raporları Hazırlama Eğitiminde başarılı olmak,

üüü) Müdür (Kaynak Teknolojileri Müdürü);

1) Mühendislik fakültelerinin Makine, Metalurji veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

2) Başmühendis unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak veya Mühendis unvanında en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

3) Uluslararası Kaynak Mühendisliği diploması olmak,

4) Uluslararası Kaynak İnspektörlüğü sertifikası sahibi olmak,

5) Demiryolu kaynağı konusunda 2 yıl çalışmış olmak,

vvv) Müdür (EST Teknolojileri Müdürü);

1) Mühendislik Fakültelerinin Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme veya Fizik Mühendisliği bölümleri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Başmühendis unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak veya Mühendis unvanında en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

yyy) Müdür (Malzeme Teknolojileri Müdürü);

1) Mühendislik Fakültelerinin Makine, Metalürji, Malzeme veya Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümleri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Başmühendis unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak veya Mühendis unvanında en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

3) Tahribatlı/Tahribatsız muayene yöntemlerinden en az birinden sertifika sahibi olmak,

zzz) Müdür (Planlama ve Koordinasyon Müdürü);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Müdür yardımcısı pozisyonunda en az üç yıl veya Şef pozisyonunda en az beş yıl görev yapmış olmak,

aaaa) Müdür (Yol Teknolojileri Müdürü);

1) Başmühendis unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak veya Mühendis unvanında en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

2) Demiryolu üstyapı ölçüm makinelerinin ölçme ve değerlendirme sertifikalarından en az birine sahip olmak,

bbbb) Müdür (Standardizasyon ve Belgelendirme Müdürü);

1) Başmühendis unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak veya Mühendis unvanında en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

2) TSE ISO EN 17025 Laboratuvar ve teknik yeterlilik sertifikası olmak,

cccc) Müdür (Demiryolu Araçları Müdürü);

1) Başmühendis unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak veya Mühendis unvanında en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

çççç) Kontrolör (Bölge Kontrolörü);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Bölge Kontrolörü sertifikasına sahip olmak,

dddd) Şef (İşletme Şefi);

1) Gar şefi, müdür yardımcısı (gar müdür yardımcısı), başkontrolör (trafik başkontrolörü), kontrolör (trafik kontrolörü) unvanında görev yapmış olmak veya dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) İşletme şefi eğitiminde başarılı olmak.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü yürütür.

İlk yorum yapan olun

Yorumlar