Lojistik Master Planı 2018’de devreye girecekLojistik Master Planı 2018’de devreye girecek :Lojistik sektörünün rekabet gücünü artırmak ve 2023 ihracat hedefine ulaşmak için hazırlanması düzenlenen Türkiye Lojistik Master Planı 2018’de devreye girecek
Türkiye Lojistik Master Planı’nın hazırlanmasına yönelik ihale çalışmalarında sona gelindi. Türkiye Lojistik Master Planı hazırlanması danışmanlık hizmeti işi için 27 Mayıs’ta ihaleye çıkılacak. 3 yıl sürecek planı hazırlama sürecinin 2016’da şekillenmeye başlaması, 2018 başında ise planın tamamen devreye girmesi bekleniyor.
Türk lojistik sektörünün rekabet gücünü artırmak ve 2023 ihracat hedefine ulaşmak için hazırlanması planlanan Türkiye Lojistik Master Planı için ihale hazırlıkları tamamlandı. Master planı için 27 Mayıs’ta ihaleye çıkılacak. 10. Kalkınma Planı çerçevesinde hayata geçirilecek plan, lojistik mevzuatının altyapısını oluşturmak için hazırlanacak, yurtiçinde lojistik köy, merkez ve üslerin tanımı yapılacak. Bu yerler için kurulum ve işletme ilkeleri belirlenerek sınıfl andırmaların yapılması sağlanacak. Ayrıca plan bünyesinde yapılacak çalışmaların standartlarının belirlenmesi de sağlanacak. 2018’de yürürlüğe girmesi beklenen plan için bu yıl birinci aşama başlayacak. 3 yıl sürecek master planı hazırlama sürecinin 2016’da şekillenmeye başlaması bekleniyor. 2017’de ‘Lojistik Master Planı’nın tamamlanması 2018 başında ise devreye alınması hedefleniyor. Planın devreye girmesiyle birlikte aynı yıl içerisinde lojistik mevzuatının hazırlanması amaçlanıyor. Master planından Ulaştırma Bakanlığı sorumlu olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da katkı sağlayacak.
60 milyar dolar yatırım hedefi
Coğrafi konumu itibariyle komşu ülkeler arasında taşımacılık merkezi ya da bağlantısı görevi üstlenen Türkiye’de kara, hava, deniz ve demiryolu taşımacılığı yapılıyor. Türkiye’de ulusal ve uluslararası alanda 3 bin firmanın faaliyet gösterdiği taşımacılık ve lojistik sektörü, 400 bin kişiye istihdam sağlıyor. Yetkililer, lojistik sektörünün, ulusal ve uluslararası mevzuatta var olanın ötesinde ihtiyaçlara cevap veren, özgün düzenlemelere ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. 2023 hedeflerine bakıldığında lojistik altyapının güçlendirilmesi ön plana çıkıyor. Diğer taraftan, 2023 dış ticaret hedeflerine lojistik sektörünün sağlayacağı katkının büyük olacağı belirtiliyor. Açılması planlanan lojistik merkezler ve iyileştirilen lojistik altyapıyla sektöre 2023’te hedeflenen toplam yatırımın 60 milyar liranın üzerine çıkacağı aktarılıyor. 2023 yılında Türkiye’nin bölgenin lojistik merkezi olacağı öngörülüyor.
Plan sektöre ne kazandıracak?
• Lojistik sektörüne yönelik yapılacak yatırımlar planlı olacak.
• Yatırımlara bir bütünlük ve standart gelecek.
• Hangi bölgenin ne tür lojistik avantajlara sahip olduğu ve uzun vadede getireceği yararlar netleşecek.
• Lojistikle ilgili tüm sayısal veriler belirsizlikten kurtulacak.
• Çevresel duyarlılık öne çıkacak.
• Lojistik çok sayıda bakanlık ve kurumu ilgilendiren bir alan olması nedeniyle ortak karar almak zaman alıyor. Ortaya konulacak master plan bu kurumların ortak bir politika izlemesinin yolunu açacak ve hız kazandıracak.

Reklamlar