Demiryolu Uygulamaları Ayna Teknik Komite ToplantısıDemiryolu Uygulamaları Ayna Teknik Komite Toplantısı :TSE’de yeni kurulan MTC 145 “Demiryolu Uygulamaları” Ayna Teknik Komite toplantısı Teşekkülümüzden; DATEM İşletme Müdürü Güven Kandemir, Tahribatlı-Tahribatsız Muayene Müdürü Atila Keskin, Teknik Büro Amiri E.Hakan Günel ve Başmühendis Çetin Tekin ile ASELSAN ve SIEMENS Firmalarından yetkili personellerin katılımı ile TSE’nin ev sahipliğinde ve koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

CEN-CENELEC Bünyesinde görev yapan ve Demiryolu sektörü ile ilgili standartların yayımlanmasından sorumlu sekretaryasını DIN’in yaptığı CEN/TC 256 “Railway Applications” Teknik Komitesinin hazırladığı ve revize ettiği standartlara görüş verecek ve standartların çıkarılması aşamasında oy hakkını kullanacak olan MTC 145 “Demiryolu Uygulamaları” Ayna Teknik Komitesinin bu ilk toplantısında Komite Başkanlığı ve Başkan Vekilliği için oylama yapıldı. Oylama sonucunda Komite Başkanı olarak DATEM İşletme Müdürlüğünde Teknik Büro Amirliği yapan E.Hakan Günel ve Başkan Vekilliğine ise aynı Müdürlükte görev yapan Çetin Tekin seçildi.

Reklamlar