Sayıştay Başkanlığı 7 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Yapacak

sayistay baskanligi
sayistay baskanligi

T.C. Sayıştay Başkanlığı, Bilgi İşlem Birim Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararname’nin  Ek  6  ncı  maddesi  ile  Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre aşağıdaki tabloda belirtilen pozisyonlar için toplam 7 (yedi) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.İlanın Detayları İçin TIKLAYINIZ

Pozisyonlarına Göre Alınacak Sözleşmeli Bilişim Personeli Tablosu
Bilişim Personeli Pozisyonu Alınacak Personel Sayısı
Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı 2
Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı 1
Kıdemli Sistem Uzmanı 1
İş Zekâsı Uzmanı 2
Ağ Uzmanı 1
Toplam 7

2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS P3  puanının  %70’i  (yüzde  yetmiş)  ile  son  beş  yıl  içinde  İngilizce  dilinde  yapılan  Yabancı  Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı  (YDS) veya  buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS  dengi  puanın  %30’unun  (yüzde  otuz)  toplamı  esas  alınarak  yapılacak  sıralamaya  göre  en yüksek  puan  alan  adaydan  başlanarak  ilan  edilen  her  bir  pozisyon  için  5  (beş)  katı  aday, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır.

KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş), yabancı  dil  puanı  olmayan  veya  belge  ibraz  etmeyen  adayın  yabancı  dil  puanı  0  (sıfır)  olarak değerlendirilecektir.   Yapılacak   olan   sözlü   sınav   sonucunda   oluşacak   başarı   sırasına   göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

  BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,
b)   Fakültelerin   dört   yıllık   bilgisayar   mühendisliği,   yazılım   mühendisliği,   elektrik mühendisliği,   elektronik   mühendisliği,   elektrik   ve   elektronik   mühendisliği   ve   endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c)  Yazılım,  yazılım  tasarımı  ve  geliştirilmesi  ile  bu  sürecin  yönetimi  konusunda  veya büyük  ölçekli  ağ  sistemlerinin  kurulumu  ve  yönetimi  konusunda  en  az  5  (beş)  yıllık  mesleki tecrübeye  sahip  bulunmak,  (Mesleki  tecrübenin  belirlenmesinde;  bilişim  personeli  olarak  657 sayılı  Kanuna  tabi  kadrolu  veya  aynı  Kanunun  4’üncü  maddesinin  (B)  bendi  ya  da  399  sayılı Kanun  Hükmünde  Kararnameye  tabi  sözleşmeli  statüdeki  hizmetler  ile  özel  kesimde  sosyal güvenlik  kurumlarına  prim  ödenmek  suretiyle  işçi  statüsünde  bilişim  personeli  olarak  geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
e)  Hizmetin  gerektirdiği  niteliklere,  muhakeme  yeteneğine  ve  temsil  kabiliyetine  sahip olup yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak,
f)  Erkek  adaylar  için  muvazzaf  askerlik  hizmetini  yapmış,  ertelemiş  veya  muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir. İlanda  belirtilen  belgeler  eksiksiz  ve  doğru  bir  şekilde  doldurulduktan  sonra,  dilekçe ekinde  belgelerle  birlikte  başvuruların;  19.04.2021  tarihinden  03.05.2021  tarihi  mesai  saati bitimine   kadar   “T.C.   Sayıştay   Başkanlığı,   İnönü   Bulvarı   (Eskişehir   Yolu)   06520   No:45 Balgat/Çankaya/Ankara”  adresine  şahsen  veya  son  başvuru  tarihinde  Başkanlığımıza  ulaşacak şekilde posta ile yapılması  gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Armin

sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar