Tarihte Bugün : 25 Temmuz–2 Ağustos 1925 SüleymanTarihte Bugün
25 Temmuz–2 Ağüstos 1925 Süleyman Sırrı Bey’in Nafia Vekilliği sırasında Ankara’da ilk Demiryolu Kongresi toplandı.

 

Reklamlar