Sarıkamış-Çıldır gölü demiryolu önerisiKafkasların Davos’u Sarıkamış, ilgiden ve yatırımdan yoksun bırakılmıştır. Değerleri yok edilmiş, içi boşaltılmış ve kenara itilmiştir. Dünyanın en güzel coğrafyalarından birisi, maalesef heba edilmektedir… Kars ve Sarıkamış Üniversiad oyunlarından payını alamamıştır. Oysa bu olimpiyatların bir bölümünün, dolayısıyla bazı tesislerin Kars’ta ve Sarıkamış’ta yapılması gerekirdi. Sarıkamış ve Kars sahipsizliğin kurbanı oldu.

Cer Atölyesi, Katerina Köşkü gibi değerlerin acilen kurtarılması gerekiyor. Hem istihdam hem de yatak sayısını attırıcı bu çalışmalar, güzide ilçemizin çehresini değiştirecektir.

Sarıkamış kış turizm alanı Çıldır gölü ile bağlantılı hale getirilmelidir. Raylı sistem ile Sarıkamış – Çıldır Gölü arasında günü birlik turlar düzenleyip, turizme çeşitlilik kazandırılmalıdır.

Kaynak: Siyasal Birikim