Demiryolu reformu kitabı

Demiryolu reformu kitabı :Avrupa Demiryolları ve Altyapı Şirketleri Topluluğu (CER) Avrupa‟nın önde gelen demiryolu kuruluşudur.


Avrupa Birliği‟nden, aday ülkelerden (Hırvatistan,Makedonya ve Türkiye) ve ayrıca Batı Balkan ülkelerinden,Norveç ve İsviçre‟den 70 demiryolu kuruluşu ve altyapı şirketini bir araya getirmektedir. Merkezi Brüksel‟dedir ve üyelerinin çıkarlarını Avrupa Parlamentosu, Bakanlar Konseyi ve Komisyonu ile diğer karar , vericiler ve ulaştırma aktörlerine karşı temsil eder. CER‟in temel odağı, etkin, etkili ve çevresel açıdan elverişli sürdürülebilir bir taşımacılık sisteminin yaratılması için gerekli olan demiryolunun kuvvetlendirilmesini teşvik etmektir.

Bu çerçevede temel öncelik, topluma yansıyan yüksek dış maliyetlerin ortadan kaldırılması ve demiryolu etkinliğini artırılması ile taşımacılık sisteminde daha dengeli bir mod ayrımının sağlanmasıdır. Demiryollarının, demiryolu hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesine yönelik kendi girişimlerine paralel olarak CER, sürdürülebilir bir mod ayrımı sağlamak için demiryolu altyapı projelerinde yeterli yatırımın harekete geçirilmesini bir ön koşul olarak görmektedir. Bu portföy, Avrupalı karar vericilere tavsiye ve öneri sunan demiryolu taşımacılığı üzerinde etkisi bulunan tüm politika alanlarını kapsamaktadır. CER‟in ilgi alanı; altyapı planlaması, yolcu ve yük hizmetleri, kamu hizmetleri, çevre, araştırma ve geliştirme ve sosyal diyalog gibi bütün Avrupa ulaşım politikasını içermektedir. Üyeleri ile yakın işbirliği halinde CER, politikaların uygulanmasını denetlemekte ve değerlendirmektedir. Karar vericilerle daima diyalog halinde olarak mevcut problemleri ele almak için mevzuatta ayarlamalar yapılmasını önermektedir. Avrupa dışındaki iki demiryolu şirketi (Gürcistan ve Japonya) CER ortağı olarak en iyi uygulamalar alanında bölgeler arası verimlilik fırsatları ve yaşananlardan ders çıkarma olanağı yaratmıştır.

Demiryolu reformu kitabı pdf


İlk yorum yapan olun

Yorumlar