6000 Ton Demiryolu Rayı Satın Alınacak

Ton Demiryolu Rayi Satin Alinacak
6000 Ton Demiryolu Rayı Satın Alınacak

6000 Ton Demiryolu Rayı Satın Alınacak
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD)

2000 ton 49E1 (R260), 2000 ton 60E1 (R260) ve 2000 ton 60E1 (350HT) olmak üzere toplam 6000 ton ray temini mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/436761
1-İdarenin
a) Adı : T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD)
b) Adresi : TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE STOK KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 06340 ALTINDAĞ/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3125204311-4351 – 3125206211
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 2000 ton 49E1 (R260), 2000 ton 60E1 (R260) ve 2000 ton 60E1 (350HT) olmak üzere toplam 6000 ton ray temini
b) Niteliği, türü ve miktarı :
2.000 ton 49E1 (R260), 2.000 ton 60E1 (R260) ve 2.000 ton 60E1 (350HT) olmak üzere toplam 6.000 ton ray
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Çamaf makas üretimi için 2.000 ton 49E1 R260 ray (%95’i 36 metre, %5’i 12 metre) Çankırı İstasyonu , Çamaf makas üretimi için 2.000 ton 60E1 R260 (%95’i 36 metre, %5’i 12 metre) Çankırı İstasyonu, 2.Bölge için 1.000 ton 60E1 R350HT ( %100 ü 72 metre ) Kayseri İstasyonu ve 7.Bölge için 1.000 ton 60E1 R350HT (%100 ü 72 metre ) Dursunbey İstasyonu
ç) Süresi/teslim tarihi : 2.000 ton 60E1 R260, 2.000 ton 49E1 R260, 2.000 ton 60E1 R350 HT olmak üzere toplam 6.000 ton rayın tamamı tek partide 90 takvim günü içerisinde fabrika kabulü yapılacaktır. Söz konusu rayların fabrika kabulünden itibaren istasyon teslimi 120 gün içinde yapılacaktır. Yabancı isteklilerde Gümrük işlemleri: (KDV Hariç) gümrük vergisi dahil oluşacak tüm masraflar, gümrükleme esnasında oluşması halinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) bedeli, vergi, resim, harç, demuraj, ardiye ve ordino giderleri yükleniciye ait olmak üzere, mal mukabili olarak İdare tarafından verilecek yetki belgesine istinaden, Yüklenicinin belirleyeceği Gümrük Müşavirliği tarafından yapıldıktan sonra nihai teslim yeri olan istasyonlara teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.06.2022 – 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 3.kat 4052 no.lu oda

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Benzer Reklamlar

İlk yorum yapan olun

Yorumlar