Müsiad hızlı tren platformunu tanıttı

Müsiad hızlı tren platformunu tanıttı :MÜSİAD Erzurum Şube Başkanlığı’nın öncülüğünde oluşturulan Hızlı Trenimi İstiyorum platformu adına yaptırılan web sayfası düzenlenen toplantı ile kamuoyuna tanıtıldı.
ERZURUM – Abdurrahman Gazi Türbesi’nde hizmete giren sosyal tesislerde düzenlenen tanıtım toplantısına MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Dr.Hüseyin Bekmez, Yönetim kurulu Üyeleri, KUDAKA Genel Sekreteri Talha Bekir Özmen, Memur Sen il Başkanı Abdullah Duman, Memur Sendikaları Derneklerinin temsilcileri, Erzurum Sivil Toplum Platformu üyesi dernek temsilcileri, sendika başkanları, meslek örgütü temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.
MÜSİAD Erzurum Şubesi Başkanı Dr.Hüseyin Bekmez’in http://www.hızlıtrenimiistiyorum.com sitesinin tanıtımında yaptığı konuşmada, “Ulaştırma sektörü günümüzde en dinamik sektörlerden birisi olarak göze çarpar. Taşıdığı nitelik ve niceliksel boyutlarıyla doğrudan ve dolaylı olarak tüm kesimleri etkileyen bu sektör, yapısı gereği devamlı gelişim içerisindedir. Son yüzyılın başlarında bireylerin hayatına giren post modern üretim ve tüketim biçimi insan hayatının niteliğini ve niceliğini değiştirmiştir. Bu durum her alanda olduğu gibi ulaştırma sektörünü de hızlı ve ucuz olma yarışına dahil etmiştir. Dolayısıyla küresel dünyanın en önemli belirleyicilerinin birisi de ulaştırma maliyetlerindeki düşüşle birlikte hamMaddelerin, ürünlerin ve insanların hızlı bir şekilde yer değiştirmesi olmuştur. Sürekli yenilenen yolcu ulaşım tercihleri, ekonomik gelişme, nüfusun yapısının ve sayısının değişmesi, rekabet kavramının insan hayatının her anında yer alması nedeniyle zamana karşı yarışın olması, yerleşim mekan tercihlerinin değişmesi, yatay şehirleşme formatı gibi nedenlerden dolayı ulaşım biçimi ve tercihleri sürekli değişme uğramıştır. Ulaşım alt sistemlerinden birisi olan demiryolu sisteminde 1825 yılında yolcu taşımaya başlanmıştır. Bundan sonra özellikle tren yolu ağını geliştiren ülkeler tıpkı bu günkü internet ağındaki gelişmenin bilginin yayılmasında yaptığı etkiye benzer bir taşıma ağı kurarak gelişim süreçlerini hızlandırmışlardır. 1960’lı yılların başından itibaren kullanıma giren hızlı trenler bu anlamda demiryolu ulaşım araçlarındaki teknolojik gelişmenin geldiği son noktayı göstermektedir.
Ulaşım ağı, bağladığı noktaları sadece mekansal olarak değil sosyo-ekonomik, kültürel, bilimsel v.b. birçok yönüyle de birleştirir. Bu ağ hızlı tren bağlamında ise daha da artarak; zaman tasarrufunda bulunması, çevresel boyuttaki etkileri, güvenli bir ulaşım seçeneğinin olması gibi birçok avantajı yolculara sunarak ülkeler için prestij kaynağı da oluşturur. Ulaştırma sektörü ile ekonomik gelişmenin iç içe olması ekonomik alandaki canlılığın ulaştırma sektörünü, ulaştırma sektörünün de ekonomik büyümeyi desteklemesi şeklinde görülür. Bu karşılıklı etkileşim ekonomik tüm alt sektörlerinde ulaşım sektöründen etkilenmesi anlamına gelir. Üretim faktörleri sonucunda oluşan çıktının maliyeti, pazarlaması, tüketimi, tercihleri hep ulaşım sektöründen etkilenir.
Hızlı treni diğer konvansiyonel trenlerden ayıran temel nokta “hız” kavramıdır. Hız aracın tek başına yapabildiği bir unsur olsa da salt olarak hız ve aracı birlikte değerlendirmek yanlış olur. Hızı destekleyen, motive eden unsurları da hız faktörüne eklemek gerekir. Genel olarak hızlı trenle ilgili yapılan tanımlamalarda yüksek hıza elverişli ray sistemi ile donatılmış, elektrifikasyon sistemi ile güçlendirilmiş, köprü, viyadük gibi geçiş noktalarının farklı bir formatta dizayn edildiği bir yapı anlaşılır. Buna mukabil eski konvansiyonel tren hatlarının tekrar elden geçirilip yüksek hız için uygun hale getirilip işletilmesi de hızlı tren kapsamına alınır. Givoni’ye göre hızlı trenin önemli özellikleri güvenlikli, raylar arasında kesintisiz bir ray yolunun olduğu, yüksek hızla uyumlu bir altyapı donanımı, farklı sinyalisazyon sisteminin var olmasıdır.
