TCDD Temel Ücret Gruplarının 5’ten 3’e DüşürülmesiTCDD Temel Ücret Gruplarının 5’ten 3’e Düşürülmesi :UDEM HAKSEN olarak bildiğiniz üzere yoğun gayretlerimiz sonucunda Toplu Sözleşmenin 39’uncu maddesine “KİT’lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin temel ücret gruplarının 31/1/2016 tarihine kadar yeniden düzenlenmesi konusunda çalışma yapılacaktır.” Şeklinde karar alınmasını sağlamıştık.

Sendika olarak bu konunun peşini bırakmadık ve gerekli düzenlemenin yapılması için DPB de gerekli girişimlerde bulunduk ve DPB ’de bir taslak hazırlandı.

Bu kapsamda değerli üyelerimiz için taslak ne getiriyor ve önceden KİT‘ lerde ücret düzenlemesi nasıl idi?

Genel Olarak TCDD Personel (KİT Sözleşmeli Personel) Ücret Sistemi

TCDD sözleşmeli personeli (KİT sözleşmeli personeli) 399 sayılı KHK’ye tabi olarak istihdam edilmektedir. Bu KHK’ye göre sözleşmeli personel temel ücret, başarı ücreti ve kıdem ücretinin toplamından oluşan bir sözleşme ücreti almaktadır. Bunun dışında ek ödeme ve yabancı dil tazminatı gibi ayrı bazı kalemlerde ödemeler yapılabilmektedir.

Başarı ücreti, temel ücret ve yabancı dil tazminatı temel ücret üzerinden oranlarla belirlenmektedir. Dolayısıyla temel ücretteki artışlar diğer kalemlere de yansımaktadır. Temel ücret ise DPB ‘nın teklifi üzerine Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararlarıyla belirlenmektedir.

Yeni Olan Ne?

Taslakta üç yenilik dikkat çekmekte:

-Temel ücret grupları 5’ten 3’e düşürülmekte

-İş yerinin coğrafi durumu temel ücret hesaplanmasında dikkate alınacak,

-coğrafi durum gibi işin riski de temel ücret hesabında dikkate alınacak.
Sendika olarak örneğin grupların 5’den 3’e düşmesindeki kastımız:

1.Grup aynen kalacak, 2. Grup 1. Gruba ve 3. Grup 2. Gruba kaydırılacak; diğer geriye kalan 4. ve 5. gruplar ise 3. ve son grup olarak şekillendirilecektir.

Sendikamızın gayretleri neticesinde görüldüğü gibi talebimizin gerçekleşmesi için 3 kritik aşamadan 2 ‘ si tamamlanmış vaziyette olup son aşama olan taslak ile ilgili karar alma yetkisine sahip YPK’nın onaylaması kalmıştır. TCDD personellerin yaşam şartları ortada olup yüzde 90 i yoksulluk sınırının altında maaş almaktadır.

Sendika olarak bu konunun takipçisi olacağımızı kamuoyu nezdinde tekrar deklare eder ve bakanlar kurulunun bir an evvel YKP kararını tekrar çıkarıp onaylamasını talep ediyoruz.

Reklamlar

Ücretsiz haber bülteni

Hergün e-postanıza gelsin!İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.