Ankara Keçiören Ne Zaman Kuruldu? Keçiören İlçesinin Tarihi

Ankara Kecioren Ne Zaman Kuruldu Kecioren Ilcesinin Tarihi
Ankara Keçiören Ne Zaman Kuruldu Keçiören İlçesinin Tarihi

Keçiören İlçesinin tarihi, Ankara tarihinden ayrı düşünülemez. Ankara’nın tarihi ilk çağların taş devrine kadar dayanır. Ankara’da Hititlerin, Frigyalıların, Lidyalıların ve Galatların yaşamış oldukları yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Ankara’nın Galatlılar tarafından kurulduğu bilinmektedir.

Galatya Roma’ya bağlanınca, Ankara eyalet başşehri oldu. M.S. 395 yılında Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu olmak üzere ikiye ayrılınca, Ankara Doğu Roma İmparatorluğu tarafında kaldı. M.S. 314-315 yıllarında bir Hıristiyanlık Merkezi haline geldi.

M.S. 620 yılında Sasani Hükümdarı Hüsrev, şehri Bizans Hıristiyanlarının elinden aldı. M.S. 654’de ise Araplar Ankara’yı ele geçirdiler, fakat uzun süre kalamadılar.1073 yılına kadar Ankara Bizans egemenliğinde yaşadı.

Nihayet 1073 yılında Türk Akıncılar Ankara’ya ulaştı ve şehir Selçukluların eline geçti. 28 sene sonra tekrar Şehri Bizanslılar ele geçirdi. Şehir çeyrek yüzyıl sonra Selçukluların, 1308 yılında ise Moğol asıllı İlhanlıların eline geçti.

1356 yılında Orhan Gazi zamanında Ankara Osmanlıların eline geçtikten sonra, 1402’de Timur’un orduları ile Yıldırım Beyazıt komutasındaki ordular, Çubuk Ovasında karşılaştıklarında, Yıldırım Beyazıt’ın orduları, Keçiören Kalaba’yı karargâh olarak kullanmışlardır. Kurtuluş Savaşı dönemine kadar sönük bir yaşamı olan Ankara, Kurtuluş Savaşı ile birlikte Türkiye’nin kalbi olmuştur.

Keçiören Sanatoryum Caddesi’nin başlarında sağ tarafta yer alan ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak kullanılan bina yüzyılın başlarında Ankara ve Türkiye için önemli olayların mekânı oldu. O yıllarda Ziraat Mektebi olarak kullanılan bina 1907 yılında Vali Ferit Paşa döneminde açılmıştı. Karargâhını Ziraat Mektebine kuran Mustafa Kemal Paşa gece gündüz demeden kurtuluş mücadelemiz için burada çalışmıştır.

1953 yılında Altındağ ilçesine bağlanan, 1966 yılında Ankara Belediyesi’nin sınırları içerisinde bir semt haline gelen, 30 Kasım 1983 tarihli ve 2983 sayılı Kanun’la Büyükşehir İlçe Belediyesi haline getirilen Keçiören’imizin sınırları İçişleri Bakanlığı’nın 13/81 sayılı kararıyla tespit edilmiştir.

Çok engebeli ve kayalık bir arazi üzerine kurulmuş olan Keçiören’in kuzeyinde, Ufuktepe ve Karyağdı Dağları, Kuzey batısında Etlik Tepesi, batısında Yükseltepe, Doğusunda Aktepe, Hüseyin Gazi Dağı ve 1985 metre yükseklikteki İdris Dağı yer alır. İlçenin tek akarsuyu Çubuk Çayı’dır. Çubuk Çayı Aydos Dağlarının güney yamaçlarından doğar, Çubuk Ovasından geçtikten sonra İlçe  topraklarına girer, bir süre İlçede Altındağ arasında sınır çizerek akar, İncesu ve Hatip Çaylarıyla birleşerek Ankara Çayını oluşturur. Keçiören sınırları içerisinde ova, göl, baraj, nehir bulunmamaktadır. Özel idare tarafından yapılan iki adet Kösrelik ve Sarıbeyler bitki ve hayvan sulama göleti bulunmaktadır. Keçiören Belediyesi’nin hizmet alanı büyüklük olarak 58,66 km2’dir. İlçemizin denizden yüksekliği 850 metre olup, yüzölçümü Bağlum’ unda İlçemize bağlanması ile 159 km2 ye ulaşmıştır.

Keçiören Ankara’ nın metropol ilçelerindendir. Doğu ve Kuzeydoğusunda Pursaklar, Kuzey ve Kuzeydoğusunda Çubuk, Kuzeybatı ve Batısında Kahramankazan, Güneybatısında Yenimahalle, Güney ve Güneydoğusunda ise Altındağ İlçeleriyle komşudur.

Günceleme: 17/03/2023 10:12

Benzer Reklamlar