Alıçlı Köprüsü Yapım İşi İhalesi SonucuAlıçlı Köprüsü Yapım İşi İhalesi Sonucu

T.C Devlet Demiryolları İşletmesinin 2018/106761 KİK numaralı sınır değeri 1.725.24,65 TL ve yaklaşık maliyeti 2.317.237,19 TL olan Alıçlı Köprüsü Yapım İşi ihalesine 6 firma tekli vemiş ve ihaleyi verediği 1.773.444,73 TL teklifle Erenler Su Teknolojileri firması kazanmıştır.

İşin süresi yer tesliminden itibaren 210 (iki yüz on) takvim günüdür.

Reklamlar