UPS, Stratejik Önceliklerini ve Hedeflerini Açıkladı

ups stratejik onceliklerini ve hedeflerini acikladi
ups stratejik onceliklerini ve hedeflerini acikladi

UPS (NYSE:UPS), yatırımcı ve analistlerin katıldığı konferansta stratejik önceliklerini ve hedeflerini açıkladı. Investors.ups.com adresinden izlenebilecek etkinlikte UPS, müşteriyi önceleyen, insan odaklı ve inovasyona dayanan stratejisiyle ilgili öncelikleri vurguladı. Küçük ve orta ölçekli işletmeler, sağlık hizmetleri ve uluslararası organizasyon da dahil olmak üzere hedeflenen büyüme alanlarının da görüşüldüğü etkinlikte ayrıca 2023 finansal hedefler ile çevre, toplum ve yönetişim hedefleri ortaya kondu.

  • Müşteriyi Önceleyen: UPS’in Müşteriyi Önceleyen stratejisi, gücünü şirketin küresel akıllı lojistik ağından alan en iyi dijital deneyimi sağlamayı hedefliyor. Şirket, bu strateji ile UPS’le ticari faaliyet yürütmeyi daha kolay ve daha yararlı hale getirmek için atmakta olduğu adımları ortaya koyacak. Müşteriyi Önceleyen stratejisi ticari faaliyet yürütürken karşılaşılan zorlukları ortadan kaldırmaya odaklanıyor. Bu, Net Tavsiye Skorundaki (NPS) kazanımlar olarak ölçülüyor. Şirket, 2023 yılı için Net Tavsiye Skorunun 50 ya da daha yüksek olmasını hedefliyor.
  • İnsan Odaklı: UPS bu strateji ile çalışan deneyimini geliştirmek ve bir çalışanın UPS’i çalışılacak harika bir işyeri olarak tavsiye etme ihtimalini artırmak için hayata geçirdiği uygulamaları geliştirecek. Şirket, 2023 yılı için çalışanların şirketi tavsiye etme hedefini yüzde 80 ya da üstü olarak belirledi.
  • İnovasyona Dayanan: UPS, teknoloji ve üretkenlik girişimlerini vurgulayacak ve böylece istikrarlı bir şekilde daha yüksek yatırım sermayesi getirileri ve hissedarlara kâr payı ve hisse geri alımları yoluyla getiri sağlayarak hissedar değeri yaratma yaklaşımını ortaya koyacak.

UPS CEO’su Carol Tomé, “Kaynağını şirketin değerlerinden alan yeni bir UPS yaratıyoruz. Stratejik önceliklerimiz müşterilerimizin ve işimizin değişen ihtiyaçlarını ve paydaşlarımızın en çok önem verdiği unsurları yansıtacak şekilde değişiyor,” dedi.

Genel Bakış

2023 Finansal Hedefler

Şirket, 2023 finansal hedefler doğrultusunda şu başlıkları değerlendiriyor:

  • Yaklaşık 98 milyar dolarla 102 milyar dolar arasında konsolide gelir.
  • Yaklaşık yüzde 12,7 ile yüzde 13,7 arasında konsolide düzenlenmiş işletme kârı.
  • 2021–2023 arasında yaklaşık 13,5 milyar dolarla 14,5 milyar dolar arasında birikmiş sermaye harcaması.
  • Yaklaşık yüzde 26 ile yüzde 29 arasında düzenlenmiş yatırım sermayesi getirisi.

Gelecekte emekli maaşlarında meydana gelebilecek değerleme düzenlemelerinin etkisini ya da ya da beklenmedik potansiyel düzenlemelerin etkisini yansıtan bir mutabakat öngörmek ya da sağlamak mümkün olmadığı için şirket, işletme kârı ve yatırım sermayesi getirisi hakkında yalnızca düzenleme esasına göre yönlendirme sağlayabiliyor.

Çevre, Toplum, Yönetişim Hedefleri

UPS, 2050 yılına kadar 1, 2 ve 3. kapsamdaki karbon salımlarını dengelemeye yönelik vaadi de dahil olmak üzere, şirket çapında yeni bir dizi çevre, toplum ve yönetişim hedefini de duyurdu. 2035 için çevresel sürdürülebilirlik hedefleri şunları içeriyor:

  • Küresel küçük paket operasyonları kapsamında teslim edilen her paket için karbondioksit salınımının yüzde 50 oranında düşürülmesi.
  • Şirket tesislerinin yüzde 100’ünün yenilenebilir enerji ile çalıştırılması.
  • Küresel hava filosunda kullanılan yakıtın yüzde 30’unun sürdürülebilir uçak yakıtı olması.
Armin

sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar