Yeni Çeltek Kömür İşletmesi Hicaz Demiryolu hac yolculuğu başlatacak

Yeni Çeltek Kömür İşletmesi Hicaz Demiryolu hac yolculuğu başlatacak :Yeni Çeltek Kömür İşletmesi Genel Müdürü Dr. Osman Coşkun, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde başlattığı girişimler neticesinde restore edilen Osmanlı mirası ‘Hicaz Demiryolu’nun hac yolculuğunu başlatacak “Muhteşem Hicaz Hızlı Tren ve Türkiye Uluslararası Hac Koordinasyon Projesi’ni hazırladı. Proje sayesinde Türkiye-Mekke arasında kurulacak hızlı tren hattı, Avrupa, Asya, Kafkaslar, Rusya ve diğer ülkelerin de hac yolculuğunu Türkiye üzerinden çıkmasını sağlayacak.
Yeni Çeltek Kömür İşletmesi Genel Müdürü Dr. Osman Coşkun, ‘Muhteşem Hicaz Hızlı Tren ve Türkiye Uluslararası Hac Koordinasyon Projesi’ ile bu projenin alt yapısını oluşturan ‘Hac Tasarruf Fonu ve Hac Ekonomisi Yönetim Sistemi” ile “Hac Kesesi Projeleri”ni açıkladı.
– BAŞBAKAN ERDOĞAN’IN GİRİŞİMLERİ İLE RESTORE EDİLDİ
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Mekke Belediyesi’ne talebi doğrultusunda restore edilen Hicaz Demiryolu’nu, hızlı tren ağına dönüştüren muhteşem projeyi Uzman Kılıç Kaya ile birlikte hazırlayan Coşkun, bu proje sayesinde Osmanlı döneminde Türkiye üzerinden gerçekleşen hac yolculuğun yeniden canlanarak İslam Dünyası’na da önemli kazanım sağlanacağını söyledi.
Türkiye’den hac döneminde mübarek topraklara 100 bin kişinin hac, 350 bin kişinin de umre yolculuğu gerçekleştirdiğini hatırlatan Coşkun; “Hac döneminde Mekke veya Medine’ye hac için gitmek için tüm ülkelere ayrılan kotalar çerçevesinde insanlar gitmekte ve her yıl yaklaşık 100 bin kişiye tekabül etmektedir. Hayatında en az bir defa şartları yerinde olarak hac için gidenler, daha sonra birkaç defa ise umre için gitmektedirler. Dini vecibelerinin yerine getirilmesi yanında önemli ekonomik faaliyet ve turizm hareketliliği doğmaktadır” dedi.
ESKİDEN HAC YOLCULUK TÜRKİYE’DEN YAPILIRDI
“Eskiden Hac algısı ulaşım imkânları ve coğrafik yakınlığa göre, hac öncesi veya sonrası Hilafetin merkezine de uğramak şeklindeydi” diyen Coşkun, şunları söyledi:
“Osmanlı imparatorluğu döneminde, hem hac topraklar imparatorluğa bağlı olduğu için, hem hilafetin merkezi İstanbul olduğu için, hem de imparatorluk toprağı Avrupa ve Asya’yı da içine aldığı için, mübarek yolculuk Türkiye üzerinden gerçekleşmekteydi.
Türkiye ulaşım alanında karayolları bakımından altın çağını yaşamaktadır, özellikle İstanbul ve Ankara’dan Gaziantep, Urfa, Adana gibi Suriye ve Irak’a komşu vilayetlerimize ulaşım otobanlarla sağlanmaktadır. Son zamanlarda raylı sisteme verilen önemle beraber, Ankara Eskişehir ve Ankara Konya hattı açılmış, Ankara İstanbul hattı yapılmaktadır. Konya Gaziantep hattı yapılarak tarihi hicaz demiryolu hızlı tren olarak yeniden yapılacak olursa, bu güzergâh hem Türkiye’nin hem de özellikle Avrupa olmak üzere, Balkanlar, Asya, Rusya ve Kafkasların mübarek yolculuk güzergâhı olacaktır.
HAC KOORDİNASYON MERKEZİ KURULACAK
Coşkun, Türkiye’nin sivil havacılıkta bir dünya devi olduğunu hatırlatarak; “Anılan bölgelerin tamamına uçuşları vardır ve tercih edilmektedir. Avrupa, Asya, Kafkaslar, Rusya ve diğer ülkelerden uçaklarla İstanbul’da oluşturulacak Hac koordinasyon merkezlerine ulaştırılacak hacılar hızlı trenle mübarek topraklara transfer edilebilir. Burada iki amaçla bu sağlanmaya çalışılacaktır, birincisi alternatif hızlı tren imkânlarından dolayı yolculuğun Türkiye üzerinden gerçekleştirilmesinin sağlanması, ikincisi ise hac yolculuğuna gidiş veya dönüşte Türkiye’nin de dâhil edilmesi algısının yerleştirilerek mübarek yolculuğun Türkiye üzerinden gerçekleştirilmesinin sağlanması” dedi.
