TCDD Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları Neler? Başvuru Nasıl Yapılır?

TCDD Vangolu Feribot Mudurlugu Gemi Adami Alimi Sozlu Sinav Sonucu
TCDD Vangölü Feribot Müdürlüğü

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün Vangölü Feribot Müdürlüğüne 2 uzakyol başmühendisi/başmakinisti işe alınacaktır. İşgücü taleplerimiz Ülke düzeyinde KPSS şartı aranmaksızın İŞKUR’da 25.04.2023 -02.05.2023 tarihleri arasında yayınlanacaktır. Başvuru yapacak adayların bilmesi gereken hususlar, istenilen belgeler ve okul bölümleri aşağıda belirtilmiştir.

İlanın Detayları İçin TIKLAYINIZ

2 UZAKYOL BAŞMÜHENDİSİ/BAŞMAKİNİSTİ TALEBİMİZE BAŞVURACAK ADAYLARIN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1- İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

2- İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların lisans düzeyinde istenilen bölümden mezun olması ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Gemi Adamları Eğitim ve Bilgi Sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.

3- Adayların; Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı (Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisiti) Yeterlilik Belgesi, Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesi ve aşağıda belirtilen STCW belgelerine sahip olması gerekmektedir.

STCW Belgeleri;

  • 1) Denizde kişisel can kurtarma teknikleri
  • 2) Temel ilkyardım
  • 3) Yangın önleme ve yangınla mücadele
  • 4) Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk
  • 5) Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği
  • 6) Güvenlikle ilgili tanıtım
  • 7) Güvenlik farkındalık
  • 8) İlk yardım
  • 9) Yolcu gemisinde çalışma (tren feri yolcu ve yük sınıfı gemiler olduğu için)

4- Başvuru yapan adaylar aşağıda istenilen belgeler bölümünde belirtilen evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına TCDD web sitesinde yayınlanacak tarihler arasında teslim etmesi gerekmektedir. Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.

5- Başvuru yapan adaylardan evrak teslimi yapanlar, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde TCDD web sitesinde yayınlanacak tarihler arasında sözlü sınavına katılacaktır.

6- Başvuru yapan adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan ve gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,
Mezun oldukları okul bölümüyle ilgili mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru ve mesleki teknik konulardan 2 soru olmak üzere mesleki alanda 5 soru 10 puan üzerinden 50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan ortalamasının %50’si, KPSS puanının %50’si alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

7- Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından faydalı olacaktır.

8- Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.

9- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

10- Teşekkülümüzde görev alacak Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabii olarak görev yapacak ve sözleşme ücretleri TCDD Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

11- Ataması yapılan adaylar, hiçbir nedenle nakil isteyemeyecektir.

12- 854 Sayılı Deniz İş Kanununun 10.maddesi gereğince işe alınan Uzakyol Başmühendisi/Başmakinistinin deneme süresi en çok 1 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir.

Günceleme: 25/04/2023 10:43

Benzer Reklamlar