Aydemir, Ulaştırma ve haberleşmede büyük hamleler gerçekleştirdik

Aydemir, Ulaştırma ve haberleşmede büyük hamleler gerçekleştirdik :TBMM Plan Bütçe Komisyon Üyesi AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir yapmış olduğu basın açıklamasında, “AK parti iktidarı göreve geldiği ilk günden itibaren ulaştırma ve haberleşme konusunu sadece bir altyapı sorunun giderilmesi olarak değil, topyekun bir kalkınma hamlesi olarak ele almış ve kısa sürede uzun yıllardır yapılanların misliyle fazlasını 11 yıllık içerisinde gerçekleştirmiştir. Bu yapılanlar Türkiye’nin kalkınma hamlelerini ortaya koyduğu gibi aynı zamanda reform ve devrim niteliği taşımaktadır” dedi.
“Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile ulaşım arasındaki ilişkiye baktığımızda gelişmenin, ekonomik kalkınmanın, refah toplumu olmanın lokomotif sektörünün ulaşım ve iletişim sektörüyle mümkün olduğunu görüyoruz” şeklinde açıklamasına devam eden AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, “Aynı zamanda medeniyetlerin hem kuruldukları coğrafyada hem de o medeniyetle diğer medeniyetlerin yakın ekonomik ve toplumsal etkileşim içinde bulunmalarının ancak ulaşım sayesinde kök saldığını, etkilerini gelecek kuşaklara yollarla ulaştırdığını görüyoruz. Cennet vatanımız konumu itibarıyla birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir medeniyetler beşiğidir. Köklü ticaret ve göç yollarının, doğu-batı geçiş koridorlarının kavşak noktasında bulunmuş olmasının da sebebi budur. Her medeniyet kuşkusuz yola bağımlıdır ancak bizim medeniyetimiz başlı başına bir yol medeniyetidir. Yol kavramını bütün fakülteleriyle içselleştirmiş bir milletiz. Hayatın bir doğumla başlayıp, ölümle sonlanan bir yolculuk olduğu inancı engin kültürümüzün temel yapıtaşıdır” ifadesinde bulundu.
Son yıllarda Ulaştırma hizmetlerinin güvenli, dakik, hızlı, daha konforlu ve bütünleşmiş bir şekilde sağlanmasının önem kazandığını belirten Aydemir açıklamasına şöyle devam etti; “Bu gelişme etkili bir ulaştırma altyapısı oluşturulmasını ve ulaştırma türlerinde güvenliği öne çıkaran sürdürülebilirlik kavramının göz önünde bulundurularak, çevreye zararı en aza indirgeyen politikaların uygulanmasını zorunlu hale getirmektedir. 2012 yılı sonunda otoyol ağının uzunluğu 2.236 km’ye, bölünmüş yol uzunluğu otoyollarla birlikte 22.253 km’ye, ağır taşıt trafiğine uygun bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplamalı yol ağı uzunluğu ise 15.386 km’ye ulaşmıştır. Bu kapsamda 15.000 km uzunluğunda bölünmüş yol ağı hedefi ve 14.500 km BSK’lı yol ağı uzunluğu hedefi aşılmıştır. Karayolu yolcu taşımacılığında piyasanın kendi içerisinden ve diğer taşımacılık türlerinden gelen rekabet baskısı sonucu hizmet kalitesi yükselmiştir. Son 10 yılda 7.500 km yol yenilemesi gerçekleştirilmiştir. 2003 Yılında 69 km yol yenileme ve bakımı gerçekleştirilmişken, 2011 yılında 830 km, 2012 Yılında ise 747 km yol yenilemesi gerçekleştirilmiştir. 2013 yılı Ekim Ayı itibarıyla da 700 km yol yenilemesi yapılmış olup, yıl sonunda 1.000 km’ye ulaşması hedeflenmektedir. Artık büyük bir köy haline gelen dünyamızda ülkemiz güçlü, kendi içinde ve bölgesinde ulaşılabilir ve erişilebilir olmasıyla varlığını hissettirmektedir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız bu düşünce ile 2003 yılından itibaren sürdürülebilir, insan odaklı, toplumun bütün kesimlerini ve ülkenin ihtiyaçlarını dikkate alan, öncelik ve önem planlaması yapmış bir ulaşım ve haberleşme politikası geliştirmiş ve uygulamıştır. Yatırımlar yapılırken doğu batı, kuzey güney demeden ülkemizin her bir köşesine hizmet götürmüş, erişilebilir ve ulaşılabilir hiçbir yerleşim yeri kalmaması temel misyonu olmuştur.”
“İkinci Dünya Savaşı sonrası konjonktürünün getirdiği karayolu ağırlıklı ulaşım politikalarının öncelendiği ve bir durgunluk devresinin yaşandığı 1950-2002 dönemi, demiryollarının bütünüyle ihmal edildiği bir dönem olmuş ve bu dönemde sadece 945 kilometre demiryolu yapılmıştır” ifadesinde bulunan Aydemir; “Hükümetimiz 2003 yılından itibaren karayolları ağırlıklı olan mevcut yapının daha dengeli olmasını sağlamak üzere, demiryolu sektörünü öncelikli ulaşım türü olarak belirlemiş ve demiryolu yatırımlarının payını artırmıştır. Bütün ulaşım modlarının dengeli ve birbiriyle entegre şekilde öncelikli olarak ele alındığı, dolayısıyla demiryollarının da devlet politikası olarak öncelikli olduğu 2005-2012 arası yılda ortalama 137 kilometre olmak üzere toplam 1.094 kilometre demiryolu yapılmıştır. Hali hazırda 3.400 kilometrelik demiryolu inşası ise devam etmektedir” dedi.
Demiryoluna verilen önemin belirlenen hedeflere ulaşma noktasında yatırım planlamasında kendisini gösterdiğini kaydeden Aydemir açıklamasına şöyle devam etti; “2003-2013 yıllarında 2013 fiyatları ile demiryolu sektörüne yaklaşık 40 milyar TL kaynak aktarılmıştır. 2003’ten itibaren bugüne kadar yapılan yatırımların neticesinde; 888 km’si Yüksek hızlı tren hattı olmak üzere toplam 1.094 km. demiryolu inşa edilmiştir. 2.192 km. demiryolunun yapım çalışmaları ise halen sürdürülmektedir. Bugün itibariyle 8.770 km’si konvansiyonel ana hat, 2.350 km’si tali hat ve 888 km’si yüksek hızlı tren hattı olmak üzere toplam 12.008 km demiryolu ağı bulunmaktadır. 2023 yılında Ülkemizde demiryollarının yeniden yapılanması tamamlandığında; yolcu trafiğinde harici maliyette otobüse kıyasla 1,7 milyar TL, yükte ise kamyona kıyasla 12,2 milyar TL tasarruf sağlanacaktır.

Reklamlar

Benzer demiryolu haberleri

İlk yorum yapan olun

Yorumlar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.