İşci Alacağı Davaları

“İş Kanunu” işçiler için yapılmış bir yasadır ve aşağıda açıklayacağımız üzere işçilere birçok hak sağlar. Çalışanların, hizmetleri karşılığında belirli talepleri tahsil etme yasal hakları vardır. Bu haklar kendilerine tanınmazsa, gerekli hukuki yollara başvurarak kendi haklarını arayabilirler.

 İşçi Alacağı Davası Nasıl Açılır ?


İşçi davaları / işçi davası alacaklarına ilişkin dava, ilgili dava dilekçesinin yetkili bir iş mahkemesine sunulması ile açılır. Büro avukatlarından hukuki tavsiye ve avukat hizmetleri almak, işçi alacak davası / gebze işçi davası haklarınızı kaybetmesini önlemek ve gelecekte olası sorunları hızlı ve etkili bir şekilde çözmek için sizin çıkarınıza olacaktır.

İşçi Hakları Nelerdir ?

İşçinin Ücret Alma Hakkı

Genel olarak, ücretler, bir işverenin veya üçüncü bir tarafın birisine bir iş için sağladığı ve para ile ödediği miktarı ifade eder. Çalışanların ücretleri, İş Kanunu’nda yasal hakları olarak düzenlenecektir.

İşçinin Haklı Nedenle İş Sözleşmesini Derhal Fesih Hakkı

Genel olarak, bir iş sözleşmesinin feshi geçerli nedenlere dayanmalıdır. Kanun koyucular, çalışanlara belirli koşullar altında iş sözleşmelerini tek taraflı olarak feshetme yetkisi vermiştir. Bu nedenler:

Etik kurallara ve iyi niyet kurallarına uymayan durumlar ve benzeri durumlar

  • Sağlık nedenleri
  • Zorlayıcı bazı nedenler

 Fazla Mesai Ücreti

Fazla mesai, İş Kanunu’nda öngörülen çalışma saatlerini aşan işleri ifade eder. “İş Kanunu” nda haftalık maksimum çalışma süresinin 45 saat olduğu belirlenmiş olup, aksi kararlaştırılmadıkça bu süre birkaç güne eşit olarak bölünecektir.

Kötü Niyet Tazminatı

Kötü niyet tazminat; bir tür tazminat, yani iş sözleşmesinin işveren tarafından kötü niyetle feshedilmesi halinde iş güvencesinden yararlanamayan ve süresiz iş sözleşmesi ile uğraşan işçilerin tazminat alma hakkı vardır. Bu yönde açılmış birçok işçi davası bulunmaktadır. Özellikle Gebze Avukat hukuk bürolarının aldığı davalara bakılırsa bu yönde davaların sayısının arttığı gözlenmektedir.

Tatil Ücretleri

İşçilere, belirli bir iş günü içinde çalışmış olmaları şartıyla, yedi gün içinde en az 24 kesintisiz ara (hafta sonu tatilleri) verilmelidir. Diğer bir deyişle, işçiler haftada en az bir gün dinlenmelidir. Hafta içi mesai olmayan tatillerde, işveren herhangi bir iş tazminatı olmaksızın tam gün maaşını öder.

Süt İzni Hakkı

Anne sütü bebeğin beslenmesi için gereklidir. Kanun koyucular, bu durumun önemini göz önünde bulundurarak dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde çalışan anne ve bebekler için bazı özel düzenlemeler oluşturmuşlardır.sohbet


İlk yorum yapan olun

Yorumlar