Adli Tıp Kurumu 23 Kamu Personeli Alımı Yapacak!

adli tip kurumu kamu personeli alimi yapacak
adli tip kurumu kamu personeli alimi yapacak

Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere; Ek-1’de yeri, unvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 14 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 Aşçı, 2 Biyolog ile 6 Sağlık Teknikeri (Otopsi) kadrosu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel
alımı yapılacaktır.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2020 yılı KPSS’ye giren ve her kadro için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6’ıncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4’üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her unvan için ilan edilen kadro sayısının 3 katı kadar aday çağrılacaktır.

Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve Ek-1’de belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

İlanın Detayları İçin TIKLAYINIZ

Genel şartlar:

  • a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • b) Son başvuru günü olan 27 Ağustos 2021 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)
  • c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
  • d) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • e) Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • f) Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak kadro için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.
  • g) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

Başvuru yeri ve şekli

Başvurular Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden üzerinden yapılacaktır. Kariyer Kapısı
üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
Adaylar her bir kadro için yalnızca bir başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru tarihleri

Başvurular 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 10:00’da başlayıp, 27 Ağustos Cuma günü saat 23:59 itibarıyla sona
erecektir.

Rail Industry Show Armin sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar