Perkotek Yüz Tanıma Sistemi Nasıl Çalışır

perkotek yuz tanima sistemi nasil calisir
perkotek yuz tanima sistemi nasil calisir

Bireylerin, kişilerin insanlardan çok bilgisayarlar ile etkileşim halinde olacağını öngören dördüncü nesil bilgi teknolojilerinin bize getirdikleri içerisinde, insan faktörünün günlük yaşantımıza olan etkisine yönelik çalışmaların arttığı görülmektedir.Gün geçtikçe teknolojinin ilerlemesini ve onunla birlikte sistemlerin de geliştiğini görmekteyiz. Geliştirilen akıllı sistemlerdeki etkileşimin esas içeriğini bireylerin tanınması, kayıtların doğru olması vekimliklendirilmesi oluşturmaktadır.

Kayıtların ya da bireyin doğru kayıt olduğu onaylandığı zaman bu sistemlerin kullanım amacı gerçekleşmiş olur. Ancak kullanılan bu sistemlerde yine insan kaynaklı oluşan şifre unutulması, şifre çalınması, süre aşımına gidilmesi gibi problemler yüz tanıma sistemlerin üzerinde çalışılmasını yoğunlaştırmıştır.

Biometrik kelimesi “bio”(yaşam) ve “metron”(ölçüm) kelimelerinden türemiş olup biyolojik veriyi ölçme ve istatistiksel olarak analiz etme bilimidir. Biometrik sistemler, bireylerin fiziksel ve davranışsal,hareketsel özelliklerini tanıyarak kimlik saptamak için geliştirilmiş bilgisayar kontrollü sistemler olarak da tanımlanabilir. Biometrik sistemlerin tanımlamada kullanılmasının temel nedeni insanın biyolojisinin benzersiz olmasıdır.Her insanın kendine has özellikleri vardır. Her insana özgü olan bu biyolojik özelliklerin bir benzerinin olması mümkün değilken bir başkası tarafından kullanılması ve taklit edilmeleri de çok zordur.İnsanların benzer özellikleri olmadığı için bu kayıtların kullanılması ve aktif edilmesi imkansızdır.  Bu yüzden biometrik tanıma sistemleri güvenlik gereksinimi duyulan alanlarda en etkili ve kesin çözümdür. Biometrik sistemler temelde, kişinin sadece kendisinin sahip olduğu, değiştiremediği ve diğerlerinden ayırt edici olan, fiziksel veya davranışsal özelliklerinin tanınması özelliği ile çalışmaktadır. Biometrik tanıma sistemlerini özetleyecek olursak, Biometrik sistemler tanıma ve doğrulamadan oluşan iki aşamalı sistemlerdir. Tanıma kısmında kayıtlar toplanır ve bu kayıtlar sadece o kişiye özgü tek ve benzersiz bir koda çevrilerek veri tabanında saklanır. Doğrulama kısmında ise toplanmış olan bu kayıtlar ile ilgili kişi anında karşılaştırılır ve sonuca varılır.

Biometrik tanımlama sistemlerinde en yaygın kullanılan yöntemler aşağıda sıralanmıştır.

  • Yüz Tanıma
  • iris Tanıma
  •  Parmak izi Tanıma
  •  El Geometrisi Tanıma
  •  Ses Tanıma

Yüz tanıma, günümüzde önemini hızla arttırmakta olan ve tercih edilen bir Görüntü tanıma konusudur. Yüz tanıma ve parmak izi insan beyninin çok zorluk çekmeden gerçekleştirdiği bir görevidir. İnsan yüzü oldukça ayırt edici özelliklere sahiptir ve insan beyni yüze ait görsel bilgileri, biometriktanımlayıcılar olarak kullanır. İnsan beyni karmaşık bir yapıya sahiptir ve bu nedenle analiz edilmesi zordur. Fakat beynin en temel işlevi olan öğrenme için benzetim yapılabilir.

Yüz tanıma konusunda beynin temel işlevlerini benzetimle gerçekleştiren bilgisayar algoritmaları geliştirilmiştir. Yüz tanıma problemi, girdi olarak verilen bir yüz görüntüsü ile, bilinen kişilerin yüz görüntülerini içeren bir veri tabanı kullanarak, bir bireyi tanımlamak veya doğrulamak olarak tanımlanabilir. Yüz tanıma sistemleri kişiyi kayıt altına alır ve işler. Teknolojideki gelişmeler ve yüz tanımayı kullanan uygulamalara duyulan ihtiyacın artması nedeniyle, bu alanda yapılan araştırmalar son yıllarda hızla artmıştır. Yüz tanımaHYPERLINK “https://www.perkotek.com/yuz-tanima-sistemi” sistemi işleminde orijinal resmin eğim görüntüsü kullanılmıştır. Elde edilen grafikten belirli sayıda öz nitelik değerleri üretilmiştir. Elde edilen öz nitelik değerleri yapay sinir ağında kullanılarak yüz tanıma işlemi gerçekleştirilmiştir. Yapılan denemeler geliştirilen yöntemin yüz tanıma için başarılı olduğunu göstermiştir.

Turnike sistemi ve Yüz tanıma nerelerde kullanılır?

Şirketler, kamu ve kuruluşlar, Fabrikalar, Hastaneler, Laboratuvarlar, Eğitim Kurumları, Spor Merkezleri, Üye Takip Sistemleri, Kullanıcı Doğrulama Sistemleri, Öğrenci Yurtları, Dershaneler, üniversiteler, Oteller, Mağazalar gibi birçok alanlarda kullanılır.

Spor salonlarındaki üyelerin takibinde üye olmayan kişilerin giriş ve çıkışlarını engellemede, turnike  sistemleri ve buna benzer birçok alanda kullanılabilir.  Yüz HYPERLINK “https://www.perkotek.com/yuz-okuma-cihazi/”okuma cihazınaKaydı alınan ve referans noktaları algoritma ile sayısal verilere dönüştürülen yüzler sistem databasesine kayıt edilir. Tekrar yüz okutulduğu anda 1 saniye gibi çok kısa bir süreçte yüz tanıma işlemi gerçekleşir ve veri doğrulaması yapılır. Uzun süre bekleme yapmaz bu sistemler. Oldukça sistematik ve kolaylık sağlayan ürünlerdir. Doğrulaması yapılan veri API yardımı ile istenilen programa aktarılır.

Kullanım amaçları ise personel giriş-çıkış saatlerinin alınmasında ve buna bağlı olarak puantaj hesaplamalarının yapılması ücretlerinin verilmesinde kullanılabilir. Giriş çıkış saatlerindeki eksiklikler hesaplanarak sistemde görülür ve ücretlendirmeye de yansır. Personel giriş çıkış takibinde oldukça güvenilir ve kolay bir sistemdir.

Rail Industry Show Armin sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar