Kardemir: “Önce İnsan, Önce Çevre”Kardemir Yönetim Kurulu: Bünyemizden veya dışarıdan SO2 oranın artması ile Kardemir üzerinde manipülatif hareket sağlama ihtimali olabilecek tüm potansiyel kaynaklar üzerinde incelemei başlattık

Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu’ndan konuya ilişkin olarak yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Şirketimiz, sahasında şu an hizmet veren 5.400 çalışanı ve son 10 senede yaptığı 4.2 Milyar TL tutarındaki yatırımlar ile ilimize ve ülkemize hizmet etmeye ve değer yaratmaya devam etmektedir.

Her bir ton çelik üretiminin 40 kişiye ( Dünya Çelik İstatistiği ) ekmek ve aş kapası olduğu düşünüldüğünde, yaklaşık 96 Bin kişinin şirketimizden geçimini sağladığı görülmektedir.

Bununla birlikte gerek insan sağlığına gerekse çevre mevzuatlarımıza uyum kapsamında son 10 yılda 385 Milyon TL yatırım yapılmıştır.

Yaşam bölgemiz Karabük ve sahadaki çalışma arkadaşlarımıza karşı çevre sorumluluğumuz kapsamında 2017 yılında yaklaşık 193 Milyon TL ilave çevre yatırım planı hazırlanmıştır. Bu plan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Karabük Valiliğimiz ve Karabük Belediye Başkanlığımız ile paylaşılmış olup, planlanan bu yatırımların tamamlanması ile birlikte çevresel yükümlülüklerimizde tamamlanmış olacaktır.

Bahse konu yatırımlar, bütçesi ve devreye alma tarihleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

S:NO Yatırımın Adı Yatırım Bitiş Tarihi (Tic. İşl/Devr. Alma) Yatırım Maliyeti (Bütçesi-TL)
1 SM 1 + SM 2 ESP lerin bakımı 12.03.2017 655.626
2 SM 3 Baca Gazı Desülfirizasyon Tesisi 30.11.2018 38.865.637
3 SM 1-2 Baca Gazı Desülfirizasyon Tesisi 30.11.2018 46.985.400
4 Sinter Bölgesi Tozsuzlaştırma Sistemleri 30.11.2018 27.408.150
5 Kireç Fabrikaları Tozsuzlaştırma Sistemi 15.06.2017 586.809
6 Torpido Boşaltma Çukurları Toz Toplama Sistemi 30.11.2018 9.769.048
7 YF Tozsuzlaştırma (Kish-pit dahil) 30.11.2018 35.239.050
8 Kırma Eleme 1-2 Tesisleri Toz Tutma Sistemi 31.07.2018 5.873.175
9 Merkezi Atık Su Arıtma Tesisi Online İstas.Yenilenmesi 31.01.2016 176.195
10 Biyolojik Arıtma Tesisi İyileştirmesi 30.11.2018 19.577.250
11 Yolların Betonlanması 30.11.2018 7.830.900
TOPLAM 192.967.241

Bu yatırım tablosunda 3 ve 7. Kalemler dışında kalan tüm yatırımlar başlatılmış olup, 2018 ortasında devrreye girecek bugün itibariyle 193 Milyon-TL yatırımın 88,5 Milyon TL kısmı bağlanmış, kalan kısmın ise bu ay sonuna kadar Yönetim Kurulumuz tarafından firmalarına bağlanması planlanmıştır.

Bu yatırımların en son 2018 yılı sonunda devreye gireceği görülmekle beraber, 2018 ortasından itibaren tesislerin sırayla devreye girmesiyle hava kalitesindeki iyileşme daha belirgin görülecektir.

Son dönemde artan SO2 miktarı, Kardemir’in aldığı kömür ve cevher kalitesi ile ilişkili değildir. Kömür ve cevher tedarikçilerimiz aynı olup, Çevre Bakanlığımızın tanımladığı kükürt ve SO2 limitlerinde alım yapılmıştır. Artan SO2 oranı tamamen Karabük’ün coğrafi konumu nedeniyle, mevsimsel hava sirkülasyonunun olmamasından kaynaklanmaktadır. Şehrimizin coğrafi konumu itibariyle hava sirkülasyonunun olmaması bilgisi de bizlere aynı zamanda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz kanalı ile yapılmıştır.

Bununla beraber, SO2’nin en çok oluştuğu Sinter Prosesimizde yerli cevherden gelen SO2 azaltılarak, harmandakki ithal cevher oranı artırılmış, 3 Sinter Makinasından 1 tanesi kapatılarak, 2 makine ile çalışmaya geçilmiştir. Kömür tarafından da benzer uygulama yapılmıştır.

Bu uygulamalar yapılırken ithal hammadde kullanımının şirketimize yarattığı maliyet hiçbir şekilde dikkate alınmamış ve ÖNCE İNSAN, ÖNCE ÇEVRE bilinci ile hareket edilmiştir.

Yukarıda izahını yaptığımız bütün SO2 iyileştirmeleri, tesis kapasite kesme ve yatırım çalışmalarına rağmen, bünyemizden veya dışarıdan SO2 oranın artması ile Kardemir üzerinde manipülatif hareket sağlama ihtimali olabilecek tüm potansiyel kaynaklar üzerinde incelemelerimizi de başlatmış bulunuyoruz.

Reklamlar

Hızlı Tren Haberleriİlk yorum yapan olun

Yorumlar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.