Türkiyeye Yabancı İlgisi Artıyor

Türkiyeye Yabancı İlgisi Artıyor : Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, ülkedeki yatırım fırsatlarını Japonya’nın ardından Malezya ve Singapur’daki iş dünyasına tanıttı- Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Aycı:- “Uluslararası yatırımcıların özellikle İstanbul 3. Havalimanı, Çanakkale Boğazı köprü geçişi, İzmir-Ankara, İstanbul-Bilecik gibi hızlı tren hatları, İzmir ve Derince gibi liman özelleştirmeleri ve 400 milyar dolar yatırım değeri olan kentsel dönüşüm projelerine ilgisi sıcak”


Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı İlker Aycı, uluslararası yatırımcıların, İstanbul 3. Havalimanı, Çanakkale Boğazı köprü geçişi, hızlı tren hatları, liman özelleştirmeleri ve kentsel dönüşüm projelerine ilgi gösterdiklerini bildirdi.

Uluslararası yatırım çekmek için faaliyetlerine hız veren Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Türkiye’nin içinde bulunduğu yatırım ortamını, Japonya’nın ardından Malezya ve Singapur’daki iş dünyasına bir dizi toplantıyla tanıttı.

Malezya ve Singapur’da gerçekleştirilen tanıtım toplantıları hakkında bilgi veren Aycı, iki ülkede çok önemli temaslar gerçekleştirdiklerini, Türkiye’nin enerji ve altyapı sektörünün, her geçen gün daha fazla uzun vadeli düşünen yatırımcıyı kendisine çektiğini belirtti. Aycı, şöyle devam etti;

“Türkiye’deki ulusal ve yerel otoriteler, özel sektör ve kamu sektörü ortaklığı modeliyle eğitim, enerji, inşaat, savunma, sağlık, ulaştırma, bilgi ve iletişim ve diğer kamu hizmetleri alanlarında birçok altyapı projesi gerçekleştirmektedir. Benzer şekilde, Türkiye’nin özelleştirme programı kapsamında da altyapı yatırımcıları için pek çok fırsat yer almaktadır. Bunlar arasında uluslararası yatırımcıların, özellikle İstanbul 3. Havalimanı, Çanakkale Boğazı köprü geçişi, İzmir-Ankara, İstanbul-Bilecik gibi hızlı tren hatları, İzmir ve Derince gibi liman özelleştirmeleri ve 400 milyar dolar yatırım değeri olan kentsel dönüşüm projelerine ilgisi sıcaktır.
Enerjide yatırım fırsatı

Türkiye’deki özelleştirmelerin toplam büyüklüğünün 9 yılda yaklaşık 50 milyar dolara ulaşmış olmasına rağmen, altyapı ve enerji üretimi gibi birçok alanın halen fırsatlara açık olduğunu belirten Aycı, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin büyüme performansı ve hedefleri açısından sadece enerji sektöründe önümüzdeki on yılda 100 milyar dolara aşkın yatırım gerçekleştirilmesi gerektiği dikkate alındığında, enerji şirketleri için birçok yatırım fırsatı sunduğunu görüyoruz. Bu doğrultuda yenilenebilir enerji, santral özelleştirmeleri ve özellikle Türkiye’nin linyit rezervlerinin değerlendirilmesine yönelik projeler öne çıkan fırsatlar.”
“İstanbul enerjide dağıtım merkezi olacak”

Aycı, Türkiye’nin dünyanın önemli enerji pazarlarının yüzde 75’ine komşu olduğunu vurgulayarak, lojistik, üretim, yatırım anlamında İstanbul’un çok yakında dünya enerji piyasalarının önemli bağlantı ve dağıtım noktalarından biri olacağına işaret etti.

İstanbul Finans Merkezi Projesi’nin de bu bağlamda uluslararası kuruluşlara, finansal işlemlerini gerekli altyapı ve nitelikli iş gücü sunan küresel, kozmopolit ve canlı bir ticaret şehrinden yönetme fırsatını tanıyacağını ifade eden Aycı, şöyle devam etti:

“Bilim ve teknoloji, ülkemiz kalkınma politikasının ayrılmaz bir parçasıdır. Son on yıldır, Türkiye’nin bilim, teknoloji ve inovasyon yatırımlarına verdiği önem katlanarak artmaktadır. Bilim ve teknoloji stratejimizin temel hedefleri; AR-GE yatırımları gerekli farkındalığı oluşturmak; bilim insanlarımızın, mesleki ve teknik çalışan sayısını ve niteliğini artırmak ve gayrisafi yurtiçi hasılanın içindeki AR-GE payını artırmaktır.

Türkiye dönüşüyor. Kuşkusuz ki bu dönüşümün önemli bir bölümü inovasyon yoluyla gerçekleşecek. Türkiye’nin önündeki vizyon; bilimsel ve teknolojik çalışmaların nitelik ve niceliğinin bu çalışmaların toplumun ve ekonominin yararlanacağı yeniliklere ve uygun iş fırsatlarına dönüştürülebileceği şekilde artırılmasıdır. Bu açıdan inovasyon politikalarının, bilim, teknoloji ve yenilikçilikte insan sermayesini geliştirilmesini amaçlayan daha fazla yatırım yapılmasını teşvik ederek, bilginin oluşumunu ve yayılmasını hızlandırmasını son derece önemsiyoruz.”
Tanıtım atağı hız kesmeyecek

Türkiye’deki yatırım fırsatlarını uluslararası alanda hız kesmeden anlatmaya devam edeceklerini belirten Aycı, Japonya, Singapur ve Malezya’nın ardından Hollanda, Almanya, Belçika ve Amerika’da temaslarda bulunacaklarını bildirdi.

Kaynak : haberciniz.biz

 sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar