Cer Trafo Merkezleri İçin Serbest Piyasadan Elektrik Alımı İşi

Cer Trafo Merkezleri İçin Serbest Piyasadan Elektrik Alımı İşi
Cer Trafo Merkezleri İçin Serbest Piyasadan Elektrik Alımı İşi
Abone Ol  


Cer Trafo Merkezleri İçin Serbest Piyasadan Elektrik Alımı İşi
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Cer Trafo Merkezleri için Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) Kapsamında Serbest Piyasadan Elektrik alımı işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/982
1-İdarenin
a) Adı : T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE STOK KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 06340 Hacı Bayram Mah. ALTINDAĞ/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3125204351 4311 – 3125206211
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Cer Trafo Merkezleri için Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) Kapsamında Serbest Piyasadan Elektrik alımı işi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
1,2,3,4,5,6,7. ve 8. (YHT) Bölge Müdürlüklerinde kullanılmak üzere 623.519.770 kWh elektrik enerjisi satın alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : TCDD’nin ilgili Bölge Müdürlüklerindeki Cer Trafo Merkezlerine teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşin Süresi 12 ay olup, İşe başlama; Tesisatların EPİAŞ’a mevzuat gereği gerekli sürelerde kayıt işlemleri dönemleri göz önüne alınarak İdare’nin mevcut sözleşmelerinin bitiminden itibaren (31 Mart 2022) ilk başlama döneminde başlanacaktır. EPİAŞ kaydı ve işe başlama süresi sözleşme imzalama tarihinden itibaren başlamak üzere 30 takvim gününü geçmeyecektir. Yüklenicinin belirtilen sürede enerji verememesi durumunda, enerji mevcut Dağıtım Şirketinden temin edilecek olup aradaki fark yüklenici tarafından yazılı bildirmeden itibaren 10 iş günü içinde idareye ödenecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.02.2022 – 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 3.kat 4052 no.lu oda

İlk yorum yapan olun

Yorumlar