Kayacık Lojistik Merkezi Ekonomiye Önemli Katkılar Sunacak!

Kayacık Lojistik Merkezi Ekonomiye Önemli Katkılar Sunacak!
Kayacık Lojistik Merkezi Ekonomiye Önemli Katkılar Sunacak!

6. Dönem MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, “Lojistik merkezinin MÜSİAD açısından çok önemli bir yeri, bir pozisyonu var. Lojistik merkezinin çerçevesini 2004 yılında yaptığımız ulaşım toplantısında çizmiştik. Bu eser Konya’nın en güzel kazanımıdır” dedi.


Lojistik merkezinin, Konya’nın ve MÜSİAD’ın hayatında önemli bir yer edindiğini söyleyen 6. Dönem MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, “Biz burada temel olarak fikrin doğmasına, MÜSİAD masalarında çaba sarf ettik. Sonrasında Konya’nın o engin, hoşgörülü, birlikte hareket edebilme duygu ve düşüncelerini de uyandırarak, Konya’ya ait güzel bir yatırım kazandık” ifadelerini kullandı.

“YÜKSELEN TÜRKİYE’YE KONYA DA EŞLİK ETTİ”

2004 yılında yaptıklarını ulaşım toplantısında lojistik merkezi çerçevesini çizdiklerini ifada eden Şimşek, “Lojistik merkezden bahsetmeye başladığımız zamanlar Konya kamuoyunda, ‘Bu lojistik merkezi nedir? Niye bunu dillendiriyorsunuz? Bu ne işe yarayacak?’ gibi işin temelinden başlayan sorularla işi yönetmeye başlamıştık. MÜSİAD çalışma grubu ve üniversiteden işin uzmanı hocalarımızla birlikte Konya’ya lojistik merkezinin piarını yapmaya çalıştık. 250’den fazla kapı dolaşarak lojistik merkezinin Konya ekonomisine nasıl katkı sağlayacağına, hangi faydalarının olacağına dair bir çalışma ve çaba içine girdik. O dönem şehirdeki birçok kanaat önderi bu konuyu çok destekledi. Lojistik merkezi, şehirde daha önce alt yapısı olmayan, tamamen özgün ve MÜSİAD masalarında ortaya çıkan gerçekten çok özverili bir çalışmaydı. O dönemin yükselen Türkiye’sine Konya’nın da eşlik etmesi için lojistik merkezi kurulması fikrini oluşturduk” şeklinde konuştu.

“AZİM BU ŞEHRİN AZMİDİR”

Lojistik merkezinin temelinin 2016 yılının sonunda atıldığını hatırlatan Şimşek, şöyle konuştu: “Lojistik merkezinin oluşmasına vesile olan azim bu şehrin azmidir. Tabi süreçte iyi ve kötü giden yıllarımız oldu ama şöyle bir gerçek var ki, bu projenin arkasında kesinlikle MÜSİAD’ın çok büyük desteği ve gayreti oldu. Sistematiğini kurduğumuz bu projenin temeli benim başkanlığımın son ayı olan Aralık ayında atıldı. Bu anlamda çok mutluyuz. O dönemde Konya’ya lojistik merkezi fikrini anlattıktan sonra daha örgün bir yapıyla takip edilmesi ortaya çıkınca MÜSİAD bir çalışma grubu oluşturdu. Buna Konya Lojistik Komitesi adını koyduk. Konya Lojistik Komitesi’nde de başkanlık yapmıştım. Lojistik Komitesi’ndeki akademisyenlerimizle birlikte yaptığımız çalışmalarla da önce şehrin temel taşı olan kurumların tamamının temsilcileriyle birlikte lojistik merkezi fikrinin içselleştirmesini sağladık. Geçmişte lojistikle ilgisi olmayan çalışma gruplarının lojistiği öğrenmesini, hazmetmesini sağladık.”

