Vinçlerle İlgili Ray SistemleriVinçlerle İlgili Ray Sistemleri :edilon)(sedra CRS (Crane Rail System – Vinç Ray Sistemi) deniz limanlarında, iç bölge sularındaki limanlarda, aktarma terminallerinde ve sanayi bölgelerinde ekonomik, esnek, uzun süre dayanan ve düşük bakım gerektiren ray hattı çözümleri sunmaktadır.

Avantajları:

Kesintisiz ray desteği optimum yük dağılımı sağlar
Vinç raylarını saran kapsül yapı ray tabanına ve metal bağlantı elemanlarına korozyona neden olan (tuzlu) su girişini engeller.
Farklı trafik aktörlerinin geçiş bölgelerinde son derecede sağlam (forklift araçları, konteynır kaldırıcı araçlar ve konteynır istifleyiciler, liman istif taşıyıcısı ve besleyici seferler)

Reklamlar