TCDD 2014 yılı birinci KİK toplantısı yapıldıTCDD 2014 yılı birinci KİK toplantısı yapıldı :2014 yılının birinci Kurum İdari Kurulu (KİK) toplantısı TCDD Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası arasında 04 Haziran 2014 günü gerçekleştirildi. TCDD Genel Müdür Yardımcısı Adem Kayış başkanlığında yapılan toplantıya TCDD daire başkanları, Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası Genel Başkan Can Cankesen, Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Ulaştırma Memur-Sen Ankara 2 No’lu Şube Başkan Yardımcısı Kenan Çalışkan katıldı. Toplantıda 63 madde görüşüldü.

2014-1 KURUM İDARİ KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

1- 2014 – 2015 Yıllarını kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme kazanımlarından personelin yararlandırılması,

2- Personelin Ücretsiz Yolculuk Belgesi ile seyahatlerinin önceki dönemlerde olduğu gibi bedelsiz olarak yapılması,

3- Norm kadro altında çalışılan yerlere koruma güvenlik elemanı alımı veya hizmet alımı yoluylaişyerlerindeki güvenlik zafiyetlerinin önlenmesi,

4- Bu yıl yapılan toplu sözleşmeye dayanılarak, Genel Müdürlük ve Bölgelere servis hakkı verilmesi,

5- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesinin değişmesi ile gözlükle çalışan personelin sağlık sebebiyle grubu düşürülmekte, yapılacak mevzuat düzenlemesiyle, Karayolları çalışanları gibi gözlük kullanan Demiryolları çalışanlarının da grup düşürülmeden görevlerine devam edebilmesi,

6- Sağlık şartları sebebiylenezaret makinisti unvanına grubu düşürülen personelin, fiilen yaptıklarıDepo Şefliği unvanına atanmaları içinGörevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına girmeleri yönünde çalışma yapılması; ayrıca sağlık şartları nedeniyle grubu düşürülen tüm personele gişe memuru unvanı verilmesi uygulamasından vazgeçilerek, söz konusu personelin uygun kadrolara atanabilmelerinin sağlanması,

7- Tesisler Şef Yardımcısı unvanındaki personele Tesisler Şefi unvanının verilerek mağduriyetlerinin giderilmesi,

8- Repartitör ve Baş Repartitörlerin unvanlarının birleştirilerekiki unvanda çalışan personelin mağduriyetlerinin giderilmesi,

9- TCDD ile Demiryol-İş arasında yapılan ek protokolde işçilerin Tren Şefliği görevini yapmaları TCDD yönetim kurulunda kabul edilmiş olup, yasalarda işçinin hiçbir sorumluluğu olmamasına karşın memurun amiri yapılmak istenmesi yasalara aykırılık oluşturmaktadır. Söz konusu protokolün iptal edilmesi veya “sadece yük trenlerinde her iki personelin de işçi olduğu takdirde” ifadesinin eklenmesiylesöz konusu düzenlemenin geçerli olmasının sağlanması,

10- Teşekkülümüzdeki kontrolörlerin ücret farklarındaki ayırımın kaldırılarak Trafik Kontrolörlerinin ücretlerinin yeniden düzenlenmesi,

11- Seminer, komisyon ve konferans gibi sosyal ve mesleki aktivitelere sürekli aynı kişilerin gitmesinin önüne geçilerek, işyerlerinde huzursuzluk ve bilgi kısıtlılığının önlenmesi,

12- Eskişehir, Hasanbey, Marşandiz ve Derince gibi Teşekkül içerisinde vekalet ile çalışılan ve personeli yetersiz olan işyerlerinin tespitinin yapılarak, söz konusu işyerlerine en kısa zamanda faal personel takviyesi yapılması, işyerlerinde fazla mesai yaptırılan faal personelin bu durumunun engellenmesine yönelik emir yayınlanması,

13- Teşekkül personeline verilen kişisel e-maillerin aktif hale getirilerek personele yapılan duyuruların elektronik olarak yapılması,

14- Marmaray’da en son yapılan radyasyon ölçümünün yüksek olması sebebiyle, personeli radyasyondan koruyucu önlemlerin artırılması,

15- Yeniden Yapılanma Çalışmaları sonucu kapatılması gündemde olan Malatya ve Afyonkarahisar Cer Müdürlüklerinin kapatılmasının önlenmesi,

16- Revizörlüklerde görev yapan Mühendislerin Lojmanlardan yararlanmasına yönelik mevzuat değişikliği yapılması,