SULTAN ABDULHAMİD’İN 100 YILLIK HAYALİ GERÇEK OLACAK
Muhteşem proje olarak nitelendirdiği Sultan Abdülhamit’in Projesi, 100 yıllık rüya Hicaz Hızlı Tren Projesi”nin finansmanı hakkında da bilgi veren Yeni Çeltek Kömür İşletmesi Genel Müdürü Dr. Osman Coşkun, fizibilite çalışmaları tamamlanmasının ardından projenin birden çok modelle finansa edilebileceğini söyledi.
“Hac Tasarruf Fonu” ve “Hac Ekonomisi Yönetim Sistemi” modelinde birikecek fonun Hicaz Hızlı Tren Projesinin Finansmanında kaynak olarak kullanılabileceğini kaydeden Coşkun, şunları söyledi: “ Hac yolculuğu öncesinde ekonomik olarak hazır olmak için bireylerin düzenli tasarruf etmelerini sağlayacak olan modelle biriken fonun tasarruf etme amaçlarıyla örtüşen bir projenin desteklenmesi için, tasarruf sahiplerine avantajlı olacak şekilde ve proje içinde öngörülen oranda finansmana katkıda bulunur.”
KAYNAK SIKINTISI YAŞANMAZ
Coşkun, bunun yanı sıra “Kitlelerden Finansman Toplama Modeli” ile ülke vatandaşlarından karlı kamu yatırımına ortak olması veya avantajlı şekilde istifade etmesi temin edilmek suretiyle toplanacak finansmanın projede kullanılabileceğini kaydetti.
Ayrıca inşaat maliyetine katılım ortaklığı da yapılabileceğinin altını çizen Coşkun, şunları söyledi: “Projenin Maliyetini oluşturan çok çeşitli imalat ve inşaat projelerini yapacak ulusal veya uluslararası inşaat firmalarının doğrudan yatırımı yaparak, finans kuruluşları ise kredi sağlayarak projenin finansmanına ortak olabilir. “Uluslararası ortaklığa katılıma açılması”, “Kısmi kamu yatırım maliyeti katkısı”, “Paydaş Ülkelerin Yatırım Maliyetine Katkısı” gibi farklı kaynak modelleri geliştirilebilir”
-“HAC TASARRUF FONU” veya “HAC EKONOMİSİ YÖNETİM SİSTEMİ”
Dr. Coşkun, Hac Tasarruf Fonu veya Hac Ekonomisi Yönetimi Sistemi olarak da ifade edilen sistem sayesinde de, bireylerin hac veya umre zamanından önce bir sistem içerisinde Hac veya Umre için tasarruf etmelerinin sağlanabileceğini söyledi.
Haccın ekonomik gücü yerinde olan her Müslüman’ın ömründe en az bir defa yapmakla mükellef olduğu farz ibadet olduğunu hatırlatan Coşkun, uçak ve kısmi karayolu ulaşımı ile yapılan hac ziyaretinin belirli bir ekonomik boyutu olduğunu anımsattı.
TASARRUFLAR HAC’CA GÖTÜRECEK
İnsanların çoğu zaman ekonomik nedenlerden ötürü hac ibaretini yerine getiremediği gerçeğine vurgu yapan Coşkun; “Her Müslümanın rüyalarını süsleyen bu ibadetin daha kolay yapılabilmesini ve kısmen geliri daha az olan veya bir anda gerekli finansmanı sağlayamayacak olan vatandaşlarımızın da istifade edebilmesini temin edebilmek ayrıca geliri olsa bile şartlarını zorlayan vatandaşlarımızın hac veya umre dönemlerinde daha kolay icra edebilmelerini temin edebilmek için geliştirilen bu yaklaşımda önceden tasarrufla bir finansal hazırlık yapılabilecektir. Projenin bir boyutu ise ne adla olursa olsun vatandaşlarımızı tasarrufa sevk etmektir. Tasarruf kültürü, amacı icra etmeyi kolaylaştırdığı gibi edilen tasarruf kriz anlarında başka alanlara da kaydırılabildiği için birey için çok önemlidir” diye konuştu.
