Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanunun Kabulü Sonrasında 2023-2050 Taşımacılık Vizyonu-Yeni Yöntemler ve Yeni Fırsatlar Semineri

Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanunun Kabulü Sonrasında 2023-2050 Taşımacılık Vizyonu-Yeni Yöntemler ve Yeni Fırsatlar Semineri
2050 Avrupa Vizyonu-Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi Hedef 2023


Taşımacılık, her ekonominin temelidir. İyi taşımacılık ağları olmadan, iç pazarın düzgün şekilde işlemesi mümkün değildir.Ulaşım altyapısı yatırımları ekonomik büyümeyi artırmakta,refah yaratmakta, ticareti, coğrafi açıdan erişilebilirliği veinsanların hareketliliğini geliştirmektedir.

Dünyanın diğer bölgeleri muazzam, iddialı ulaşım altyapı yatırım programlarını ortaya koyarken, Ülkemizin ve
taşımacılık şirketlerimizin rekabetçi konumunu sürdürmesi önem arz etmektedir.

Bu bağlamda Ülkemizde de tüm ulaşım modlarını kapsayacak kapsamlı, bütünleşik ve işlevsel ulaşım yatırımları için strateji ve politikalar belirlenmekte ve uygulanmaktadır. Bu çalışmalar yapılırken yakın coğrafyamız ve dolayısıyla AB
yönelimleri başta olmak üzere Dünyanın diğer bölgelerinde de gelişen taşımacılık uygulamaları dikkate alınmaktadır.

Diğer yandan AB; ulaştırma sektöründeki gelişmeleri, bu gelişmelere ilişkin gelecekteki zorlukları ve dikkate alınması
gereken politika girişimlerini küresel anlamda tekrar gözden geçirmektedir.

AB,taşımacılık sisteminin kökten değişiminin gözetilmesinden petrolden vazgeçmenin teşvik edilmesine,
akıllı yönetim ve bilgi sistemlerinin desteklediği modern altyapı ve multimodal hareketliliğin oluşturulmasına ilişkin zorluklar kadar birçok konuyu dikkate almakta ve bunlara ilişkin yeni yönelimleri desteklemektedir.

Peki, Ülkemizde ve AB’de geleceğe yönelik ortaya atılan bu çalışmalar Taşımacılık şirketleri için hangi yeni değişimleri zorunlu kılmakta ve hangi yeni fırsatları yaratmaktadır?

Taşımacılık sektörü yeni fırsatların farkında mıdır?

Girişimciler için yeni fırsatlar sunan ve dolayısıyla taşımacılık şirketlerinin kendilerini yeniden tanımlamalarını ve yeniden yapılandırmaları gerekli kılan “gelecekteki yeni piyasaya” hazır mıdır?

Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkındaki Kanunun Kabulü Sonrasında 2023-2050 Taşımacılık Vizyonu-Yeni Yönelimler ve Yeni Fırsatlar Seminerinde katılımcılar, Avrupa Birliğinin Entegre Ediliş, Sürdürülebilir
ve Etkili Bir Hareketlilik ağı olarak tanımlanmış 2050 Vizyonu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 2023 Yılı Hedeflerinde belirlenmiş, geleceğin taşımacılık sektörünün yasal, yapısal ve teknik gerekliliklerini, değişim alanlarını ve bu değişimden kaynaklanacak sorumluluklar ile yeni fırsatları anlayacaklardır.

Bu seminere;
Taşımacılık ve lojistik şirketlerinin yeni fırsatlar için strateji, politika ve yatırımlarını belirleyen karar vericileri ile üst
düzey yöneticileri,Taşımacılık ve lojistik şirketlerine destek hizmetleri ve ürünleri sağlayan şirketlerin üst ve orta düzey yöneticileri,Demiryoluyla taşımacılık yapan ve demiryolu yatırımlarını genişletmeyi hedefleyen şirketlerin karar vericileri ile üst düzey yöneticileri,
• Demiryoluyla taşımacılık yapan şirketlerin orta düzey yöneticileri,
• Taşımacılık ve lojistik sektöründe vizyonunu geliştirmek isteyenler katılmalıdır.

Bu seminer programı sonunda;
Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkındaki Kanunun Demiryolu ve Lojistik Sektörüne neler getireceği değerlendirilecek, 2050 Avrupa Vizyonunu ve 2023 Yılı Ulusal Hedeflerimizi kavrayabilecek,

Ulusal ve AB düzeyinde mevcut eğilimleri ve sektörün gelecekte karşılaşacağı zorlukları değerlendirebilecek, Avrupa için yeni hareketlilik kavramının özelliklerini ve getireceği avantajları yorumlayabilecek, 2050 Avrupa Vizyonu ve 2023 Yılı Ulusal Hedeflerimizin gerekli kıldığı değişimleri ve bu değişimlerin getireceği yeni fırsatları değerlendirebilecektir.

MODÜL 1: Geleceğin Demiryolları (Mehmet EKTAŞ)
Beyaz Kitap: 2050 Avrupa Ulaştırma Vizyonu
AB 2050 Ulaştırma Vizyonunun Temelleri
Değişimi Yönlendirmeye Yönelik Politikalar
Çoklu Ulaşım Modeli İçinde Demiryolu
Özel Olarak Demiryolu Yönelimleri
Çeken ve Çekilen Araçlara Ait Yönelimler
Enerji Alanında Yönelimler
İşgücü Alanında Yönelimler

Bilgi Teknolojileri Alanında Yönelimler
Tek Tip Taşıma Belgeleri ve Biletler
Finansal Alanda Yönelimler
Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi Hedef 2023
Ulaştırma Sektörü Vizyonu
Ulaştırma Sektörü İçin Strateji ve Öneriler
Demiryolu Sektörünün Stratejik Amacı
Demiryolu Sektörü İçin Strateji ve Öneriler
Demiryolu Sektörü İçin Sonuç ve Değerlendirme

MODÜL 2: Yasal ve Kurumsal Çerçeve (İbrahim YİĞİT)

655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)
Değişimdeki İlk Adım: 655 Sayılı KHK
DDGM ve TCDD Tren İşletmesi, Görevleri ve İzlenecek Süreçler
Türk Demiryollarının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun
Serbestleşme Süreçleri
Türkiye ve Gelecekteki Yapılaşma
Özel Sektörün Durumu
Belirsizlikler

MODÜL 3: Özel Firmaların Demiryolunun Serbestleşmesi sonrası İşletmeciliği (Yaşar ROTA)

Demiryolu İşletmeciliğinin Gelişim Süreci
Dünyada Demiryolu İşletmeciliğinin Başlangıcı
Osmanlı’dan Cumhuriyete Demiryolu İşletmeciliği

Özel Sektörün demiryolu işletmeciliğini etkileyecek ve yönlendirecek performans kriterleri
Demiryolu İşletmeciliğinde Performans Kriterleri
Demiryolu Terminolojisi

MODÜL 4: Zorluklar ve Fırsatlar (Göktuğ KARA)

Değişimi Zorunlu Kılan Nedenler
AB’nin Demiryolu Reformuna İlişkin Görüşleri
AB Ülkelerinde Demiryolu Sektörünün Durumu
Gelecek Vizyonundan ve Değişimden Kaynaklanabilecek Fırsatlar

SEMİNER PROGRAMI İÇİN TIKLAYIN


sohbet

Feza.Net

İlk yorum yapan olun

Yorumlar

İlgili Yazılar ve Reklamlar