TÜRASAŞ 1 Engelli İşçi Alımı Yapacak

TURASAS Engelli Isci Alimi Yapacak
TÜRASAŞ

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğüne bağlı Sakarya Bölge Müdürlüğümüzde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere engelli işçi alımı yapılacaktır.

İlanın Detayları İçin TIKLAYINIZ

ÖZEL ŞARTLAR

1) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

2) İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olmak

3) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

4) Genel Müdürlüğümüze bağlı Bölge Müdürlüklerimizin ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde / mesleklerinde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

5) Özel şartlarda belirtilen eğitim düzeyi ve belgelere ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak,

6) Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

7) Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ, BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

1. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 08.06.2022- 14.06.2022 tarihleri arasında yapılacaktır. (Şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir)

2. Her bir aday, İŞKUR’un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecektir.

3. İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, noter kurası ve sözlü sınav ile belirlenecektir. Öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecek ve istenilen belgeleri zamanında teslim eden adaylar sözlü sınava katılacaktır.

4. Noter kura çekimi Sakarya Bölge Müdürlüğümüzde 23.06.2022 tarihinde yapılacaktır. Kura çekim saati Kurum web sitesinden daha sonra yayınlanacaktır. (Kura çekilişine katılmak mecburi değildir)

5. Kura saati ve diğer duyurular turasas.gov.tr adresinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

6. Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda turasas.gov.tr adresinden duyuru yapılacaktır.

7. Atanmaya hak kazananlar hakkında 7315 sayılı “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereği arşiv araştırması yapılacaktır.
8. Kura sonucu adı çıkan ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihleri ile diğer hususlar turasas.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.

Benzer Reklamlar

İlk yorum yapan olun

Yorumlar