MKEK Özelleşiyor Mu? Yeni Statüsü Ne Olacak?

mkek ozellesiyor mu yeni statusu ne olacak
mkek ozellesiyor mu yeni statusu ne olacak

MKEK, son dönemde kamuoyunda kurum hakkında var olan bilgi kirliliğini gidermek amacıyla sorulan sorulara yanıt verdi

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), son dönemde kamuoyunda kurum hakkında var olan bilgi kirliliğini gidermek amacıyla sorulan sorulara yanıt verdi. Resmî Twitter hesabından yayımladığı açıklamalarda MKEK, ‘MKE AŞ’ kanun taslağına ilişkin merak edilen soruları cevapladı. Sorulan sorular arasında; bahse konu yasal düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğu, kanun taslağı ile neyin amaçlandığı ve MKEK’in yeni statüsünün ne olacağı gibi sorular yer aldı.

MKEK tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun imkân ve kabiliyetlerinin daha fazla güçlendirilerek, özel sektör dinamizmi ile hareket edebilecek, stratejik ve nitelikli personeli ile sektöründe gelişen teknolojileri izleyip modern mühimmat, silah ve sistemleri geliştirebilecek ve üretebilecek, yurt dışında rekabet yetkinliğine haiz, ekonomik ve yapısal değişimlerden etkilenmeyecek, hazine desteğine ihtiyaç duymadan faaliyetlerini sürdürebilecek bir organizasyon haline dönüşmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.

MKE A.Ş.’nin kurulması hakkındaki Kanun Taslağı ile;

 • Sermayesinin tamamı Hazineye,
 • Yönetim, temsil, denetim hak ve yetkileri Milli Savunma Bakanlığına ait olan,
 • Kurum bünyesinde görev yapan hiçbir personelin işten çıkarılması kesinlikle söz konusu olmadan ve personelin tüm mali ve sosyal hakları korunarak,
 • Özel hukuk hükümlerine tabi bir kamu şirketine dönüşüm amaçlanmaktadır.

Böylece Kurum, Milli Savunma Bakanlığı çatısı altında, hâlihazırda var olan konumu ve yetkinliği korunarak, KİT (Kamu İktisadî Teşebbüsü) statüsünden daha esnek, özel sektör dinamizmi ile hareket eden, ürün çeşitliliği ve kalitesi yüksek, rekabet yetkinliğini haiz bir yapıya kavuşturulacaktır.

“MKEK asla özelleşmiyor”

MKE Kurumu asla özelleşmiyor. Bilakis bu yasa ile MKE, mevcut durumda özelleşme baskısı altındaki KİT statüsünden, hak ve sorumlulukları özel kanunu ile güvence altına alınan bir kamu şirketine dönüşüyor.

Yeni durumda Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi; sermayesinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığına, yönetim ve denetim yetkisi ise Milli Savunma Bakanlığına ait olan özel hukuk hükümlerine tabi bir kamu şirketi olarak tamamen devlet koruması ve gözetimi altında olacak ve böylece daha da güçlenerek faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir.

MKE Kurumunun tüm taşınır ve taşınmazları, borçları, alacakları, ayni, fikri, sınaî mülkiyet hak ve yükümlülükleri ile devir tarihinde yürürlükte bulunan tüm sözleşmeleri kül olarak MKE A.Ş.’ye devredilecektir.

 

Kurum ve çalışanlar ile ilgili olarak merak edilen diğer soruların yanıtları da yapılan açıklamada yer aldı. Açıklamada yer alan diğer sorular ve cevapları şu şekilde:

MKE A.Ş. kamu denetimi kapsamı dışına mı çıkıyor?

HAYIR, aksine Sayıştay ve TBMM denetimi başta olmak üzere kamu denetimi devam edecek olup Şirket ayrıca Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetim kuruluşları tarafından da denetlenecektir.

Denetim mekanizmaları:

 1. Sayıştay Başkanlığı ve TBMM denetimi
 2. Milli Savunma Bakanlığı tarafından atanan denetçi/denetçiler
 3. Bağımsız denetim kuruluşu
 4. İç denetim birimi
 5. Hazine ve Maliye Bakanlığı ilgili mevzuatından kaynaklanan denetimler

MKE A.Ş. hangi yetki ve istisna/muafiyetlere sahip olacak?

MKE A.Ş. mevcut bütün istisna ve muafiyetlere aynı şekilde sahip olacağı gibi, dünyada savunma sanayii alanında faaliyet gösteren diğer şirketlerin sahip olduğu istisna ve muafiyetlere de kavuşacaktır.

MKE Kurumunda çalışan memur ve sözleşmeli personelin durumu ne olacak?

399 sayılı KHK’nın (1) ve (II) sayılı cetvele tabi olarak görev yapan tüm personele (devlet memuru, sözleşmeli personel) hiçbir ayrım yapılmadan sözleşme teklif edilecektir. Sözleşme imzalamayı kabul edenler 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak istihdam edilecek; diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçmek isteyenler için ise her türlü özlük hakları korunarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil imkânı tanınacaktır. Bu süreç 6 ay içinde tamamlanacaktır.

399 sayılı KHK’ya tabi personelden 2008 yılı öncesinde işe başlamış ve MKE A.Ş’de çalışmak üzere sözleşme imzalamış olanlar, işçi statüsüne geçirildikleri tarihten itibaren 90 gün içinde 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında ya da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında çalışmaya devam etmek üzere tercih yapacaktır. Bu şekilde personelin emeklilik hakları tercihe bırakılarak korunmuş olacaktır. 2008 sonrası işe başlamış personel ise 5510 sayılı Kanun kapsamında emeklilik hakkına sahip olacaktır.

MKE Kurumunda çalışan işçilerin durumu ne olacak?

4857 sayılı Kanuna tabi olarak işçi statüsünde çalışan tüm personele hiçbir ayrım yapılmadan sözleşme teklif edilecektir. Sözleşme imzalamayı kabul eden işçiler, toplu iş sözleşmesinde sahip oldukları tüm haklar ile MKE A.Ş.’de çalışmaya devam edecektir.

Bu personelden Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşlarında yer alan kurumlarda çalışmak isteyenlere, her türlü özlük hakları korunarak Millî Savunma Bakanlığına bağlı kuruluşlarda uygun kadro ve pozisyonlarda çalışma imkânı sağlanacaktır.

Taşeron işçilerin durumu ne olacak?

MKE Kurumunda temizlik, güvenlik, tahmil/tahliye ve ulaştırma hizmetlerinde farklı firmalardan hizmet alımı yapılmaktadır. Bu firmalarla yapılmış olan sözleşmelerin kapsamı ve süreleri farklı olup MKE A.Ş. Kanununda, hizmet alımı yapılan firmalar bünyesindeki işçiler ile ilgili bir düzenleme yapma imkânı bulunmamaktadır. Mevcut sözleşmeleri ve hakları ile herhangi bir kayıpları olmadan çalışmaya devam edeceklerdir.

MKE A.Ş.’de çalışmaya devam edecek personel için sözleşmeler süreli mi olacak?

MKE A.Ş.’de çalışmayı kabul eden tüm mevcut personel ile süresiz iş sözleşmesi imzalanacaktır. Bu düzenlemeyle diğer kamu şirketlerinde olduğu gibi iş güvencesi sağlanmış olacaktır.

Kaynak: DefenceTurk

Armin

sohbet

  İlk yorum yapan olun

  Yorumlar