Sivas Loko Bakım Atölye Müdürlüğünde bulunan Jeneratör vagonlarında kullanılmak üzere muhtelif 11 kalem toplam 34 parça malzeme satın alınması ihalesi

Ihale Sorumlu:Macit Derici
Ihale Yöneticisi Telefon:0346 2217000/4108
Ihale Yöneticisi Fax:0346 2237677
Ilan Tarihi:09.07.2012 00:00:00
Ihale Tarihi:30.07.2012 00:00:00-SAAT14:00
ŞartName Bedeli:50TL
Ihale Usulü:Mal Alımı
Ihale Konusu:Mal Alimi
Kayıt No:2012/83956
Mail:4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
İHALE İLANI
JENERATÖR VAGONLARI İÇİN YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No : 2012/83956
1- İdarenin : a) Adresi : TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000 0 346 2237677
c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
2- İhale konusu işin niteliği,türü ve miktarı adı : TCDD 4.Bölge Cer Müdürlüğüne bağlı Sivas Loko Bakım Atölye Müdürlüğünde bulunan Jeneratör vagonlarında kullanılmak üzere muhtelif 11 kalem toplam 34 parça malzeme satın alınması işi.
3- İhalenin : a)Yapılacağı Yer : TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü
b) Tarih ve Saati : 30/07/2012 14:00
4- Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
5- İhale dokümanı TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 50,00 TL. bedelle temin edilebilir.
6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.
TCDD 4. BÖLGE BANKA HESAP NUMARALARI
BANKA ADI
IBAN HESAP NUMARALARI
Vakıflar Bankası TR410001500158007293478674
Halk Bankası TR670001200969900013000002
Ziraat Bankası TR520001000230369173495001


ŞartName için tıklayın


sohbet

Feza.Net

İlk yorum yapan olun

Yorumlar

İlgili Yazılar ve Reklamlar