Marmarayda Ücretsiz Taşıma Kararı Günler Sonra Resmi Gazetede YayımlandıMarmarayda Ücretsiz Taşıma Kararı Günler Sonra Resmi Gazetede Yayımlandı :Marmaray’da 15 günlük ücretsiz taşıma dönemi 12 Kasım’da bitti, ücretsiz taşımaya ilişkin karar ise bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
8 Ocak 2002 tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1. Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28 Ocak 2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar, Ulaştırma,?Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 14 Kasım tarihli ve yazısı üzerine Bakanlar?Kurulu’nca 18 Kasım’da kararlaştırıldı. Buna göre 3654 sayılı Kararnamenin eki karara geçici madde olarak “29 Ekim 2013 Salı günü saat 16.00’dan başlayarak 12 Kasım 2013 Salı günü saat 24.00’a kadar Marmaray tren seferlerinden yararlananlar 8 Ocak 2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1. maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır” hükmü eklendi. Karar 29 Ekim 2013 tarihinden geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Reklamlar