Ulaştırma Memur-Sen ile TCDD 2018 Yılı Birinci KİK Toplantısını YaptıUlaştırma Memur-Sen ile TCDD Genel Müdürlüğü arasında 2018 yılının birinci kurum idari kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Ulaştırma Memur-Sen’i temsilen Genel Başkan Can Cankesen, Genel Başkan Yardımcıları İbrahim Uslu, Kenan Çalışkan ve TCDD Genel Müdürlüğü Daire Başkanları Katıldı. Toplantıda 14 madde görüşüldü.

TCDD 2018/1 KİK TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- TCDD’de açılacak olan 2018-1 görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında bazı unvanlarda sınav ve kadro açılmamıştır. İş barışının sağlanabilmesi adına bu unvanlara yönelik sınavın en kısa zamanda açılması,

2- Belirlenen kadronun altında çalışılan başta garlar olmak üzere olası güvenlik zafiyetlerinin önlenmesi için güvenlik personeli takviyesinin sağlanması, 45 yaşını geçen güvenlik görevlilerinin talepleri halinde memur unvanlarına atanması,

3- İzmir ve Haydarpaşa Liman personeli de dâhil olmak üzere; tüm teşkilat genelinde personel nakil talepleri dikkate alınarak geniş kapsamlı elektronik nakil açılması ve personel alımı yapılarak faal personel açığının kapatılması,

4- Lojman tahsisinde görev tahsisli lojman kontenjanlarının azaltılması, sıra tahsisli kontenjanların artırılması, lojmanların bakımları yapılmış biçimde personele teslim edilmesi ve deprem dayanıklılıklarının test edilerek sorunlu lojmanların gerekli işlemler için değerlendirilmesi ve İstanbul Küçükçekmece göl kenarında boş bulunan hizmet binalarının sosyal tesis olarak dönüştürülerek personelin kullanımına sunulması,

5- Personel mağduriyetlerine yol açmadan unvan birleştirmelerinin yapılarak unvan sayısının azaltılması,

6- 3. Dönem toplu sözleşme maddelerinden koruyucu gıda yardımının uygulanmaya konulması,

7- Üçüncü şahısların yaptıkları çalışmalarda refakatle görevli Demiryolu Bakım personelinin şantiyeye gidiş ve dönüşlerinin, yeme – içme ve barınma giderlerinin yükleniciler tarafından sağlanması için tüm ihale ve doğrudan teminlerde şartnamelere bu hususların da bir madde olarak eklenmesi suretiyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi ve tüm Demiryolu Bakım Onarım Müdürlüklerine yol kontrol aracı tahsis edilmesi,

8- 739 nolu tamimde değişiklik yapılarak Tavşanlıya ilave bir kısım şefliği açılması.

9- Amasya Gar Şefliğinde kaldırılan müselles nedeniyle, trenler en az 70 km boyunca ters yönde Lâdik İstasyona kadar devam etmekte ve burada torna olmaktadır. Amasya Gar Şefliğinde tekrar müselles yapılarak ters yönde seyrüsefer nedeniyle ileride meydana gelebilecek kaza ve olayların önlenmesi,

10- Kadro münhalleri nedeniyle uzun süreler Demiryolu Bakım Onarım Şefliklerine vekâlet eden Yol Sürveyanlarının, Demiryolu Bakım Onarım Şefi ile arasındaki ücret farklarının ödenmesinin yargıya taşınmadan yapılması için gerekli düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve merkezi dışında yol bakım onarım şefliğine vekâlet eden personele harcırah ödendiği gerekçesiyle ödenmeyen turne tazminatının ödenmesi,

11- Yol ve Geçit Kontrol Memurlarından gerekli şartları taşıyanların, bulunduğu işyerinde Hat Bakım Onarım Memuru olmalarının sağlanması,

12- Memurlara yapılacak giyecek yardımı yönergesi kapsamında, personele verilen giyim eşyaları istihkakından Liman Ambar şeflerinin de yararlanmasının sağlanması,

13- 2018/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince şehit veya gazi yakını kontenjanından veya gazi kontenjanından kamuda işe başlayan personelimizin tamamının büro ortamında çalışmasının ve bu çalışanlardan yeterli şartı taşıyanların memur olarak istihdamının sağlanması,

14- Koruma Güvenlik Grup Şeflerinin Koruma Güvenlik Şefi olarak unvan değişiminin yapılması,

Reklamlar

Hızlı Tren HaberleriHaftanın Demiryolu İhaleleri

Etkinlikler haftası için 20/05/2019

Bu Hafta Navigasyonu

Loading Events
Cts 25
Bugün Etkinlik Bulunamadı
Paz 26
Bugün Etkinlik Bulunamadı

Ücretsiz e-mail Aboneliği

e-mail adresiniz:

İlk yorum yapan olun

Yorumlar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.