17- Çelik burunlu bot yol personeline iki yılda bir verilirken bazı personele her yıl verilmektedir. Balast üzerinde çalışma zorunluluğu dikkate alındığında bu sürenin minimum her yıl verilecek şekilde ve yine sahada çalışan tüm personele bot hakkının her yıl olmak üzere düzenlenerek gerekli mevzuat değişikliğinin yapılması ve Tren Teşkil Memurlarına kauçuk tabanlı ayakkabı verilmesi,

18- Permiler KKY üzerinde YHT’ nin kodu olmadığından yazılamamakta buda personele sıkıntı yaratmaktadır. KKY’de YHT’ ye KOD gösterilmesi,Görev permilerinin de KKY üzerinden verilmesi,

19- Vagon teknisyenlerine görev yerlerinin dışında vagon teknisyeninin olmadığı yerlerde (il sınırları içerisinde) yapılan görevler (liman, mücavir Garlar ve lojistik köylerde yüklemelerin kontrolü vb.) için tazminat verilmesi,

20- Optimizasyon çalışmaları nedeniyle memur unvanlı kadrolar iptal edildiğinden; Gar, Depo, Trafik Koor. Müdürlüğü, Yol Bakım Onarım Müdürlüklerinde personelin yazışma, tahakkuk, puantaj, denetim ve koordinasyon gibi idari işlerini yapacak personel olmadığından meydana gelen aksaklıkların giderilmesi için norm kadroların tekrar gözden geçirilerek,mağduriyetlerin giderilmesi,

21- Tren Teşkil Memuru ve Koruma Güvenlik Görevlilerinin (İlk ve orta öğrenim Mezunu dahil) Hareket Memuru,Lojistik memuru,puantör, kondüktör veya kendi durumlarına uygun başka bir unvanda görev yapmalarının kolaylaştırılarak, yüksekokul mezunu personelin talepleri halinde başka birimlere geçişlerinin önünün açılması,

22- Cer orta kademe kurslarına yüksekokulların Demiryolu araçları bölümünden mezun olanlarında katılabilmelerinin sağlanması ile Cer orta kademe, Sürveyan, Lojistik Şefliği ve Büro personeli kurslarının acilen açılması…

Cer Orta kademe kursu katılım şartları ve tahsilin tekrar gözden geçirilerek değiştirilmesi.. Cer orta kademe kursuna revizör ve makinistin katılım şartlarında bulunan 10 yıl çalışmış olmak şartı yerine 5 yıl şartı getirilmesi.Demiryolu araçları mezunları ile motor ve otomotiv mezunlarının da ilave edilmes

23- Zorunlu Fazla Mesai ve ikili nöbet sisteminin Genel Emirle ortadan kaldırılarak, işlerin yürümesi için yanlış tespit edilen Norm kadroların yeniden tespitedilerek personelin insanca çalışmaya ve insanca yaşamaya uygun şekilde mesai yapmadan izinlerini muntazam kullanacak şekilde düzenlemelerin yapılması.

24- Vagon Teknisyeni açığının, seyrüsefer emniyeti için tamamlanarak, uzun süreli vekaletlerin bitirilmesi,

25- İşyerlerinin kadrolarının, yetkili Sendika ile ortak hareket edilerek daha gerçekçi biçimde tespit edilmesi,

26- Lojistik Şefliği ile Ambar Şefi unvanın en kısa zamanda birleştirilmesi,

28- Teşekkülümüzde daha önce sınav açılmayan (Tesisler Şefi,Şube Müdür Yrd., Şube Müdürlüğü, Büro Şefi, Memur, Sürveyan, Lojistik Şefi vb.) unvanlara yönelik sınav açılması,

29- Bitmiş veya yapımı süren hızlı tren birimleri ile Marmaray,EYS gibi kritik görevlerde çalışacak personelin daha titiz seçilerek atanması,

30- Lojistik memuru açığının Teşekkül içinde şartları tutan personel içinden karşılanaraksöz konusu unvandaki personel açığının giderilmesi,

31- TCDD bünyesinde 3 bölgede (Afyon, Ankara ve Malatya) 2011 yılında kurulan OTMİ (Otomatik Tren Muayene İstasyonu ) ve faaliyette olan statik muayene bölümünde şu an ortalama 4-5 personel çalışmaktadır. Ancak proje kapsamında yapımı halen devam eden Dinamik istasyon bölümü de faaliyete geçtiğinde personel sayısı her istasyon için 8 ile 10 kişi civarında olacaktır. Üçlü vardiya ile çalışmaya başlandığı takdirde bu sayı daha da artacaktır. Ancak burada çalışan personel çok kapsamlı bir şekilde Tahribatsız Muayene Eğitimi aldıkları halde hala eski unvanlarında çalışmaktadırlar; buda personelin mağdur olmasına sebep olmaktadır. Eğitimler sonucunda Tahribatsız Muayene Uzmanı olarak Sertifika alan bütün personele Tahribatsız Muayene Uzmanı unvanı verilerek mağduriyetlerinin giderilmesi,

