Pazarlık Usulü İhale Nedir?

Kamu İhale Kurumu - Pazarlık Usulü İhale
Kamu İhale Kurumu - Pazarlık Usulü İhale

İhale ilanı yayınlansın veya yayınlanmasın (ilansız) ekap.com.tr ile bulabileceğiniz ve takip edebileceğiniz PAZARLIK USULÜ ihaleler aşağıdaki koşullarda yapılabilmektedir.


Kamu tarafından yapılan satın alımlar için

  • Daha öncesinde açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalede sonuç/teklif çıkmaması durumunda (21/a)
  • Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması durumunda (21/b)

  • Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması durumunda (21/c)

  • İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması durumunda (21/d)

  • İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi durumunda (21/e)

  • Yaklaşık maliyeti 144.103TL’yi (Yüz Kırk Dört Bin Yüz Üç Türk Lirası) geçmeyen mamul mal, malzeme veya hizmet alımlarında (21/f)

İdareler PAZARLIK USULÜ ile ihale yapılabilir

ÖNEMLİ NOTLAR:

I) 21/b, 21/c ve 21/f kapsamında yapılan ihalelerde ilan yapılması zorunlu değildir.
İlan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir.

II) 21/a, 21/d ve 21/e kapsamında yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar.

İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür.

Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermeleri istenir.

III) 21/b, 21/c ve 21/f kapsamında yapılacak mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu indir


Demiryolu Haberleri Ara

İlk yorum yapan olun

Yorumlar