“KONYA’NIN EN GÜZEL KAZANIMIDIR”

Lojistik merkezinin, Konya’nın en güzel kazanımı olduğuna vurgu yapan Şimşek, “Lojistik merkezini, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA)’nın da desteklediği Konya- Karaman bölgesi lojistik stratejisini çıkaracak güzel bir raporla da taçlandırdık. Biz bu çalışmayı yaptığımız tarihe kadar Türkiye’nin lojistik stratejisi henüz oluşmamıştı. Çünkü biz lojistiği Türkiye’de en üst düzeyde savunan, destekleyen kurumlarla birçok toplantı yaptık. O dönem bunları paylaştığımız zaman Türkiye’nin lojistik stratejisinin çıkarılmasıyla ilgili önemli kararların da alınmasına vesile olduk. Türkiye’nin bir lojistik stratejisine ihtiyacının olduğuna bir şekilde farkındalık oluşturup bu çalışmaya da hız kattığımızın inancındayım. MEVKA ile hazırladığımız rapor, Türkiye’de konunun uzmanlarıyla, ilgilileriyle, kanaat önderleriyle, iktidar ve muhalefetiyle işimizi daha kolaylaştırmış oldu. Üniversitelerde bunlar kaynak kitap olarak değerlendiriliyor, bittiği zaman tekrar basılıyor. Bir lojistik merkezinin taşıması gereken bütün özellikleri anlatan uluslararası örnekleriyle de süslenen güzel bir rapor oldu” diye konuştu.

“LOJİSTİK KAMYONCULUKTAN İBARET DEĞİL”

“Konya’da lojistik merkezi kültürünü oluşturmamız için bu işin salt kamyonculuk olmadığını anlatmamız gerekiyordu” diyen Şimşek, şunları aktardı: “Birçok yöneticiyi ziyaret ederek; kafamızda oluşan fikri sahaya yaymaya çalıştık, lojistik merkezi ihtiyacının olduğunu herkesin içselleştirmesini sağlayan bir çalışma yaptık. Bence güzel de bir çalışma oldu. Lojistik merkezimizin planlamasında devletimizle ve Türkiye Cumhuriyeti Demir Yolları’yla da bu çalışmaları bir şekilde oluşturan bir görev yürüttük. Yıllar süren çalışmayla bunu hep gündemde tutmayı hedefledik. Nitekim lojistik merkezi yapım kararları alındığında da zaten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya mitinginde, “Lojistik merkezini kuracağız ve sizin yüklerinizi limanlara hızlı ve ekonomik olarak ulaştıracağız” mesajını vermesinin temelinde de bu şehirde lojistik merkez kültürünün oluşması yatıyordu. Lojistik Merkezi projesi planlandığında Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakandı, temel atıldığında Cumhurbaşkanıydı, açılışında ise Başkan olarak açılışını yaptı. Kendisine destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Lojistik merkezi inşaatını MÜSİAD yapmadı ama bu şehri destekleyen kuruluşlarıyla beraber bunun yapılmasının elzem olduğunu ve olmazsa olmazımız olduğunun mesajını verdi. Lojistik merkezi kurgusunda söz sahibi olduğumuzun farkındayız.”

“LOJİSTİK MERKEZİ BİRÇOK AVANTAJ SUNUYOR”

Lojistik merkezlerinin içinde birçok avantajı barındırdığına değinen Şimşek, “Lojistik merkezini kurgularken; karayolu, demir yolu, deniz yolu ve hava yolu taşımacılığının bir merkezde toplandığı bir lojistik merkezi hayal etmiştik. Kara yollarının kesişme noktasında yer alan Konya, lojistiğin merkezidir. Havaalanına çok yakınız. Şu anda çalışması devam eden Konya- Karaman- Mersin tren hatlarıyla da Mersin limanına ulaşmamıza vesile olan, deniz yolunu da bünyesine alan güzel bir aks oldu. Sadece lojistik merkezi yapımını başlatmış olmadık; Konya’nın hava kargo, demiryolu, karayolu ve uluslararası taşımacılığa yönelmesini de tetikledik. Lojistik merkezi tek başına bir yaşam merkezi gibidir. Hayalimiz; çalışan, üreten, kazanan, ürün getiren, ithal eden, ihraç eden, yurt dışı ürün alan, ürün satan böyle bir sürecin içinde kendi içinde toplanan ürünleri dağıtan, biriktiren, aynı zamanda bunlara katma değer ekleyerek farklı bir çalışma gerçekleştiren bir modeldi ve Allah’a şükür gerçekleşti” dedi.

