Lojman Tahsisi Yöneticinin Keyfine Göre YapılamazUDEM HAK-SEN Genel Başkanı Abdullah Peker, kamu konutlarının (lojman) tahsisinde yanlış işlemler yapıldığı duyumlarını aldıklarını ifade ederek, Kamu Konutları Yönetmeliği’ne göre dağıtım yapılmaması halinde yargı yoluna gideceklerini belirtti.

UDEM HAK-SEN Genel Başkanı Abdullah Peker’in açıklaması şöyle,

“Ülkemiz genel seçimlerden sonra yeni bir döneme girmiş bulunmaktadır, her iş adalet ve hukuka uygun şekilde yapılacaktır. Devleti idare eden makamlarımız ”LİYAKAT” ön plana çıkarılacak derken. Bazı kamu yöneticileri bir takım unvanları lojman tahsislerinde ön plana çıkarılarak devlet yönetimi söylemlerine aykırı hareket edemezler diyoruz.

Bazı kurumlarda kamu konutlarının tahsisinde yanlış işlemler yapılacağı noktasında duyumunu almaktayız. Bu uygulama iş verimini etkilerken personel üzerinde de olumsuz bir etki bırakacaktır.

Adama göre lojman tahsisi yapıldığı takdirde derhal Cumhurbaşkanlığı ve Ulaştırma Bakanlığına yazılı olarak durumu bildirerek akabinde yargıya gideceğimizi buradan bildiriyorum.

Kamu konutları, Görev Tahsisli Konut Tahsis Edilecek Unvanları İlgide belirtilen verilen yetkiye istinaden (2) sayılı cetvel yeniden düzenlenmiş ve Kamu Konutları Yönetmeliğinin 6. Maddesinde “..Kamu konutlarının görev unvan gruplarına göre ne miktarda veya hangi oranda tahsis edileceği yetkili makamca tespit edilebilir.” denilmektedir.

Halbuki maddenin devamı göz ardı edilmiştir. Şöyle ki;

“Kamu konutlarının görev unvan gruplarına göre ne miktarda veya hangi oranda tahsis edileceği yetkili makamca tespit edilebilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında ayırım subay, astsubay ve sivil memur (Uzman çavuş ve uzman jandarma çavuşları dahil) arasında yapılır.(1)”

Bu maddeye göre tahsis için belirtilen tüm unvanları kapsarken, memur unvanı sıralamaya konmamıştır, ayrıca 2 sayılı cetveldeki sıralamayı değiştirecek yetki verilmemiştir.

Kamu Konutları Yönetmeliği Konut Tahsis Talebi ve Değerlendirilmesi Madde 14 ise;

“Göreve yeniden veya ilk defa atananların konut tahsis talepleri, ataması Ocak ayı içinde yapılmış ise o yıl, aksi halde boş konut yok ise müteakip yılda değerlendirilir ve puanlaması yapılır.” maddesine istinaden yeni işe başlayan personellerin puanlaması Ocak ayı itibari ile doldurulan puana göre değerlendirilir.

Kamu konutları yönetmeliğine göre dağıtım yapılmaması halinde yargı yoluna gideceğimizi bildiririm.”

Reklamlar