32- Atölye Ve Bürolarda çalışan Tekniker ve Teknisyen personelin mühendislerde olduğu gibi unvanlarının ayrılması,

33- Malatya Loko Bakım Atölye Müdürlüğünden hizmet alımı yoluyla alınan işçiler işten çıkarıldığından makinelerin temizliği yapılamamaktadır, makinelerin temizliğinin yapılabilmesi için tekrar hizmet alımı yapılması,

34- Vagon Bakım Onarım Atölye Müdürlüklerinin görev yetki ve sorumlulukları hakkındaki 207 nolu Genel Emrin 12. Maddesinin 4.fıkrasının,”Vagonlarda aşınan, kırılan, çatlayan veya yerinden kayan parçalar olup olmadığını kontrol etmek ve gereğini yapmak/yaptırmak” biçiminde 09.10.2013 tarihinde değiştirilen, gereğini yapmak /yaptırmak ibaresinin“GEREĞİNİ YAPTIRMAK”biçiminde değiştirilmesi,

35- Teşekkülümüz işyerlerinde gece çalışmaları hakkında kurulan ve çalışmaları 28.12.2012 tarihinde tamamlanan Komisyonun, teşkilata 89245 sayılı emirle duyurduğu gece çalışmaları ile ilgili raporun Bölgelere tekrar sorularak gece çalışmasına ihtiyaç duyulan yerlerin yeniden tespit edilmesi gerektiği belirtilmiştir.Ancak;

Geldiğimiz noktada,gece çalışmasında işçi personel yerine memur personele görev verilmek zorunda kalınmakta, bu sebeple işçi personelin yapması gereken görevleri memur personel yapmaktadır.

Örnek vermek gerekirse; Ülkü Garda işçi vardiyaları 2 vardiyaya düşmüş olup tren dizilerinde işçinin yapması gereken arızalar ıslah edilemediğinden vagonlar tren dizisinden çıkarılmak zorunda kalınmakta,Tren tehirlerine, işgücü ve zaman kaybına neden olmakta devletin karından çok zararına sebep olunmaktadır.

Bu nedenle önceki çalışmada olduğu gibi gece çalışmasına ihtiyaç duyulan işyerlerinin tespit edilmesi,

36- Yeniden yapılanma komisyonunun çalışmaları kapsamında, Hareket Memuru ve Tren Teşkil Memuru unvanlarının iptal edilerek, söz konusu personele Tren Hazırlama işletmeni ve Trafik İşletmeni unvanlarının verilmesi.

37- Disiplin cezalarına bir standart getirilmesi hususunda yıllardır talebimiz olmasına karşın, halen personele Bölge Disiplin Kurulları tarafından farklı cezalar verilmekte olup bu durum sebebiyle Bölgelerde oluşan farklılıkların ortadan kaldırılması,

38- İkili vardiyada çalışan memur statüsündeki tüm faalpersonelin çalışma saatlerinin, acilen üçlü vardiyada çalışacak şekilde düzenlenerek mağduriyetlerin giderilmesi.

39- Koruma ve Güvenlik Grup Şefi unvanının Koruma ve Güvenlik Şefi unvanıyla birleştirilmesi,

40- Elektrik ve Mekanik Revizörlüğü unvanlarının görev tanımlarının tekrar belirlenmesi için 207Nolu Genel Emrin güncellenmesi,

41- İşçi makinistlerin memur makinistlerle beraber,tren üzerinde görev yaparken hangi yönetmelik maddesine göre ve ne şekilde görev yapacaklarının açık bir şekilde belirlenerek personele duyurulması,

42- Teşekkül Personelinin yıllık izinlerini talep ettikleri kadar bölünerek kullanmasının sağlanması,

43- Sivas 4. Bölgede rampa başı istasyonlarının kapalı olması dolayısıyla, personelin bulunmaması; tam fren tecrübelerinin gereği gibi yapılmasına imkan vermemektedir. Yönetmeliğin ilgili maddelerinin değiştirilerek yada istasyonların trafiğe açılması suretiyle konunun çözümlenmesi,

44- Kaza ve olayların önüne geçilmesi için, MakinelerdeATS sistemlerindeki hava musluklarının depolarda açılarak kurşunlu bir şekilde (totman sisteminde olduğu gibi) makiniste teslim edilmesi.Hava musluğunun açılıp açılmama konusunun makinistin inisiyatifinden alınması,