Hızlı tren yolcularına öncelikle hızlı, güvenli, modern bir yolculuk sunan özellikle orta mesafelerde (200-900 km )rekabetçi bir yapıda olan, sağladığı faydalar açısından ise zaman tasarrufunda bulunan, ek kapasite artışına sebep olan ve geniş ekonomik faydalar meydana getiren bir özellik arz eder.
Özellikle orta mesafe uzaklıklar için rekabetçi yapıda olmaları diğer ulaştırma araçlarına göre karşılaştırmalı üstünlüklere sahip olduklarını da gösterir. Bununla birlikte geniş sayıda kapasiteye izin vererek, önemli ekonomik merkezleri birbirine bağlar ve talepteki ani iniş-çıkışlara karşı esnek bir yapı sunar. Havaalanına ulaşımdaki zorluklar, oluşabilecek zaman gecikmelerden(kontrol, güvenlik, v.b) kaçınma, trafik sıkışıklığı, bir başka ulaşım aracı kullanım zorunluluğu gibi dezavantajlardan yolcuları koruyan hızlı trenler tüketicilerine yolculuklarına hemen başlama gibi bir avantajda sağlar.
HIZLI TREN HATTI’NDA Kİ MEVCUT DURUM
Sivas – Erzincan arası yüksek hızlı tren proje ihalesi 2011 de yapılmış olup 2013 de bitirilmiştir. Şuan Sivasdan Erzincan istikametine 50 km lik yol yapım ihale ilanına çıkılmış olup 28 ocak 2014 tarihinde 50 km lik yolun yapım ihalesi yapılacaktır. Yol yapımları etap etap devam edecektir. Projelerin süresi göz önünde bulundurulursa ( proje ihaleleri yaklaşık en az 1 ila 2 yıl arası sürüyor) Sivas- Erzincan arası yapım süresi devam ederken hiç olmazsa Erzincan -Erzurum arası yolun proje ihalesine başlanmasıdır. (proje ihale hazırlık ve proje bitim süresi en az iki yıl sürecektir). Proje teslim edilmeden yapım ihalesine çıkılamamaktadır. Platformumuzun talebi; Erzincan-Sivas arası proje yapım ihalesine çıkılırken Erzincan-Erzurum arası yolun da proje ihalesinin yapılmasıdır.” Diye konuştu.
HIZLI TRENİMİ İSTİYORUM PLATFORMUNUN KURULUŞ AMACI VE FAALİYETLERİ
Bekmez, platformun kuruluş amacı ve faaliyetleri konusunda ise şunları kaydetti; “Sivil toplum kuruluşları ve halkımız olmak üzere, Yüksek Hızlı Tren’in hayatımıza getireceği kolaylıklar ve ekonomik getirilerini anlatmak,
Hızlı Trenin şehrimize gelmesi için aktif olarak Erzurum şehri ve bölge insanını bilgilendirerek ortak hareketi sağlamak.
Erzincan Erzurum ve Erzurum Kars güzergahlarının proje ihale çalışmaların başlatılması için sivil toplum kuruluşları, bölge halkı ve siyasilerle birlikte karar merci olan hükümet nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak.
Yüksek Hızlı Trenimi istiyorum Platformunun amacına ulaşması için kurmuş olduğumuz internet sitesi http://www.hizlitrenimiistiyorum.com ‘un üyelerimiz tarafından kamuoyunda tanıtımı yapılması üye olunması ve facebook ve twiter gibi diğer sosyal paylaşım sitelerinden de tanıtım ve duyuruları yapılması sağlamak. Platform olarak Yüksek Hızlı Tren’den faydalanacak olan bölgemizdeki Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır gibi komşu illerdeki sivil toplum kuruluşları ile de irtibat kurmak. Yüksek Hızlı Trenin ilimize ve bölgemize getireceği sosyal ve ekonomik faydaların anlatılması için toplantılar, seminerler, konferanslar alanında uzman kişiler tarafından düzenlemek. Şehrimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında bilinçlendirilmesi için platform olarak ziyaret etmek. İstanbul’dan kalkan Yüksek Hızlı Tren’nin biran önce Bakü’ye bağlanarak, kardeş Türk Cumhuriyetleri ile kucaklaşmaktır.”
EMEÇ SİTE HAKKINDA BİLGİ VERDİ
Programın son bölümünde ise sitenin tanıtımını yapan Turkeli Medya yöneticisi Bünyamin Emeç ise site hakkında bilgiler verdi. Ziyaretçilerin isimlerini yazarak platforma destek verebileceklerini söyleyen Emeç, site üzerinde sosyal paylaşım sitelerine de destek için yönlendirme yapılabileceğini kaydetti.
Toplantıda daha sonra programa katılan katılımcılar platform ve yapacağı çalışmalarla ilgili görüş alış verişinde bulundular.İlk yorum yapan olun

Yorumlar