İhracatın Artması İçin Lojistik Merkez Şart

Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca her yıl farklı bir tema ile kutlanan 26 Ocak Dünya Gümrük Günü, 2018 yılı için “Ekonomik Kalkınma İçin Güvenli Bir İş Ortamı” teması belirlenmiştir.

Uluslararası ticaretin geliştirilmesinde ve engellerin kaldırılmasında, günümüze değin önemli görevler üstlenen ve 1 Ekim 1994 tarihinden itibaren adını “Dünya Gümrük Örgütü” olarak değiştiren “Gümrük İşbirliği Konseyi”, ilk toplantısını 26 Ocak 1953 tarihinde 17 ülkenin katılımı ile Brüksel’de gerçekleştirmiş ve 26 Ocak gününü “Dünya Gümrük Günü” olarak ilan etmiş olup, 26 Ocak günü 1994 yılından beri her yıl örgüte üye 180 ülkede Dünya Gümrük Günü olarak kutlanmaktadır.

Uluslararası ve Avrupa Birliği uygulamalarını güncel olarak takip eden Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız; dış ticaret kontrollerini, kolay ve güvenilir ticaret için risk esaslı kontrollere önem vererek yasa dışı ticaretin önlenmesi kapsamında, 2017 yılı içerisinde 1 Milyar 602 milyon Liralık kaçak ticari eşya ve 893 milyon Liralık uyuşturucu madde yakalaması yapmıştır.

Yasal dış ticaretin kolaylaştırılıp hızlandırılması kapsamında ise; AB Gümrük Müktesebatı ile uyum sağlamak üzere Onaylanmış Kişi ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüleri Gümrük Mevzuatımıza derc edilerek, bu statü belgelerini almaya hak kazanan işlem hacmi ve sermaye yapıları itibariyle belli büyüklükteki firmalara; Gümrük beyannamesine eklenmesi gereken bazı belgeleri eklemeden beyanda bulunmayı sağlayan Eksik Beyan, bazı gümrük rejimlerinde ithalat vergilerinin %100’ü yerine %10’u oranında teminat verilmesini sağlayan Kısmi Teminat, her gümrük işleminden doğabilecek gümrük ve sair vergiler için ayrı ayrı teminat vermek yerine 1 yıl içerisinde yapılacak tüm gümrük işlemlerinden doğacak vergiler için öngörülen belli bir miktarda teminat verilmesini sağlayan Götürü Teminat, eşyanın belge kontrolü veya fiziki muayeneye tabi tutulmadan teslimini sağlayan Mavi Hat, ATR Dolaşım Belgesinin Bakanlıkça yetki verilen kişi veya kuruluş tarafından onaylanma ve vize işlemi için gümrük idarelerine ibraz etme zorunluluğu olmadan düzenlenmesini sağlayan Onaylanmış İhracatcı Yetkisi, İhracat, transit ve ithalat eşyalarını gümrüğe sunmaksızın ihracatçının, nakliyecinin ve ithalatçının gümrük işlemlerini kendi tesislerinde gerçekleştirilmesini sağlayan İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni, İzinli Gönderici Yetkisi, İzinli Alıcı Yetkisi, İthalatta Yerinde Gümrükleme İzni, beyannamelerin belge kontrolü veya eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde bu kontrol ve muayenelere gümrük idarelerinde öncelik verilmesini sağlayan Yeşil Hat ile azaltılmış zorunlu bilgilerle Özet Beyan verme, bu beyan kontrollerinin azaltılması ve öncelikle yapılması ile sınır kapılarından öncelikle geçiş hakkı sağlayan Emniyet ve Güvenlik Kontrollerine İlişkin Kolaylıklar sağlayan usuller getirilerek, ithalat ve ihracat işlemlerini sıklıkla ve büyük çapta yapan firmaların gümrük işlemlerini olabildiğince kolaylaştıran, hızlandıran ve güvenlik içinde yapılmasını sağlayan uygulamalar gerçekleştirilmiştir.

