TCDD Müfettiş Yardımcısı Alımı Yapacak

tcdd mufettis yardimcisi alimi yapacak
tcdd mufettis yardimcisi alimi yapacak

TCDD Müfettiş Yardımcısı Alımı Yapacak; TCDD Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 4 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.
Giriş sınavı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Sınav Tarihi ve Saati : Yazılı sınav 15 Şubat 2020 (Cumartesi) tarihinde 09.30-15.30 saatleri arasında yapılacaktır.

Sınav Yeri : TCDD Genel Müdürlüğü Hacı Bayram Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:3, 06050 Altındağ-Ankara Kafeterya Salonudur.

Sınava Katılma Şartları

1) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere haiz olmak,

2) 01.01.2020 tarihi itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak,

3) Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az 4 yıl eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

4) ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının A Grubu, KPSSP48 bölümünden 70 ve daha üzeri puan almış ilk 80 aday içerisinde bulunmak (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 80 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 80 aday giriş sınavına alınacak olup, 80.aday ile eşit puan alan tüm adaylar da sınava çağrılacaktır),

5) Yapılacak soruşturma sonunda sicil ve karakter bakımından Müfettişliğe engel olacak bir hali bulunmamak (Bu koşul sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup, sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile belirlenir),

6) Sağlık durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elverişli olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

7) Temsil niteliği itibariyle, Müfettişliğin gerektirdiği yeterlikte bulunmak,

8)Yapılacak olan sınava ilk veya ikinci defa giriyor olmak,

Sınav Başvurusu ve Sınav Giriş Belgesi

Sınav başvuruları, sınav duyurusunun Resmi Gazetede yayımlanmasını takip eden günden başlayarak 31.01.2020 Cuma günü mesai saati sonuna kadar TCDD Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:3, 06050 Altındağ-Ankara adresine şahsen veya posta ile yapılabilecek, bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır. “TCDD Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu” yukarıda belirtilen adresten alınmak veya www.tcdd.gov.tr adreslerinden indirilmek suretiyle doldurulacaktır. Zamanında yapılmayan ve eksik belge ve bilgi ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adaylardan sınav ücreti olarak 10,-TL ücret alınacaktır. Ücretler, Halkbank Ankara Kurumsal Şube TR 710001200945200013000001 No.lu veya Vakıfbank Emek Şubesi TR 140001500158007262158442 No.lu hesaplarına yatırılacaktır. Para iadesi yapılmayacak olup, para yatırılırken bankaya, dekontun açıklama bölümüne “Müfettişlik sınavı” meşruhatı yazdırılacaktır.

Sınava katılabilme şartlarını taşıyan adayların kesin listesi 05.02.2020 tarihinde, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığından öğrenilebilecektir. Ayrıca, www.tcdd.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır. Sınava giriş şartlarını taşıyan adaylara “Sınava Giriş Belgesi” 10.02.2020 tarihinden itibaren TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenerek elden verilecek, sınav tarihine kadar alınmayan “Sınava Giriş Belgesi” sınav günü sınav salonundan da teslim alınabilecektir. Sınavda öncelikle bu belge ibraz edilecek, giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C Kimlik No.sunu içeren Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya Pasaport gibi fotoğraflı ve onaylı geçerli bir Kimlik Belgesi de ayrıca bulundurulacaktır.

Sınav İçin İstenen Belgeler

1) T.C Kimlik Numarası beyanı veya T.C Kimlik No.sunu içeren kimlik belgesinin fotokopisi,

2) Sınav Başvuru Formu (www.tcdd.gov.tr internet adresinden veya elden teslim alınan),

3) Geçerlilik süresi dolmamış KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısının kurumca onaylı örneği,

4) Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

5) İki adet fotoğraf (4,5 x 6 cm), ile TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığına müracaat ederler.

Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınava girmeden önce aşağıdaki belgeler istenir.

1) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,

2) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

3) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,

4) Adayın özgeçmişi,

5) Dört adet fotoğraf (4,5 x 6 cm),

6) Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri dışında, yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı fotokopisi,

İlanın Detayları İçin TIKLAYINIZ

Demiryolu Haberleri Ara

İlk yorum yapan olun

Yorumlar