Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 3 Sürekli İşçi Alımı Yapacak

ulastirma ve altyapi bakanligi
ulastirma ve altyapi bakanligi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile usta gemici unvanında 3 (üç) sürekli işçi alımı yapılacaktır.

İlanın Detayları İçin TIKLAYINIZ

GENEL ŞARTLAR

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2) Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5) Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel sağlık durumu bulunmamak,

7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 24 – 28 Ocak 2022 tarihleri arasında (iskur.gov.tr) internet sitesinden, en yakın İşkur hizmet merkezinden ya da ALO 170 telefon hattı üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

2) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

3) İlan edilen listelerle birlikte adaylardan istenilecek genel ve özel şartlara ilişkin belgeler şahsen veya posta yoluyla “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hakkı Turayliç Caddesi No.5 Emek, Çankaya/ANKARA” adresine teslim etmeleri istenilecek ve teslim edilen belgeler incelendikten sonra sözlü sınava katılmaya hak kazananlara ait nihai liste Bakanlığımız (uab.gov.tr) internet sitesinde yayımlanacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

4) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

5) İlan edilen başvuru şartlarını taşımayan adaylar sözlü sınava çağırılmayacaktır.

Benzer Reklamlar

İlk yorum yapan olun

Yorumlar