“KONTEYNIR TAŞIMACILIĞINA DA UYGUN HALE GELDİ”

Konya- Karaman- Mersin hattıyla taşımacılığın Türkiye’de ilk defa hızlı trenle planlandığını ifade eden Şimşek, “Üç hattın konteynır taşımacılığına da uygun bir alt yapıyla yapılması fikri zaten bu çalışmalardan sonra çıkmıştı ve projemizde sadece yolcu değil, konteynır da taşıyacak bir alt yapıyla yapılmasına dönük bir karar alınmasını sağlamıştık. Konya-Ankara, Konya-İstanbul hattı gibi değil, aynı zamanda lojistik hatlarımızı da taşıyacak bir alt yapı oluşturduk. Bu dönemde Beyşehir- Kayseri hattının alt yapısında da çok çalışma yaptık. İlgili şehirlerle ortak toplantılar düzenledik. Kamuoyunu da bu anlamda hareketlendirdik. Belki en önemlisi Mersin’de her üç şehrin valilerinin, belediye başkanlarının, bakanlarının fikirlerinin toplandığı büyük bir toplantı yaptık. Bu anlamda her üç şehrin de kendi iç mekanizmaları da bunu takip ederek bugünkü demir yolu çalışmalarını nihayete erdirecek seviyeye ulaştı” ifadelerini kullandı.

“EKONOMİK VE SOSYAL ANLAMDA BÜYÜK KATKI SAĞLANDI!”

MÜSİAD Konya’nın kuruluşundan bu yana üyelerinin ve şehrin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağladığını vurgulayan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka ise, “MÜSİAD Konya Şubesi, üyelerinin ve Konya’nın uluslararası rekabet edebilme becerilerini geliştirme yönünde faaliyetlerine devam etmektedir. Bu doğrultuda faaliyet gösteren Konya Gelişim Grubu adlı komisyonumuz, şehrimize ekonomik ve sosyal anlamda büyük katkı sağlayacak birçok projenin fikir öncülüğünü yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Geçmişte, Türkiye’nin en önemli sulama projelerinden olan ve bugün çeşmelerimizden akan berrak suya dönüşen Mavi Tünel projesinin tozlu raflardan çıkartılıp yatırım gündemine alınmasında Gelişim Grubumuzun büyük katkısı olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Kayacık Lojistik Merkezi de ilk olarak MÜSİAD Konya Gelişim Grubu tarafından ülke gündemine getirilmiş, konu hakkında farkındalık oluşturacak sayısız toplantı düzenlenmiş, raporlar hazırlanmış ve nihayetinde şehrimizin yatırım programına alınması sağlanmıştır. Şehrimizin ve bölgemizin ihracatına büyük katkı sağlayacak olan tesisin hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Başkan Okka, “Lojistik Merkez konusunun fikir öncülüğünü yapan Gelişim Grubumuzun o dönem başkanlığını yapan, devamında da 6.Dönem MÜSİAD Konya Başkanımız olarak projeyi ısrarla takip eden Sayın Lütfi Şimşek başkanımıza ve görev süreleri boyunca projeden desteklerini esirgemeyen önceki dönem başkan ve yönetim kurullarımıza bu vesile ile şükranlarımı sunuyorum. MÜSİAD Konya olarak, şehrimizin ekonomisine değer katacak projeler üretmeye devam ediyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

KONYA LOJİSTİK MERKEZİ

Kayacık Lojistik Merkezi, Türkiye`nin uluslararası taşımacılık koridorundaki payını artırmaya aday önemli bir aktarma noktası olarak dikkat çekiyor. Yıllık 1,7 milyon ton taşıma kapasitesine sahip olan ve 1 milyon metrekare lojistik alan sağlayan merkezde, 450 bin metrekarelik beton alanda konteyner stok alanı, tır park alanı, gümrük alanı, akaryakıt aktarma istasyonu, yükleme ve boşaltma alanları, 30 kilometre uzunluğunda demir yolu bağlantısı, bakım atölyeleri, depolar, hizmet ve sosyal tesisler bulunuyor. Lojistik merkezleri arasında ilk kez Kayacık Lojistik Merkezi`nde 50 bin metrekare alanda altyapısı tamamlanan akaryakıt doldurma, boşaltma ve depolama tesisi bulunuyor. Ülkemizin Doğu-Batı ve Kuzey-Güney aksı yönünde uzanan karayolu bağlantılarının kavşak noktasında bulunan Konya’nın tarımsal, ticari ve sanayi faaliyetlerini destekleyecek lojistik merkezi; hızlı demiryolu bağlantısıyla da çok kısa bir süre içerisinde Mersin limanına erişimi sağlayacak.

Kaynak: Sümeyra Kenesarı / Yeni Haber Gazetesi


sohbet

Feza.Net

İlk yorum yapan olun

Yorumlar

İlgili Yazılar ve Reklamlar