Çorum Gümrük Müdürlüğü; Organize Sanayi Bölgesinde hizmet vermekte olup, ihracat işlemleri yoğunluklu olmak üzere, ithalat işlemleri, kolluk birimlerince kaçak zannı ile yakalanıp gümrüğe teslim edilen araç ve eşyaların mahkemeler nezdindeki kaçakçılık davalarının takip ve sonuçlandırılması, kaçak yakalanan ve gümrüğe terk edilen araç ve eşyaların tasfiye işlemleri ile yabancı ülkelerde yaşayan veya çalışan vatandaşlarımızın geçici ithalat rejimi kapsamında yurda getirdikleri yabancı ülke plakalı araçlarının süre uzatım işlemlerini gerçekleştirmektedir
Ülkemiz; dünyanın 13’ncü, Avrupa’nın ise 5’nci en büyük ekonomisi olup, yıllar itibariyle dış ticaret rakamları, 2014 yılı ihracatı 152 milyar, ithalatı 242 milyar, 2015 yılı ihracatı 144 milyar, ithalatı 207 milyar, 2016 yılı ihracatı 142 milyar, ithalatı 198 milyar, 2017 yılı ihracatı 157 milyar, ithalatı ise 230 milyar Dolardır.

İlimizin tüm gümrüklerden yaptığı ihracat tutarları ise yıllar itibariyle; 2014 yılı 293 milyon, 2015 yılı 264 milyon, 2016 yılı 201 milyon ve 2017 yılı ise 253 milyon Dolar olup, ilimiz ihracatı ülkemiz ihracatının binde 14-18’ine tekabül etmektedir.

2017 yılı 253 milyon Dolarlık ihracatın %42’sine tekabül eden 105 Milyon Dolarlık kısmı Makina, %18’ine tekabül eden 46 milyon Dolarlık kısmı Hububat, %14’üne tekabül eden 34 milyon Dolarlık kısmı Konfeksiyon, %10’una tekabül eden 24 milyon Dolarlık kısmı Kıymetli madenler (mücevherat), %8’erine tekabül eden 22’şer Milyon Dolarlık kısımları ise Demir/çimento ile Diğer ürünlerden oluşmuştur.

2017 yılı Çorum dış ticaretinin 38 milyon Dolarlık ihracat ve 14 Milyon Dolarlık İthalat kısmı Çorum Gümrük Müdürlüğü’nden yapılmıştır.

Yukarıdaki verilerden de anlaşılacağı üzere; ülkemiz ihracatı içerisindeki ilimiz ihracatı, olması gerektiği miktar ve oranda değildir. İlimiz ihracatının gerektiği miktar ve orana ulaşabilmesi için 2023 hedefleri kapsamında; hali hazırda Samsun, Uşak, Denizli, İzmit, Eskişehir, Balıkesir, İstanbul, Bilecik İzmir, Mardin, Erzurum, Kahramanmaraş, Mersin, Konya, Kayseri, Sivas, Kars, Bitlis ve Şırnak illerinde, bir kısmı hizmete girmiş, bir kısmı yapım aşamasında, bir kısmı da proje aşamasında olan ve içinde açık ve kapalı depolar ile soğuk hava depoları, antrepolar, geçici depolama yerleri, bakım-onarım, yükleme-boşaltma, elleçleme, tartı, yük bölme-birleştirme, paketleme, dağıtım ve kargo merkezleri, sigorta acenteleri, banka, posta, ulaştırma ve gümrük müşavirlik ofisleri, gümrük ve işletici kuruluş bina ve tesisleri, konteyner, tır ve kamyon yükleme ve boşaltma terminalleri, sosyal tesisler, ticaret konferans tesislerini de içinde barındıracak, 20 Lojistik Merkez’den bir tanede Çorum Organize Sanayi Bölgesinde kurulması halinde; ilimizin, hem ulusal hem de uluslararası sermayenin çekim merkezi haline geleceği, dolayısıyla ilimiz sanayi, yatırım, ekonomi, istihdam ve kalkınmasına büyük oranda katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

2018 ve müteakip yıllardaki hedefimizin; özellikle ihracat boyutu ile ilimizin ülke dış ticaretinde daha önemli miktarlarda yer almasını sağlamaya yönelik olduğu düşünce ve inancıyla, Gümrük camiamızın 26 Ocak Dünya Gümrük Günü kutlu olsun.

Armin

Rail Industry Show 2020

sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar