Antalya metrobüs projesi belediye meclisinde oylanacakAntalya metrobüs projesi belediye meclisinde oylanacak :ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan ve Ağustos ayı meclisinde görüşülerek karara bağlanacak ‘Kentiçi Ulaşım Ana Planı’na göre kent içinde en yoğun trafik Samanyolu Kavşağı’nda oluşuyor. 2030’da yolculuk talebinin yoğunlaştığı koridorların başında yine 100. Yıl Bulvarı’nın geleceğinin belirtildiği planda çözüm olarak metrobüs işaret edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 3 yıldır üzerinde çalıştığı rapor, 13 Ağustos Salı günü toplanacak Büyükşehir Meclisi’nde görüşülerek, kabulü noktasında oylanacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, Ulaşım Ana Planı’nın önsözünde planın Büyükşehir Belediyesi yönetimine aday olduğu gün gerçekleştirmeye söz verdiği önemli çalışmalardan biri olduğunu yazdı.

Başkan Akaydın, planı Antalya’nın gelecek 15-20 yılda ulaşım sistemini nasıl geliştirmesi gerektiğini, ulaşımla ilgili ilkeleri, politikaları ve projelerini tanımlayan en önemli yasal belge olarak tanımladı. Antalya Kentiçi Ulaşım Ana Planı, 5 ayrı rapordan oluşuyor. Kent ve Ulaşım Sistemi başlığını taşıyan birinci raporda mevcut kentsel yapı ve ulaşım sistemine ilişkin bilgiler yer alıyor.

İkinci raporda ‘Ulaşım İlişki ve Özellikleri’ başlığında raporun hazırlık sürecinde elde edilen yeni bilgiler sıralanıyor. ‘Kestirimler Sorunlar ve Çözüm Seçenekleri’ başlıklı üçüncü raporda ise ulaşım talep tahmin modelinin kurulması ve bunun üzerinden alternatif tartışması yer alıyor. ‘Plan Kararı ve Uygulama Önerileri’ başlığında hazırlanan 4’üncü raporda ise kısa, orta ve uzun dönemli ulaşım altyapı ve işletme kararları, uygulama aşamaları ve önlemleri, planın uygulanması için gerekli finansman düzeyleri ve kaynakları, kurumsal ve yönetsel önlemler açıklanıyor.

Kentiçi Ulaşım Ana Planı’nın 5’inci raporu ise özet niteliğinde bulunuyor. Plan hazırlık sürecinde 2011 yılında 8 bin 820 konut ulaşım anketi, iki ayrı dönemde 108 noktada trafik sayımı, kent içindeki tüm ana koridorlarda 288 kilometrede hız etütleri, 16 farklı alanda toplam 810 kişi yaya anketi ve 18 otoparkta 813 kişiyle anket çalışması yapıldı.

Detaylı verilerin yer aldığı raporda Antalya’da Türkiye’nin birçok kentinden farklı olarak gün boyu yapılan araçlı yolculukların en büyük kısmının, 17.00 – 18.00 saatleri arasında gerçekleştiği belirtildi. Bu saat diliminde yapılan yolculuklar toplam içinde yüzde 10.2’lik bir paya sahip olurken gün içinde ikinci zirvenin 08.00 – 09.00 saat dilimi arasında gerçekleştiği raporda ayrıntılarıyla yer aldı.

Plana göre Antalya trafiğinde en yoğun noktalar Turgut Reis Bulvarı ile 100. Yıl Bulvarı kesişimi olarak tarif edilen Samanyolu Kavşağı ile Evliya Çelebi Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı kesişimi olarak belirlendi. Planda bu noktaların kent merkezine giriş yapan önemli noktalar olduğunun altı çizilirken, Samanyolu Kavşağı’nın araç yoğunluğuyla beraber, aynı zamanda toplu taşım hatlarının en sık kullandığı güzergah olduğu vurgulandı.

  1. Yıl Bulvarı’nın alt geçitlerle hızlanan trafik nedeniyle tercih edildiği belirtilen raporda, “Antalya ulaşım sisteminin omurgasında önemli bir görev üstlenen 100. Yıl Bulvarı koridorunda konumlanan alt geçitler, kent merkezinde ana arter üzerinde olması sebebiyle şehir içi trafik hacmini artırmaktadır” sonucuna varıldı. Planda ayrıca, 100. Yıl Bulvarı’nın mevcut durumu nedeniyle Antalya’da trafik açısından çekim noktasının merkezden ötelenmesine engel olduğu da belirtildi.

Antalya genelinde özel otomobillerde ortalama doluluk oranının 1.6 kişi, sürücülerin sayılmadığı taksi yolculuklarında ise oş geçen araçlar nedeniyle doluluğun 0.6 olarak belirlendiği ana planda, bu veriler ışığında ‘2030 yılı sorunları incelendiğinde yolculuk talebinin yoğunlaştığı koridorların başında 100. Yıl Bulvarı gelecek’ ifadesi yer aldı.

Antalya’nın geleceğinde trafiğin en büyük sorun olarak ortaya çıkacağı 100. Yıl Bulvarı’nın saatte bir yöne yolcu talebinin 9 bin kişiye ulaştığının vurgulandığı planda, alternatif çözümler de sıralandı. Buna göre 100. Yıl koridorunda, bu koridoru boydan boya geçen otobüslerin kullanacağı, metrobüs hatlarının veya kesimlerinin düzenlenmesi önerildi. Böyle bir düzenlemenin ileride gerekirse raylı sisteme geçilebilmesine imkân verecek standartlarda düzenlenmesi şerhinin de düşüldüğü ana planda metrobüs hattın özellikleri şöyle sıralandı:

“100. Yıl Bulvarı toplu taşım araçlarının bir kısmının kullanabildiği yarı açık bir metrobüs hat kesimi olarak planlanacaktır. 100. Yıl Bulvarı’nda yapılacak metrobüsü sadece 12 metre standart ve körüklü araçlar ve bu koridoru bir baştan bir başa geçen hatlar kullanabilecek. Koridoru kısmen kullanan otobüsler ise genel trafik için ayrılan şeritleri kullanacaktır.

Reklamlar