3. havalimanı bölgesinde dava yolu açıldı 1. havalimanı bölgesinde dava yolu açıldı :Anayasa Mahkemesi, CHP’nin açtığı davada, imar planlarını geçersiz hale getirdiği ve büyük rantlara neden olduğu eleştirisi yapılan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’daki çok önemli düzenlemeleri iptal etti.
  Yüksek Mahkeme’nin iptal ettiği düzenlemeler arasında kanun uyarınca yapılacak planların İmar Kanunu ve diğer kanunlardaki (Zeytinciliğin Islahı, Orman Kanunu, Turizmi Teşvik Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kanunu, Kıyı Kanunu ….) kısıtlamalara tabi olmayacağı ve kamuya ait taşınmazların bedelsiz olarak ilgili idarelere devredileceğine ilişkin hüküm ile bu kanun kapsamında açılacak davalarda yürütmenin durdurulması kararı verilmeyeceğine ilişkin düzenleme de yer alıyor.
  AYM’nin iptal ve durdurma kararları kanun kapsamında yürütülen kentsel dönüşüm uygulamalarını büyük ölçüde etkileyeceği belirtildi. Bu kanun kapsamında yapılan işlemlere karşı açılan binlerce davada artık mahkemeler yürütmenin durdurulması kararı verebilecek.
 2. havalimanı bölgesinde dava yolu açıldı
  İptal edilen yasadan faydalanılarak İstanbul’da bir çok noktada kentsel dönüşüm için düğmeye basılmıştı. Fikirtepe, Havalimanı ve Zeytinburnu’ndaki dönüşümler ilk akla gelen. AYM’nin gerçekleştirdiği iptallerin en çok 3. havalimanı projesini etkileyeceği tahmin ediliyor. Çünkü havalimanın yapılacağı alan içinde orman arazisi de bulunuyordu.
  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 3 bin 500 hektar alana kurulacak havalimanın büyük bir kısmını 6306 sayılı kanun çerçevesine almıştı. Bazı köyler afet riski altındaki alan olarak ilan edilmişti. Ancak AYM’nin yaptığı bu değişiklik ile başta o bölgede oturan köylüler ve arsa sahipleri olmak üzere birçok kişi projeyi mahkemeye taşıyabilecek.

   

Reklamlar