Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 10 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

avrupa birligi egitim ve genclik programlari merkezi baskanligi
avrupa birligi egitim ve genclik programlari merkezi baskanligi

T.C. Dışişleri Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Başkanlığının ilgili kuruluşu Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı) sözlü olarak yapılacak giriş sınavı ile 2 erkek Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 2’si engelli olmak üzere 8 Destek Personeli (Hizmetli) alınacaktır. Alınacak personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 27 nci maddesi ile Türkiye Ulusal Ajansı İnsan Kaynakları ve Uzmanlık Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir.

İlanın Detayları İçin TIKLAYINIZ

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1987 ve sonrası)

c) Müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; unvanlarına göre alınacak personel sayısının 4 katı aday arasına girmek (son sıradaki adayla eşit puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılırlar),

BAŞVURU TARİHLERİ

Giriş Sınavı Başvuru Tarihleri: 24 Ocak 2022 – 14 Şubat 2022

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

Başvurular, Ajansın ikbasvuru.ua.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Adaylar sadece tek bir pozisyon için başvuru yapabileceklerdir. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a) Yükseköğrenim veya orta öğretim mezuniyet belgesi veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).

b) KPSS veya EKPSS sonuç belgesi

c) (Engelli başvuruları için) Engellilik Durumunu gösteren sağlık raporu

ç) Destek Personeli (Hizmetli) unvanında görev alanı “teknik destek” olarak belirlenen pozisyonlara başvuracak adaylar için belirlenen sertifikaların aslı veya onaylı örneği (ilanda belirtilen mezuniyet alanlarının birinden mezun olmayan adaylar için)

d) T.C. Kimlik Numarası beyanı

e) Adli Sicil Beyanı,

f) Yazılı özgeçmiş,

g) Son altı ay içinde çekilmiş 4.5×6 cm ebadında vesikalık fotoğraf

Eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı veya istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu başvuru sahiplerinin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup yapılan sıralama neticesinde sözlü sınava girmeye hak kazananların isimleri ile sözlü sınavın tarihi, saati ve yeri 18 Şubat 2022 tarihinde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) ua.gov.tr internet adresinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sürekli/geçici engeli veya sağlık sorunu olan adayların, sınav esnasında refakatçi desteği, özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmeleri amacıyla, üniversite veya devlet hastanesinden alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneğini başvuru formuna yüklemeleri gerekmektedir. Söz konusu adaylar, yapılan değerlendirme neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.

İlgili pozisyonlardan herhangi birine yeterli başvuru alınamaması ya da yapılacak sınavlar sonucunda yeterli sayıda başarılı aday olmaması halinde, diğer pozisyonlardan alım yapılabilecektir.

Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten aday sorumludur. Aday, başvuru süresi içinde başvuru formunda beyan ettiği bilgilerde (iletişim bilgisi, vb.) değişiklik yapabilecektir.

Benzer Reklamlar

İlk yorum yapan olun

Yorumlar