Coşkun, projenin uygulama şekliyle ilgili şu bilgileri verdi: “Kamunun ekonomik faaliyetleri düzenleyen kurumları, Katılım Bankalarından bu sistemde faaliyet göstermek isteyenleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı sistemin yöntem, usul, esas ve mevzuatını hazırlayarak, bir kısım teşvik ve avantajlar oluşturur. Vatandaş istediği Katılım Bankasında faaliyet göstermek üzere gücüne göre küçük tasarrufları ile sisteme girer. İstediği sürece istediği miktarda küçük tasarruflarını biriktirir. Bu fon Hac ekonomisinin finans ihtiyacının kullanımına fon sahiplerine avantaj sağlayacak şekilde kullandırılır. Fonda olmayan kişilere ise cazip koşullarda hac-umre kredisi verebilir.”
VATANDAŞ ORTAK EDİLEBİLMELİ
Coşkun, halen devam eden Ankara-Yozgat-Yıldızeli Hızlı Tren Projesi gibi çalışmalara da halkın ortak edilebileceğini belirterek şunları söyledi:
“Halk ortak edilebilecek, işler daha hızlı yapılabilecek ülke ekonomisine ekstra yük getirmeyecek. Yapılan işler bütçeden para kullanılarak yapılıyor, halbuki projeye halk ortak edilerek birikecek fondaki parayla bu işleri kolaylıkla yapabiliriz.
Bireysel Emeklilik Fonu’nda 25 milyar toplanmış. Bu tür projelerle Eğitim Sistem Fonu’nda ve diğer fonlarda birikecek paralarla en az 100 milyar toplanabilir. İkinci yedek bütçe gibi ülke ekonomisini rahatlatacak, insanların tasarruf yapmasını teşvik edecek. Dolayısıyla tasarrufta son sırada olan ülkemizin ilk sıraya geçmesini sağlayacak.
Peygamber Efendimizin Hadisi Şerifi var, ‘Tasarruf eden darlık nedir bilmez’ hadisi şerifine de mazhar olmuş oluruz.
HAC KESESİ
Osmanlı’da döneminde yaygın olan “Hac Kesesi” uygulaması ile ilgili hazırladıkları projenin günümüzde de uygulanabilirliğini ortaya koyduklarını kaydeden Coşkun, daha önce meslek erbapları arasında bireysel fakat yaygın olarak uygulanan uygulama sayesinde hac yolculuğu öncesi önemli bir birikim sağlandığını söyledi.
Coşkun, sistemin günümüze uygulanabilirliği ile ilgili hazırladığı proje hakkında şu bilgileri verdi:
“Meslek erbabı ticarethanesinin bir köşesinde vakti gelipte kullanıncaya kadar unuttuğu bir kese muhafaza edermiş. Bu kesesine günlük, haftalık veya aylık olmak üzere ticaretinden evinin rızkını, dükkânının sermaye ve giderlerini ayırdıktan sonra karından olmak üzere bir bölümünü bu keseye atarmış. Vakti zamanı gelince, kendini hazır hissedince, manevi bir ışık, işaret veya çağrı alınca Farz olan Hac ibadetini yerine getirebilmek için hazırlanmaya başlayınca, kesesini çıkarırmış. Tabiki zamanında hac yolculuğunun ulaşım imkânları ve süresine göre, kesesinde biriktirdiği paradan bir kısmını yolculuk süresince evinin iaşesi için hanımına bırakır, bir kısmını ise döndüğünde işine tekrar başlamak için gereken sermaye olarak ayırır, geri kalanı ile hac yolculuğuna çıkarmış. Bu yönü ile hac kesesi uygulamasının birçok anlamı vardır.
Bir kere Hac Farizası ekonomik yönü vardır ve şartların oluşması gerekmektedir. Hac kesesi uygulaması ile bu farizaya zamanından önce ekonomik bir ön hazırlık yapılmaktadır. Hac zamanında artacak giderlerini zamana yayarak, uzun vadeli ödeme yapmaktadır.
Aslında Hac kesesi uygulamasını bireysel olarak hayata geçiren esnaf bu günkü mana itibarıyla finansal yatırım yapmaktadır. Esnaf hac için para biriktirmekle birlikte aslında küçük imkânları ile bireysel tasarruf yapmaktadır. Bu tasarrufunu acil durumlarda başka alanlarda da kullanabilir. Bu uygulamanın geliştirilecek bir argümanla yaygınlaştırıldığını ve milyonlarca hac kesesinin bu uygulama havuzunda toplandığını düşünecek olursak eğer. “Hac ve Umre Ekonomisi Yönetim Sistemi” ile bir tasarruf modeli, tasarruf eden milyonlar ve önemli miktarda fon büyüklüğüne sahip kaynağa ulaşmış oluruz.


 sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar