TCDD ve DHMİ Personeline Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Talebi

tcdd ve dhmi personeline tamamlayici saglik sigortasi talebi
tcdd ve dhmi personeline tamamlayici saglik sigortasi talebi

Ulaştırma Memur-Sen, DHMİ ve TCDD Genel Müdürlüklerine birer yazı yazarak Personel için taleplerde bulundu.

Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan yaptığı açıklamada; “DHMİ ve TCDD’den talepleri ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Toplu sözleşme masasında anlaşılmasına veya müzakere edilebilir bulunmasına rağmen, oransal zam konusunda anlaşılamayınca, Kamu İşveren Heyetinin hizmet kolunda da imzaya yanaşmadığı ve Hakem Kurulu tarafından da reddedilerek kazanıma dönüşmeyen maddelerden, Kurum inisiyatifinde düzenleme yapılabilecek olanların, Kurumca yeniden ele alınarak çözüme kavuşturulmasını ve çalışanlar için kazanıma dönüştürülmesini istiyoruz” dedi.

Ulaştırma Memur-Sen’in, ilgili yazısında DHMİ’den talepleri;

“Toplu Sözleşme sürecinde yapılan toplantılarda Çalışma Bakanlığında Hizmet kolumuza ilişkin (B) ve (C) bendinde yer alan ve prensipte anlaşılan maddeler arasında bulunan; DHMİ personeline Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırılması, Koruma ve Güvenlik Personelinin 46 yaşından sonra Memur Pozisyonunda istihdam edilmesi, Giyim Yardımının Nakdi olarak ödenmesine ait maddelere ilişkin karar verilmiş olmasına rağmen gelinen süreçte bu kazanımlarımız Hakem Heyeti sürecinde geri alınmıştır.

Yukarıda izah edilen süreç doğrultusunda; Yönetim Kurulunun yetkisinde olmak üzere Kuruluşunuz personeline Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırılması halinde (Maliyetin tamamı EUROCONTROL’den karşılanmak şartıyla) sosyal hakların artırılmasına imkan tanınmış olacaktır.

Daha önce Kurumunuzla yaptığımız KİK Toplantılarında da birçok kez dile getirdiğimiz Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak görev yapan personelin 46 yaşından sonra Memur pozisyonunda istihdam edilmesi konusunda kalıcı bir çözümün bulunması Kurum adına da fayda sağlayacaktır.

Önemli diğer bir husus ise; ayni olarak yapılan Giyim Yardımının nakdi olarak yapılarak yıllardır gereksiz yere yapılan israfın önüne geçmek, yüksek ihale maliyetlerinden kurtulmak ve personelin daha kaliteli kıyafetle çalışabilmesini sağlamaktır. 5. Dönem Toplu Sözleşmesinin Genel Hükümler bölümü, 24. Maddesi gereğince söz konusu yardımın nakdi olarak yapılabileceği düşünülmektedir.

Bir başka önemli konu da ARFF çalışanlarının spor malzemeleri konusudur. Havalimanlarında görevli tüm ARFF personeli görev süreleri boyunca fiziki kabiliyetlerini korumak ve geliştirmek için spor yapmak zorundadır. Ayrıca ARFF personeli Aerobik ve Anaerobik uygunluğa sahip olmalıdır bu nedenle de DHMİ Genel Müdürlüğü Uçak Kaza Kırım ve Yangınla Mücadele Yönergesi gereğince Havalimanları Kurtarma ve Yangın İstasyonlarında Spor sahaları ve fitness salonları oluşturulmuştur.

Bu nedenle spor yapan ARFF personeline Genel Müdürlükçe Spor ve Fitness saatlerinde kullanmak üzere eşofman takımı ve spor ayakkabısı alınması görev yapan personel açısından önem arz etmektedir.

Ayrıca; VOR/NDB/SYS istasyonlarında nöbet tutulan plastik mobolar yerine, nöbetçi personelin güvenlik, barınma, yemek, tuvalet/lavabo ve elbise değişimi ihtiyaçlarını karşılayacak beton/tuğla binalar yapılması önemli bir personel mağduriyetini ortadan kaldıracaktır.

Hâlihazırda sadece barınma ihtiyacını karşılayan plastik 1-2 metrekarelik plastik mobolar bulunmaktadır. Gerek sağlık açısından gerekse güvenlik açısından son derece kötü ve kullanışsız olan bu moboların Kurumuzun vizyonuna yakışır bir şekilde kullanımdan kaldırılması ve beton/tuğla binaların yapılması sağlanmalıdır.

Yukarıda belirttiğimiz sorunların çözümü, personel mağduriyetlerini ortadan kaldırma ve çalışanların motivasyonunu artırma açısından faydalı olacağından gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz.”

Ulaştırma Memur-Sen’in, ilgili yazısında TCDD’den talepleri;

“Bilindiği üzere 4688 Sayılı Sendikalar Kanunu gereği Yetkili Sendika ve Kamu İşvereni Heyetince oluşturulan Komisyon tarafından Toplu Sözleşme yapılmaktadır. 2020/2021 yıllarını kapsayacak 5. Dönem Toplu Sözleşme taleplerine ilişkin yapılan toplantılarda görüşülen ve prensipte anlaşılan TCDD personeline Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yapılması talebi Hakem Heyeti tarafından reddedilmiştir.

Yetkili Sendika olarak sürecin devam etmesi ve Toplu Sözleşme masasında prensipte anlaşılmış olmasına rağmen kazanıma dönüşmeyen ancak Kuruluşunuz Yönetim Kurulunun yetkisinde çözülebileceğini düşündüğümüz Toplu Sözleşme Taleplerimizden olan; Kuruluş personeline Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırılması, Kurum çalışanlarının büyük çoğunluğunun sahada aktif olarak bedenen çalıştığı dikkate alındığında önem arz etmektedir.

TCDD personeline yapılacak tamamlayıcı sağlık sigortasının veya Türkiye genelinde özel sağlık kuruluşlarıyla yapılacak kurumsal anlaşmaların maliyetlerinin düşük olacağı düşünülmektedir.

Personel memnuniyetini ve motivasyonunu artıracak olan bu anlaşma ve uygulamaların çözümü hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz.” dedi.

Günceleme: 10/10/2019 14:01

Benzer Reklamlar

İlk yorum yapan olun

Yorumlar