İzban Hattı Üzerinde 2 Adet İstasyon Yapım İşi

Izban Hatti Uzerinde Adet Istasyon Yapim Isi
İzban Hattı Üzerinde 2 Adet İstasyon Yapım İşi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD arasındaki tahsis krizinin çözülmesinin ardından 12 Eylül 2022’de yapılan İZBAN’a iki yeni durak ihalesi istekli çıkmaması nedeniyle gerçekleştirilememişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni ihale kararı aldı.

İzban Hattı Üzerinde 2 Adet İstasyon Yapım İşi
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesi İzban Hattı Üzerinde 2 Adet İstasyon Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/1034103
1-İdarenin
a) Adı : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : İZMİR BÜYÜKSEHİR BELEDİYESI Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültürpark İçi 4 no’lu Hol Oda no: 4040 KONAK/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası : 2322931651 – 2322933625
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesi İzban Hattı Üzerinde 2 Adet İstasyon Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
2 adet yerüstü tren istasyonun kaba inşaatın, ince işlerin, mekanik ve elektrik imalatları, çevre düzenlemesi, geoteknik işleri (iksa ve zemin iyileştirme) düzenlemesi yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İZMİR
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 540 (BeşYüzKırk) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.11.2022 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1Kültürpark İçi 2 no’lu Hol Toplantı Salonu 1 – KONAK / İZMİR

Benzer Reklamlar

İlk yorum yapan olun

Yorumlar