Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği Değişti!

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile yıllık ücretli izin yönetmeliği değiştirildi.


18 Ağustos 2017 Tarihli ve 30158 Sayılı Resmî Gazete’de çalışanları yakından ilgilendiren yıllık izin yönetmeliğinde değişiklik yayımlandı.

Yayımlanan kararda yıllık ücretli izin yönetmeliğinin değiştirildiği ifade edildi.

Bugünkü Resmi Gazede’de yayımlanan karar ile yıllık ücretli izin yönetmeliğinin 6. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “en çok üçe bölünebilir.” ibaresinin “bölümler halinde kullanılabilir.” olarak değiştirildiği ifade edildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre yıllık ücretli izinler artık en çok üçe değil istenildiği gibi bölünebilecek.

YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 3/3/2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “en çok üçe bölünebilir.” ibaresi “bölümler halinde kullanılabilir.” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.


İlk yorum yapan olun

Yorumlar