45- Blok tren ve normal yük trenlerinin uygulamalarında, trenlerin revizör muayeneleri olmadan Kayseri’den Malatya’ya, Sivas’tan Divriği’ye kadar gitmesi sonucu tren trafiğini tehlikeye sokması sebebiyle,ara istasyonlardaki tren teşkil birimlerinerampa yerleri başta olmak üzere tekrar revizör teşkilatının kurulması,

46- 33000 ve 22000 lik lokomotiflerde makinist musluğu ve moderabl ile yapılan işlemlerde aşırı derecede ses (yaklaşık 110 db) çıkmakta, bu da kulaklarda kalıcı hasarlar meydana getirmektedir. Bu yüzden çoğu makinist sağlık muayenesinde grup düşürülmektedir. Bu olumsuzlukların giderilmesi için çalışma yapılması,

47- Halen Şube Şefi unvanında olup Yol Bakım Onarım Müdürlüğü bünyesinde çalışan personele herhangi bir görev verilmemesinin önüne geçilmesi,

48- Memur, Tren Teşkil Memuru ve Tren Teşkil İşçisi başta olmak üzere,personelin arasında verilen elbiselerde ciddi farklılıkların Sivil Toplum kuruluşları ile ortaklaşa yapılacak Kıyafet Yönetmeliği çalışmasıyla düzeltilmesi,

49- Daha önceki kurum idari kurulu toplantısında karara bağlanan Yol Çavuşu hazırlama (Temel)kursunda başarılı olan Yol ve Geçit Kontrol Memuru unvanlı personelin unvanlarının Hat Bakım Onarım Memuru olarak değiştirilmesi konusu tümüyle gerçekleşmesinin sağlanması,

50- Hizmet alımı yoluyla yaptırılan işlere ilişkin Kontrol/Refakat hizmetlerinde görevlendirilen yol personelinin barınma, yol ve iaşe gibi ihtiyaçlarının giderilebilmesi için şartnamelerde gerekli hususların belirtilmesi, (Örneğin MKE Hurdasan, hurda alımında görevli MKE personelinin gidiş-dönüşleri, kalma yerleri ve yeme içme ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağını şartnamelerine koymaktadır.)

51- Trenlerde görevli sözleşmeli personele kumanya verilmesi yönetmeliğine uygun olmasına rağmen Çekici Oto, Yol İş Makinelerinde görevli sözleşmeli yol personeline kumanya verilmemesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması,

52- Yol Bakım Onarım Müdürlerine yaptıkları turne karşılığında Harcırah Tüzüğüne göre maaşının %30 dan fazlası için turne tazminatı ödenemediğinden bu sınırlamanın kaldırılması,

Ayrıca, turne yapan Yol Sürveyanları, Yol Bakım Onarım Şefleri ile Yol bakım Onarım Müdürleri tüzükte yer alan asgari harcırahı geçemez ibaresi nedeniyle 36 Km’den sonrasının tazminatını alamamaktadırlar. TCDD Yönetim Kurulu bu tazminatların artırılmasına yetkili olduğundan makinistlerde olduğu gibi asgari harcırah tutarının üzerinde bir ödeme yapılması hususunda gerekli kararın alınması,

53- Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine ait Yönetmelikte, kapatılan istasyon ve saydinglerdeki makasların temizliklerinin Yol Bakım Onarım Şeflikleri tarafından yapılması gerektiği belirtilmekte ise de Yol Bakım Onarım şefliklerinin mevcut işçi kadroları yol bakımı için dahi yetersiz olmaları sebebiyle seyrüsefer emniyeti açısından bu görevin trafik birimlerinde bulunanTren Teşkil İşçileri tarafından yapılması hususunda çalışma yapılması,

54- Meydana gelen kazaların aydınlatılabilmesi için lokomotiflere kamera konulması,

55- Bakımsız durumda olan Gelemen Lojistik Şefliği’nin gözden geçirilerek, sahaya manevraya çıkan personel için tehlike yaratabilecek eksikliklerin giderilmesi; ayrıca tesiste bulunan personelin dinlenme ve sosyal alanlarına gerekli bakımın yapılması,

56- Amasya Gar Müdürlüğü’nde elbise dağıtımı ve elbiselerin kalitesinde yaşanılan sorunların çözümlenmesi; ayrıca Teşekkülümüzde personele kıyafet dağıtımı konusunda genel olarak bulunan sorunların giderilmesi,

Reklamlar

Ücretsiz haber bülteni

Hergün e-postanıza gelsin!İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.