Lojistikte Gümrük Müşavirliği Hizmeti İçin Mevzuat Değişikliği Şart

Lojistikte Gümrük Müşavirliği Hizmeti İçin Mevzuat Değişikliği Şart :Yeni Gümrük Kanunu taslağı hazırlıkları sürecinde çalışmalarını hızlandıran Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği, lojistik sektörünü yakından ilgilendiren ‘lojistik hizmet üreten firmalarda gümrük müşaviri görevlendirilmesi’ konusunu yeniden gündeme taşıdı.Lojistik hizmetlerin dünya standartlarında verilebilmesi için gümrük müşavirliği hizmetinin taşıma işleri organizatörlerine faturalanabilmesi gerektiğinin altını çizen UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener; “Gümrük müşavirliği bir uzmanlık alanıdır. Ancak müşterilerimizin taleplerinin karşılanabilmesi ve Milletlerarası Ticaret Odası’nın yayınladığı INCOTERMS 2010 kurallarına uygun hizmet verilebilmesi için ortak bir nokta bulunması şart!” diye konuştu.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD, Türk lojistik sektörünün uluslararası ticaretin hızla değişen yapısına entegrasyonu için büyük önem taşıyan ‘lojistik firmalarında gümrük müşaviri görevlendirilmesi’ konusunu yeniden gündeme taşıdı. Yeni gümrük kanunu taslağı hazırlıkları çerçevesinde UTİKAD olarak çalışmalarını sürdürdüklerini ve görüşlerini Bakanlığa ilettiklerini belirten UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, “Uluslararası piyasadaki rakiplerimiz müşterilerine gümrük hizmetlerini de kapsayacak ve fatura edebilecek şekilde paket hizmet sunabiliyor. Ancak Türkiye’deki mevzuat lojistik firmalarının gümrük hizmetlerini sunmalarına ve fatura etmelerine izin vermiyor” dedi.

INCOTERMS kapsamında Exworks ihracat ya da DDP ithalatlarda, kapıdan kapıya taşıma ve teslim hizmeti veren lojistik firmalarının bu sorunla karşılaştıklarını belirten Emre Eldener, “Hızlı kargo taşımacılığı yapan firmalar mevzuatta yapılan değişiklik sayesinde bu sorunu geride bırakabildi. Taşıma işleri organizatörleri ve lojistik hizmet veren firmaların da talebi farklı değil” diye konuştu.

Gümrük müşavirliğinin uzmanlık gerektiren bir meslek olduğunu vurgulayan Eldener, “Amacımız gümrük beyan süreçlerini gümrük müşavirleri ile iş birliği içinde yapabilmektir. Gümrük müşavirliği altyapı ve uzmanlık gerektiren bir meslek. Üstelik gümrük müşavirleri sadece müşterilerine hizmet vermiyor, aynı zamanda devlete karşı da sorumlular, yani kamu personeli gibi görev yapıyorlar” dedi. Gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmaların, ithalat ve ihracat yapan firmalara kapıdan kapıya teslimi sağlayacak, kesintisiz ve anahtar teslim hizmet vermek zorunda olduklarının altını çizen Eldener, “Depolama, paketleme, paletleme, lashing, dokümantasyon ve katma değerli pek çok farklı hizmeti organize edip müşterilerimize fatura edebiliyoruz. Ancak sadece gümrük hizmetleri ile ilgili olarak müşterilerimize fatura düzenleyemiyor ve süreci kesintiye uğratıyoruz. Yurt dışında lojistik marka yaratmaya çalıştığımız bu dönemde lojistik akışın temel hizmetlerinden birisini faturalandıramıyor olmayı yurt dışı iş ortaklarımıza ve müşterilerimize anlatmakta zorlanıyoruz” dedi.

Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde, Avrupa, ABD ve dünyanın pek çok gelişmiş ekonomisinde olduğu gibi
lojistik işletmelerinde gümrük müşaviri görevlendirebilmenin önemli bir faktör olduğunu belirten UTİKAD
Başkanı Eldener, “Mevzuatta ‘Gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerin takip edilip
sonuçlandırılmasında, posta idaresi ile Bakanlıkça belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı
yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabilir. Bu yetkiyi kullanan hızlı kargo şirketleri gümrük
müşaviri çalıştırır’ deniliyor. Lojistik firmaları da aynı kapsamda yapılacak bir değişiklikle hizmet verdiği
tüm sektörlere gümrük müşavirleri marifetiyle kesintisiz hizmet vermek istiyor” dedi.

“Benzer şekilde gümrük müşavirleri, kurdukları firmalar aracılığıyla müşterilerine lojistik hizmet
sunabilmekte ve onların taşıma işlerini organize edebilmektedir. Lojistik şirketleri gümrük müşavirliği
hizmeti veremezken, gümrük müşavirliği şirketlerinin taşıma işlerini organize edebiliyor olmaları mevcut
serbest ekonomi ilkelerine uygun bir durum değil; biz gümrük müşavirliği mesleğinin lojistik iş akışlarını
hızlandıracak şekilde yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz” diyen Eldener, bu görüş ve taleplerinin farklı
zamanlarda ve çeşitli platformlarda Bakanlığa iletilmiş olmasına rağmen sonuçsuz kaldığını, ancak yeni
gümrük kanununda bu değişikliğin mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Armin

Rail Industry Show 2020

sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar